Mazu firmu inov ciju finans ana asv
Download
1 / 35

Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV. Mazo uzņēmumu inovāciju pētījumu (SBIR) programma un saistītās programmas. Ronald S. Cooper, Ph.D ASV Mazo uzņēmumu pārvaldes Tehnoloģiju Birojs. Sabiedrisko inovāciju programmas - ASV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV' - maylin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mazu firmu inov ciju finans ana asv
Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV

Mazo uzņēmumu inovāciju pētījumu

(SBIR) programma

un saistītās programmas

Ronald S. Cooper, Ph.DASV Mazo uzņēmumu pārvaldesTehnoloģiju Birojs


Sabiedrisko inov ciju programmas asv
Sabiedrisko inovāciju programmas - ASV.

 • “ASV pieredze” -- plaša ASV pieredze : nacionālā, valsts, vietējā -- kopēšana→ modeļi, prakse, atziņas

 • Fokusēšanās uz maziem uzņēmumiem un individuāliem uzņēmējiem: -- 15% no R&D $, 55% no inovācijām -- stimuls: augstas personīgās atdeves iespēja -- risksir vadāms, ir iespējama neveiksme


Sbir program ma
SBIR Programma

 • Struktūraun darbība

 • Evolūcija un mācīšanās:

  • privāto $ sasniegšana un saiknes

  • universitātes pētījumi

 • Ekonomiskā ietekme

 • Gūtās atziņas


 • Sbir program ma1
  SBIR programma

  • Ļauj ASV mazajiem uzņēmumiem piedalīties no federālajiem līdzekļiem finansētā R&D— ar komercializācijas potenciālu

  • Ļauj / pieprasa federālajām aģentūrām izmantot mazu uzņēmumu inovāciju priekšrocības

  • Nacionālā programma, kas katru gadu nodrošina $2 miljardusmazu uzņēmumu inovācijām

  • Vairāk kā 5000 dāvinājumu vairāk nekā 1500 firmām katru gadu


  Nacion l s politikas mai a
  Nacionālās politikas maiņa

  • 1950-ie, 60-ie – federālā loma bija atbalstīt pamata pētījumus federālajās laboratorijās un lielos uzņēmumos

  • 1970-ie, 80-ie – politikas virzība uz: - federāloR&D komercializāciju - valdības – nozaru partnerību - lielāku mazo uzņēmumu lomu

   • 1980.g.“Stīvensona-Vidlera likums”

   • 1980.g.“Likums par universitāšu un mazo uzņēmumu patentu procedūru” (Beija-Dolalikums)

   • 1982.g. “Likums par mazo uzņēmumu inovāciju attīstību” izveidoja SBIR programmu


  Ekonomikas konteksts
  Ekonomikas konteksts

  • Bažas par ASV nozaru konkurētspēju – produktivitāti

  • Pārrāvums starp izgudrojumu un inovāciju

  • tikai 5% izgudrojumu federālajās laboratorijās ir licencēti

  • riska kapitāla nozare

  • nav labu “enģeļu” investoru tīklu

  • iztrūkums finansējumā (“nāves ieleja”) agrīnā posma inovācijām


  Nāves ieleja

  Agrīnā posma finansējuma iztrūkums

  Kapitāls ideju attīstībai

  Uz inovācijām

  No federālajiem līdzekļiem finansēti pamata pētījumi rada jaunas idejas

  Praktiskie pētījumi un inovācijas

  Nav kapitāla


  Mazo uz mumu inov ciju p t jumu sbir programma
  Mazo uzņēmumu inovāciju pētījumu (SBIR) programma

  SBIR programmas mērķi:

  • Stimulēt tehnoloģisko inovāciju

  • Izmantot mazos uzņēmumus federālo R&D vajadzību apmierināšanai

  • Palielināt no federālā R&D atvasināto privātā sektora inovāciju komerializāciju


  Sbir 3 f zu strukt ra
  SBIR 3 fāzu struktūra

  FĀZE I

  • idejas dzīvotspēja, koncepcijas pārbaude

  • $100,000 (1 gadam)

  FĀZE II

  • pilns R&D, prototips

  • $750,000 (2 gadiem)

  • komercializācijas plāns

  “FĀZE III”

  • komercializācijas posms

  • līdzekļu izmantošana, kas navSBIR līdzekļi(privātais kapitāls vai tālāka federālā līdzdalība)


  SBIR atbilstības prasības

  • Mazs uzņēmums, kas ir izvietots ASV

  • 500 vai mazāk darbinieku

  • Uzņēmums veidots ar mērķi gūt peļņu ASV

  • Vismaz 51% pieder un to kontrolē ASV pilsoņi (privātpersonas)

  • Galvenā pētniekapamata darba vietai ir jābūt mazā uzņēmumā

  • Ir pieļaujami / atbalstāmipētniecības partneri (līdz 1/3 no fāzes Iīdz 1/2 no fāzes II)


  SBIR finansējuma avoti:

  • Federālām aģentūrām ar“ārējiem”pētniecības budžetiem virs $100 miljoniem gadāir jārezervē procenti mazajiem uzņēmumiem caur SBIR programmu.

  R&D budžeta summa, kas jārezervē SBIR:

  1982-861987-921993-941995-961997-pašlaik

  0.2+% 1.25% 1.5% 2.0% 2.5%


  Asv no feder lajiem l dzek iem finans tais r d kop 85 miljardi 2002 g
  ASV no federālajiem līdzekļiem finansētais R&DKopā: $85 miljardi 2002.g.

  $62 miljardi


  Program mas strukt ra
  Programmas struktūra

  • Katra federālā aģentūra, kas piedalās, administrē savu SBIR programmu

   • Pieteikums(ar tehnoloģiju jomām)

   • Piedāvājumu izskatīšana un atlase(zinātniskā vērtība / komerciāls)

   • Augsta konkurētspēja: 16% piedāvājumu tiek akceptēti - fāze I ½ no fāzes I projektiem tiek atlasīti fāzē II

  • SBA ir atbildīga par pārraudzību un informēšanu - politikas direktīva - uzraudzība - nacionālās konferences - vērtēšana - informēšanas programmas - atskaites Kongresamun aktivitātes


  A ent ras kas piedal s sbir

  KOPĀ ~ $2 miljardi

  2004. fin. gads

  Aģentūras, kas piedalās SBIR

  (finansu gads 2002)$ miljoni

  • SBA (pārraudzība)

  • Aizsardzība (DOD) 600

  • Veselība (HHS,NIH) 487

  • Kosmoss (NASA) 110

  • Enerģija (DOE) 95

  • Zinātne (NSF) 78

  • Lauksaimniecība (USDA) 17

  • Komercija(DOC) 7

  • Izglītība (ED) 7

  • Environment (EPA) 6

  • Transports(DOT) 6


  Projektu atlase
  Projektu atlase

  Atlases procesa integritāte— programmas veiksmes atslēga

  • Neatkarīga ekspertu vērtēšanas komisija (brīvprātīgie)

  • 3-5 piedāvājumi tie nosūtīti pa e-pastu katram vērtētājam

  • Vērtētāji izvērtē piedāvājumus

   • zinātniskā/tehniskā vērtība

   • komercializācijas potenciāls

 • Vērtēšanas komisija sanāk kopā un sarindo piedāvājumus

  (1) jāfinansē, (2) finansēt, ja pieejami līdzekļi, (3) X

 • Aģentūras pārstāvis paziņo lēmumu [izvēle]

  Līdzsvars starp ļoti jaunām idejām un komerciālo dzīvotspēju


 • Galven s iez mes
  Galvenās iezīmes

  • Dāvinājumi un līguminavaizdevumi, nav tiešā atmaksatiešām agrīns posms, nav parādu nastas

   • programmaturpinās,lai finansētu augsta riska pētniecību (izvairīšanās no birokrātiskas virzības lejup)

  • Maziem uzņēmumiem pieder intelektuālais īpašums

   • valdībai irjāaizsargā IĪuz 4 gadiem

   • aģentūra patur licences bez autoratlīdzības tikai valdības vajadzībām(IĪ)


  Sbir program mas evol cija

  Federālā

  valdība

  Mazie uzņēmumi

  SBIR programmas evolūcija

  1982


  Sbir program mas evol cija1

  Federālā valdība

  Štata valdība

  Korporācijas ar daļēju valdības līdzdalību

  Ekonomiskās attīstības vienības

  Tehnoloģiju centri

  Mazie uzņēmumi

  SBIR programmas evolūcija

  1982


  Atbalsts inform anas un atbalta programm m aktivit t m
  Atbalsts informēšanas un atbalta programmām/ aktivitātēm

  • Nepieciešama informēšana, lai piesaistītu jaunas firmas:

   • lai uzturētu piedāvājumu kvalitāti, augstākā līmeņa pētniecību

   • lai uzlabotu ģeogrāfisko izplatību(politiskais atbalsts)

 • Federālais atbalsts kā katalizators valsts/vietējām inovāciju atbalsta programmām

  • Pētījums: “63% no SBIR projektiem ir nepieciešams atbalsts saistībā ar komercializācijas aktivitātēm”

  • SBA Federālā un Valsts Tehnoloģiju Partnerības (FAST) programma


 • Feder l un valsts tehnolo iju partner bas fast program ma
  Federālā un Valsts Tehnoloģiju Partnerības aktivitātēm(FAST) programma

  • Mērķis: sniegt atbalstu valsts līmeņa organizācijām, kas palīdz mazajiem uzņēmumiem kas piedalās, ir ieinteresēti SBIR programmā

   • Padomnieku tīkli: biznesa padomi un konsultācijas

  • Dāvinājumu pieskaņošanavalsts līmeņa organizācijām

   • 1:2, 1:1 (stimuls štatiem ar zemāku SBIR līdzdalību)

   • administrē SBA

  • Mērķis: visi atbilstošie štati, viens dāvinājums uz štatuGubernators apstiprina piedāvājumu

  • Finansējums:FG 2001: $3 miljoni, 30 dāvinājumi(dāvinājuma apjoms: $100K) FG 2002: $3 miljoni, 27 dāvinājumi FG 2004: $2 miljoni, 10 dāvinājumi


  Valsts re ion l s atbalsta programmas
  Valsts/ reģionālās atbalsta programmas aktivitātēm

  • Bezpeļņas organ.(modelis: “KTEC” Kanzasas štatā)

  • Atbilstošie līdzekļi savākti ar šata valdības finansējumu (1:2)

  • Firmām tika pieprasīts atrast komerciālus partnerus

  • Firmas saņem finansējumu pa daļām tikai, kad tās sasniedz noteiktus biznesa starpposmus:

   • biznesa plāns, vadības struktūra, mārketinga stratēģija, nodrošināts privātais riska kapitāls

  • Atbalsts arī ietver: riska kapitāla piemeklēšanu, “biznesa eņģeļu” tīklu, biznesa padomniekus (tīklus), universitāšu pētījumus un inkubatorus, eksporta atbalstu

  • Atmaksājamu aizdevumu uz noteiktiem nosacījumiem:

   • 0 – zemi procenti, maksā tikai veiksmes gadījumā

   • 5% no apgrozījuma, - sākotnējās investīcijas reiz 2-3

   • programmas pašfinansēšana pēc +/- 5 gadiem


  Modific ta 3 f zu strukt ra
  Modificēta 3 fāzu struktūra aktivitātēm

  Saikne ar privātā sektora investoriem

  FĀZE I

  • idejas dzīvotspēja

  • $100,000 (1 gads)

  FĀZE II

  • pilsns R&D, prototips

  • $750,000 (2 gadi)

  • komercializācijas plāns

  Privātais investors

  “FĀZE IIb” (NSF)

  ≈ $400,000 sākotnēji

  → $350,000 tikai kopā ar atbilstošu invest.

  $700,000 nauda

  FĀZE III

  • komercializācijas posms

  • līdzekļu izmantošana, kas navSBIR līdzekļi(privātais kapitāls vai tālāka federālā līdzdalība )

  $1,450,000


  Sbir program mas evol cija2

  Federālā valdība aktivitātēm

  Štata valdība

  Korporācijas ar daļēju valdības līdzdalību

  Ekonomiskās attīstības vienības

  Tehnoloģiju centri

  Akadēmija

  Mazie uzņēmumi

  Universitāšu pētniecības parki

  Mācībspēku un absolventi

  Tehnoloģiju inkubatori

  Pētniecības fondi

  SBIR programmas evolūcija

  1982


  Mazo uz mumu universit u sadarb bas veicin ana mazo uz mumu tehnolo iju p rneses programma sttr
  Mazo uzņēmumu- universitāšu sadarbības veicināšana aktivitātēmMazo uzņēmumu tehnoloģiju pārneses programma (STTR)

  • Atsevišķa programma, lai veicinātu R&D sadarbību starp mazajiem uzņēmumiem un ASV pētniecības institūcijām

  • Izveidota 1992.g., nesen pagarināta līdz 2009.g.

  • Struktūra līdzīga SBIR, adminitrē SBIR filiāles

  • Finansējums:

   • Rezervēts = 0.3 % no ārējā R&D →$200 miljoni

   • Aģentūras (5) ar ārējo R&D > $1miljardu ir jāpiedalās

  • FG2002: Fāzē I piešķirts 356 Fāzē II piešķirts 114


  Sttr sbir at ir bas
  STTR - SBIR aktivitātēmatšķirības

  • STTR nepieciešamspētniecības institūcijas partneris

   universitāte vai kolēdža / bezpeļņas pētniecības org. / FFRDC

   • Pētniecības partnera līdzalība: min.= 30% max.= 60%

   • Vienmēr tiek piešķirts maziem uzņēmumiem

 • Nepieciešams rakstisks līgums par IĪT

 • Galvenā pētnieka pamata darba vieta var būt mazs uzņēmums vai pētniecības institūcija


 • Sbir program mas ietekme
  SBIR program aktivitātēmmas ietekme

  • Ļauj dibināt jaunus uzņēmumus, blakusuzņēmumus, bieži irvienīgais finansējuma avots

  • Veicina tālāku uzņēmējdarbības aktivitāti (“demonstrācijas efekts”)

  • Enables small firms to develop innovative capacity

  • Papildina privātos uzņēmumus(mazina risku)

  • “Veiksmes rādītājs”: 39% no projektiem pārdošana bija saistīta ar SBIR (55% tika pārdoti vai bija papildus investīcijas)

  • Iespējamais rādītājs: pašreizējā kompāniju, kas sāka SBIR projektus, tirgus vērtība

  • Inovāciju katalizators, risinot agrīnā posma finansējuma “plaisas” problēmu


  Sbir risina inov ciju finans juma plaisas probl mu
  SBIR aktivitātēmrisina inovāciju finansējuma plaisas problēmu

  Plaisas dimensijasSabiedriskā programma

  1. InformācijaSertifikācijas efekts, informēšana

  2. Īss laika ietvarsPiešķirtais finansējums/dāvinājumi


  ASV riska kapitāla investīcijas aktivitātēmpa posmiem, 2002.g.

  Paplašināšanās

  Vēlais posms

  Agrīnais posms

  Sākums

  Source: MoneyTree Survey—PricewaterhouseCoopers, Thompson Venture Economics, NVCA.


  ASV riska kapitāla investīcijas aktivitātēmpa posmiem

  vēlāks posms

  paplašināšanās

  agrīnais

  posms

  Sākums /

  sēklas kapitāls


  Sbir risina inov ciju finans juma plaisas probl mu1
  SBIR aktivitātēmrisina inovāciju finansējuma plaisas problēmu

  Plaisas dimensijasSabiedriskā programma

  1. InformācijaSertifikācijas efekts, informēšana

  • Īss laika ietvarsPiešķirtais finansējums/dāvinājumi

  • Finansējuma apjoms Mazi dāvinājumi (< $1m)


  Sbir risina inov ciju finans juma plaisas probl mu2
  SBIR aktivitātēmrisina inovāciju finansējuma plaisas problēmu

  Plaisas dimensijasSabiedriskā programma

  1. InformācijaSertifikācijas efekts, informēšana

  • Īss laika ietvarsPiešķirtais finansējums/dāvinājumi

  • Finansējuma apjoms Mazi dāvinājumi (< $1m)

  4. Dažas (iedomātas) tehnoloģijas Plašs tehnoloģiju spektrs

  5. Ģeogrāfiska specializācijaPlašs ģeogrāfiskais pārklājums


  G t s atzi as
  Gūtās atziņas aktivitātēm

  • Valdībai ir efektīva loma agrīnā posma mazu uzņēmumu inovāciju finansēšanā; dāvinājumi, aizdevumi

  • Viena programma nevar paveikt visu: - izmantot dažādas programmas dažādiem posmiem

  • Atbilstība: attiecas tikai uz uzņēmumiem, kas veidoti peļņas nolūkos

  • Piedāvājumu atlase: integritāte, kvalitāte, līdzsvars (starp ļoti jaunām idejām un komerciālo dzīvotspēju)

  • Mazajiem uzņēmumiem ir jāpieder īpašuma tiesībām (stimuls), sabiedriskajām programmām tās ir jāaizsargā

  • Jāveido tā, lai tā papildinātu un tiktu koordinēta ar privātā riska kapitālu (biznesa eņģeli, riska kapitāls, u.c.)


  G t s atzi as turp
  Gūtās atziņas aktivitātēm(turp.)

  • Ir jābūt universitātēm raksturīgai programmas daļai,vai atsevišķai (saistītai) programmai (kā STTR),lai risinātu ĪT un veicinātu blakusuzņēmumus

  • Jāsaskaņo ar reģionālajām/vietējām biznesa atbalsta programmām

  • Informēšana irnepieciešama, lai uzturētu programmu augstā līmenī (jaunas asinis)

  • Informēšana (nevis kvotas), lai panāktuģeogrāfiskuizplatību- palīdz veidot politisko atbalstu

  • Programas elastīgums, kur tas ir iespējams: vietējā iniciatīva


  Sbir sttr program mas asv mazo uz mumu p rvaldes tehnolo iju birojs
  SBIR & STTR Program aktivitātēmmasASV Mazo uzņēmumu pārvaldes Tehnoloģiju birojs

  Papildus informācija:

  • Apmeklējat atsevišķas aģentūru mājas lapas

  • Starpaģentūru mājas lapa:

   www.sba.gov/sbirwww.sbirworld.com

   Ronald S. Cooper

   [email protected]

   (202) 205-6455


  ad