Hz. Peygamber( s.a.s .), Mescid -i Nebevî ve Medine - PowerPoint PPT Presentation

Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine
Download
1 / 40

 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hz. Peygamber( s.a.s .), Mescid -i Nebevî ve Medine. CIKINCA KARŞIMA CÂNÂNIMIN YEŞİL YURDU GÖZÜM KARARDI, ATILDIM HARÎM-İ CAZİBENE M. AKİF ERSOY. Peygamberimiz (as) beşeriyetin muallimi, insanlığın hidayet rehberidir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hz. Peygamber( s.a.s .), Mescid -i Nebevî ve Medine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

Hz. Peygamber(s.a.s.), Mescid-i Nebev ve Medine

CIKINCA KARIMA CNNIMIN YEL YURDU

GZM KARARDI, ATILDIM HARM- CAZBENE

M. AKF ERSOY


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Peygamberimiz (as) beeriyetin muallimi, insanln hidayet rehberidir.

 • Peygamber, mminlere kendi canlarndan daha nce gelir. Onun eleri de mminlerin analardr. (Ahzab 6)


Hz peygamberi sevmek

Hz. Peygamberi Sevmek

 • Onu sevmek, Onun izinden gitmekle mmkndr.

 • De ki: Eer Allah seviyorsanz bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve gnahlarnz balasn. nk Allah ok balayandr, ok merhamet edendir.[l-i mran 3/31].


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

. Hz. Enes'in rivayet ettii bir hadiste Peygamberimiz: Hibiriniz, ben kendisine babasndan, ocuundan ve btn insanlardan daha sevgili olmadka iman etmi olmazsnz. buyurmutur.[Buhri, man, 8.]

. Burada kamil mmin olmann art ancak, Allah ve Rasulnn sevginin btn mahlukatn sevgisinin zerinde tutmakla mmkn olabilecei ifade edilmektedir.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Allah ve Raslnn sevgisi, Mminin ahiret azdr.

  : : : : .

 • Enes (r.a)den yle dedii rivayet olunmutur: Bir bedevi Reslullah(s.a.s)e:

 • Kyamet ne zaman kopacak? diye sordu.

 • Efendimiz:

 • Kyamet iin ne hazrladn? buyurdu.

 • Allah ve Reslnn sevgisini, dedi. Bunun zerine Hz. Peygamber:

 • O halde sen, sevdiin ile berabersin buyurdu. (Buhr, Edeb, 96.)


O arkada lar n severdi biz de o nun sevdiklerini severiz

O Arkadalarn Severdi. Biz de Onun Sevdiklerini Severiz.

 • Ashabma dil uzatmayn. Nefsim elinde olan Allaha yemin olsun ki, sizden biri Uhut da kadar altn infak etse, onlardan birinin infak ettii bir mdde denk gelmez. (Mslim, F. Sahabe, 221)


Med ne m nevvere

MEDNE- MNEVVERE

 • Arap yarmadasnn batsnda Hicaz blgesinde Mekkenin takriben 400 km kadar kuzeyinde ve Kzldenize 130km uzaklktadr.

 • ehrin kuzeyinde Uhud, gneyinde Ayr da bulunmakta, dou ve bat taraflar da volkanik talklarla evrilidir.

 • Medinenin eski smi Yesribtir. Yesrib kelimesi; zarar vermek, kartrmak, ktlemek, bozmak gibi anlamlar ifade eder. Hicretten sonra Hz. Peygamber (as) menfi anlamlar ieren Yesrib yerine ho ve gzel anlamna gelen Tbe, Taybe isimlerini kullanmtr.

 • Medinenin dier isimleri

 • Tayyibe; Mahabbe; Mahcube; Azra; Cabire; Miskine; Darul -Hicre; Darul- iman; Darus- Sne; Medinetur- Resul; Medinetun Nebi; Medinetul- Mnevvere. slam Ansiklopedisi. 28 /305 .


Yesrib ten medine ye

Yesribten Medineye


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Allahm! Bize Medinemizi, meyvelerimizi, mddmz, samz bereket zere bereketle mbarek kl. Allahm! brahim senin kulun, peygamberin ve halilindir. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O sana Mekke iin dua etti. Ben de sana Medine iin, onun Mekke hakknda yapt duay bir misli ziyadesiyle aynen yapyorum.Mslim. Hacc 473.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Medinenin skntlarna ve zorluklarna sabreden mmetime, kyamet gnnde efaati ve hayr ameline ahit olurum.Mslim,Hacc 484. Tirmizi. Menakb.3920 . 67;

 • Medine ehri demirci kr gibidir. Kirlisini, ktsn dar atar da, halis, temiz olan insanlar Medinede kalr.K.Sitte.12/541.

 • Medine, Mekke ile birlikte iki haremden biri olup, hicretten sonra Allah Rasul (as); Hz. brahim Mekkeyi harem yapt gibi ben de Medineyi harem kldm szleriyle ehri harem ilan etmitir. (Buhari, Byu 53)


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Olum Medine-i Mnevverede evliyaullah gizleniyor. Burada makam, mevki, menzil siliniyor. Burann hikmeti srr budur. Burada etraf bir tevazu, bir nur, bir esrar perdesi kaplyor. Gnein domasyla, yldzlarn silinmesi, ehir klarnn snmesi gibi, veliler velisi, peygamberlerin imam, Peygamber-i Ziann himmeti, ruhaniyeti, maneviyat, letaifi rtyor, burada gizli bir perde var yavrum

 • Burada herkes edeple gezsin, herkese hzn zan etsin diye, byle bir hal var. Hi belli olmaz. idir, tamircidir, hamaldr; ama Allahn veli kuludur. Aman yavrum, burada kimseye kusur bulma, kendi kusurunu gr. Her grdn Hzr bil, her geceyi Kadir bil olum..! (Hacveyiszade)

 • Medine-i Mnevverede kimseye kt denmez. (M.Sami Ramazanolu)


Mescidi nebevi

Mescidi Nebevi


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Mescidi Nebevinin arsas Sehl ve Suheyl adnda iki yetime aitti. Bunlar arsay karlksz vermeyi teklif ettilerse de Hz Peygamber bunu kabul etmedi ve bedeli dendi.

 • lk ta bizzat Hz Peygamber tarafndan konularak temel atld. Temelde ve duvarlarn alt ksmnda ta kullanlm, stne bir sra kerpi klmt.

 • Kble tarafna arsadan kesilen hurma ktkleri stun olarak dizilmi, zeri hurma dallar, yapraklar ve otlarla kapatlmt.

 • Kblenin tam aksi tarafnda benzer bir glgelik yapld ki buraya Suffe denmitir.

 • Balangta Mescidin zemininde kum serili idi. Daha sonra zemine ykanm kum serilmi, atda toprakla kapatlmt.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Mescidi Nebevinin dou duvar boyunca gney ksmndan balayarak Hcre-i Saadet diye adlandrlan kk odalar sralanmt. Bunlar Hz Peygamberin hanmlarna ait olup balangta iki adet iken daha sonralar say dokuza ulamt.

 • Bu hcreler, mer b. Abdlaziz veya Velid b. Abdlmelik dneminde yklp, Mescide dahil edildi. Bundan dolay o gn insanlar ok alad. O gn Said b. Mseyyeb yle diyecekti: Keke bunlar olduu gibi braksalard da yeni yetien nesil, Peygamberimizin ne kadar sade yaadn grselerdi. Bunlar grmek, insanlar mal oaltma sevdasndan vazgeirebilirdi. (bni Sad Tabakat 1/499)


Mescidi nebevinin fiziki zellikleri ve fazileti

Mescidi Nebevinin Fiziki zellikleri ve Fazileti


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • stvanetl-Vfud: slamiyetin ilk yllarndan itibaren btn resmi faaliyetler Mescid-i Nebevide gerekleiyordu. Hz. Peygamber eitli Arap kabilelerine mensup elilerini burada, stvanetl-Vfud ad verilen stunun nnde kabul etmi, baz heyetler mescidin ierisinde kurulan adrlarda arlanmtr.

 • stvanetl-Hares: stvanetl- Vfudun gney tarafndaki iki numaral stundur. Hz. Ali ve emrindeki sahabeler Hz. Peygamberi korumak iin burada otururlard. Hz. Ali, Peygamber Efendimizin zel muhafzln yapard. Hz. Ali ilgili hatralar tayan bu stuna Ali stunu da denir.

 • Allah, seni insanlardan korur. (Maide 67) ayeti kerimesi nazil olunca muhafz uygulamasna son verilmitir.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • stvanets-Serir: Muhafz stununun gney tarafndaki nolu stun: Buras Hz Peygamberin itikafa girdii yerdir. Hz. Peygamberin itikafa girdii bu yere tikaf Stunu da denir.

 • stvanett-Tevbe: Bu, byk sahabi Ebu Lbabe el-Ensari'nin kendini balayarak bir nevi tutsak ettii stundur. Ebu Lbabe buradayken yle adamtr: "Allaha yemin olsun ki Allah tevbemi kabul edinceye ve Hz. Peygamber (s.a.v.) beni zerek serbest brakncaya kadar kendimi zmeyeceim!"


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • stvanet Aie: Hcre-i Saadet tarafndan nc ve minber tarafndan da nc olan stun: Hz. Peygamber kblenin deitirilmesinden sonra iki yada ay sreyle bu stunun bulunduu yeri mihrab olarak kullanmtr.

 • Hz. Aiede sklkla burada namaz klar, sahabe de onun namaz kld yerleri gzetmeye alrd.

 • Ayrca Mekkeden gelen Muhacirler burada toplanr ve bir araya gelirlerdi. Onun iin buraya Muhacirin Stunu da denir.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Minber:

 • Hz. Peygamaber Minberimin ayaklarnn dayand yer cennettendir buyurmutur. (Msned VI 289)

 • Mescidte nceleri bir hurma ktne yaslanarak cemaate hitap eden Hz. Peygamber iin hicretin 7 veya 8. ylnda iki basamak ve bir oturma yerinden ibaret 3 basamakl bir minber yaplmt.

 • Hz. Peygamberden sonra halifeleri kendisine hrmeten minberin en steki nc basamana oturmamlardr.

 • Hali hazrdaki minber Sultan III. Murad tarafndan 1590 ylnda yaptrlmtr. Hz. Peygamberin mihrabnn sanda ve minberinin yerinde yer almaktadr.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Babus-Selam: Mescidi Nebevide gneybat tarafnda Hcre-i Saadete giden koridorun bandaki kapdr.

 • Babu Cibril: Hz. Peygamber Hendek savandan dndkten sonra Mescidin kapsnn yannda, Cebrail (as)n Beni Kureyza Yahudilerine yaplacak sefer emrini verdii yer ansna isimlendirilmitir.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Benim u mescidimde klnan bir namaz, Mescid-i Haram hari dier mescitlerde klnan namazlardan bin kat daha efdaldr.Mslim; Nesai, Mesacid.4,

 • mescitten baka hibir mescit iin yolculuk yaplmaz; Benim Mescidim, Mescid-i Haram (Kbe) ve Mescid-i Aksa.Buhari.Hacc 26. Savm


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

Ravzay- Mutahhara

 • ResuliEkrem mescidinde namaz klmay tevik etmi eviyle minberi arasndaki blmn cennet bahelerinden bir bahe olduunu bildirmitir.

 • Benim evimle minberimin aras, cennet bahelerinden bir bahedir.Buhari F.Medine.11.


Ravza ve m cav r kab rler z yaret adabi

RAVZA VE MCAVR KABRLER ZYARET ADABI

 • phesiz Allah'n resulnn yaad meknlar grmek, yrd yerlerde yrmek, ashabnn kabirlerini ziyaret etmek, onlarla ilgili hatralar ydetmek, vahyin indii ve tebli edildii bu kutsal yerlerin havasn solumak, her mslmann en tatl zlemidir.

 • te bu duygularla kendisini ziyaret edenler iin Resl-i Ekrem "Beni vefatmdan sonra ziyaret edenler, hayatmda ziyaret etmi gibidir" (Drekutn, II, 278, nr. 192;

 • "Kabrimi ziyaret edenlere efaatim sabit bir hak olur buyurmutur. (Beyhaki, ub'l-mn, III, 490, nr. 4159)


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Kim hac yapar da lmmden sonra benim kabrimi ziyaret, ederse, beni hayatmda ziyaret etmi gibi olur.Beyhaki,V,403.

 • Reslullah'n mbarek cesedini sinesinde saklayan yer, phesiz yeryznn en erefli yeridir. Kabr-i sadeti ziyaret ise, mendup ve mstehap ilerin en stn olup Allah'a yaklama ve Reslullah sevgisini gnllere naketmenin en etkili yoludur.

 • Bu sebeple slm bilginleri hacceden her mslmann hacdan nce veya sonra Reslullah'n kabrini ziyaret etmesini vcip derecesinde nemli saymlar, bir zaruret bulunmadka bunun ihmalini byk bir gaflet ve duygusuzluk olarak deerlendirmilerdir.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

SakIN TERK- EDEPTEN KY- MAHBB- HDADIR BU,

NAZARGH-I LAHDR, MAKAM-I MUSTAFADIR BU.

NAB


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • "Kim, gnlnde beni ziyaretten baka hibir dnce bulunmakszn, beni ziyarete gelirse, kyamet gn ona efaati olmak benim zerimde bir hak olur.(Tabern, el-Evsat, V, 275, nr. 4542)

  buyurmutur


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Yolculuk esnasnda oka salt selm sylenir. Medine uzaktan grlnce: "Allahm, buras senin peygamberinin haremidir, vahyinin indii mbarek yerdir. Bu kutsal yeri benim iin cehennemden korunma, azaptan ve hesaptan gvence kl!"diye dua edilir.

 • Medine'de kalnacak yere yerleildikten sonra

 • Abdest tazelenir,

 • Mmknse gusledilir.

 • Varsa gzel kokular srlr

 • Temiz bir kyafet (mmknse beyaz renkli) giyilir

 • Salavt- erife okunur yaklatka bu salavat arttrlr

 • Reslullah(s.a)'n civarnda bulunulduu ve onun huzuruna varlaca dnlerek Mescid-i Neb'ye gidilir.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • - "Bbsselm" veya "Bb'l- cibrl" kaplarnn birinden mescide girilir.

 • - Kerhet vakti deilse, iki rek`at "tahiyyet'l-mescid" klnp dua edilir. Bu namazn, mmkn olursa"Ravza-i Mutahhara" da klnmas uygun olur.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Tahiyyet'l-mescid klnp istenilen dualar yapldktan sonra tevazu, edep ve sknetle, kabr-i sadete yaklalp Reslullah'a ynelerek, ba hizasnda durulur. Reslullah'n kendisini grp szlerini iittiini dnerek ve selmn kabul buyurup, duasna "min" diyeceini mit ederek,

 • "es-Selm aleyke y seyyid y Reslellah, es-selm aleyke y nebiyyallah..." diyerek selamlar.

 • Her kim kabrimin banda bana salat selam getirirse ben onu aracsz olarak iitirim. Her kim de benden uzakta bana salat selam getirirse melekler onu bana ulatrr. (Msned I, 387, 441, 452)


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • - Reslullah'ahayatta iken nasl hrmet ve tzim gerekli ise, vefatndan sonra da ayn ekilde gereklidir. Resulullaha vefatndan sonra tazimde bulunmak, hayatta iken tazim etmek gibidir. Vefatndan sonra kendisinden nakledilen szn deeri, bizzat Onun azndan iitilen sz gibidir. Nasl ki, Efendimizin meclisinde O konuurken orada bulunanlarn seslerini ksmalar vacip ise, Onun mbarek sz okunurken de hazr bulunanlarn seslerini ykseltmemeleri ve Ona aykr davranmamalar vaciptir. (Kurtubi)


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamberin sesinin stne ykseltmeyin. Birbirinize bardnz gibi, Peygambere yksek sesle barmayn, yoksa siz farkna varmadan iledikleriniz boa gider.

 • .Malike gre sesi ykseltme yasa kyamete kadar bakidir. mam Malik, RavzayMutahharay ziyaret ederken yksek sesle konuan devrin halifesini yukardaki ayeti okuyarak Hz. Peygamberin huzurunda onu saygl olmaya davet etmitir.

 • F. Raziye gre Seslerinizi, Peygamberin sesinin stne ykseltmeyin Onun huzurunda ok konumayn demektir.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Peygamberimize kar yaplan saygszlk bir kiinin mr boyunca yapt hayrl amelleri zayi edecek kadar byk bir gnahtr. nk Allahn elisine gsterilecek hrmet, Onu Peygamber olarak gnderen Allaha hrmet, yine Ona hrmette kusur etmek, Allaha hrmette kusur etmektir. (Mevdudi)


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Bu sebeple Hz. Peygamber ziyaret edilirken

 • - bararak selm verilmez

 • - yannda yksek sesle dua edilmez

 • - saygsz ve edebe uymayan davranlarda bulunulmaz

 • - Hcre-i sadetin duvarna kadar girilmez

 • - duvarlarna el srlp plmez

 • - etraf tavaf edilmez

 • - karsnda eilinmez.

 • Bu tr davranlar mekruhtur ve irkin bid`atlardr.

 • Hele kabr-i sadete kar secde kesinlikle haramdr.


Hz peygamber s a s mescid i nebev ve medine

 • Sonra bir miktar sa tarafa ilerlenip Hz. Eb Bekir'in ve Hz. mer'in ba hizasnda durulur. Onlara da selm verilip dua edilir. Daha sonra "Ravza-i Mutahhara"da istenilen dualar yaplr ve namaz klnr.


Med nedek z yaret yerler

MEDNEDEK ZYARET YERLER

 • KUBA MESCD

 • UHUD EHDL

 • KIBLETEYN MESCD

 • HENDEK

 • AMAME, HZ. EBU BEKR, HZ. AL MESCDLER

 • AMBERYE MESCD

 • MEDNE TREN STASYONU

 • BAK KABRSTANLII


H sey n hazirlar e ref g rg l gaz antep l m ft yardimcisi man sa l va z

HSEYN HAZIRLAR EREF GRGLGAZANTEP L MFT YARDIMCISI MANSA L VAZ


 • Login