ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 22

 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล. วัน อังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุม ทันต สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง. ระเบียบวาระที่๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ. (หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5810128

.


5810128

( )


5810128

 • :

 • : 1) (Regulato r)

 • 2) (Provider)

 • : 1) 80 2) 72

 • 1 :

 • 2 :

 • 3 :


5810128

1. / (Data Set)

2. DB pop

3. manual digital data

4. Data Management

5. website


5810128

. () /


5810128

(Setting)


5810128

Data center

Data Center (43 )


5810128

. Data center

. Data center

. Data center

.

 • 1. Data Center

 • 2.Data center 100


5810128

.

 • 1

 • Data center 43

 • 1 Hard were

 • 2.


5810128

.

 • 1.

 • 2.


5810128

.

 • Data Center (43 )

1.


5810128

.

()


5810128

.


5810128

(Data center)

 • 1

 • HW 43

 • 1 Hard were

 • 2. Upgrad Hard were

 • 3.


5810128

Data center

 • 2

 • SW 43

 • 1 Sofewere

 • 2. Upgrad Hard were

 • 3.

 • 4 .................................


5810128

Data center

 • 3

 • SW

 • 1 SW

 • 2.

 • 3.................................


5810128

Data center

 • 4

 • 1 .............................

 • 2. ............................

 • 3.................................


5810128

Data center

 • 5

 • 1 .............................

 • 2. ............................

 • 3.................................


5810128

 • 13 .56

 • planpcko@gmail.com


5810128

 • 2557

 • DBPop 5


Dbpop

DBPop ...

 • 3 UC, ( PP .)


Dbpop 2557

DBPop 2557

WEL-

UCS-

UC_OTHER-

STP-

SSS- ()

OFC-


 • Login