Met ruime voorsprong - PowerPoint PPT Presentation

Met ruime voorsprong
Download
1 / 76

  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Met ruime voorsprong. Hoe een academische school de wet van de remmende voorsprong doorbreekt. Een academische opleidingschool. Grijze woestenij van het grote geld. Kleurrijke rust te OSB. Kleurrijke rust. te OSB. Donkere wereld van een ondergronds bestaan. Kleurrijke rust te OSB.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Met ruime voorsprong

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Met ruime voorsprong

Met ruime voorsprong

Hoe een academische school de wet van de remmende voorsprong doorbreekt.


Een academische opleidingschool

Een academische opleidingschool


Met ruime voorsprong

Grijze woestenij van het grote geld

Kleurrijke rust te OSB

Kleurrijke rust

te OSB

Donkere wereld

van een ondergronds bestaan


Met ruime voorsprong

Kleurrijke rust te OSB

Kleurrijke rust

te OSB


Met ruime voorsprong

Volhardende visie

Investeren in leren

Scheppen van veiligheid


Met ruime voorsprong

Wet van de remmende voorsprong

Hoge eisen aan nieuwe docenten

Hoge werkdruk bij beginnende docenten


Met ruime voorsprong

Nieuw beleid: investeren in het ontwerpen van onderwijs, met oog op differentiatie

Aandacht voor de zwakkere leerling

Uitdagen van de sterkere leerling


Van prettige kring naar optimale werkfase

Van prettige kring naar optimale werkfase


Zulk beleid past een academische opleidingsschool altijd de blik vooruit

Huh? Werk ik op een academische opleidingsschool?

Poll: wie heeft er geen idee van dat ie hier op een Academische Opleidingschool werkt?

Zulk beleid past een academische opleidingsschool: altijd de blik vooruit


Waarom zou je op een academische opleidingsschool willen werken

Leren

Leren

Voor de leerlingen op OSB

Voor de schoolleiding OSB

Voor de leraren op OSB

O, ja? Voor wie dan?

Voor de lerarenopleidingen in Amsterdam

Omdat het de beste plek is om te leren

Waarom zou je op een academische opleidingsschool willen werken?


Heeft investeren in onderwijs zin

Heeft investeren in onderwijs zin?


Heeft investeren in onderwijs zin1

Heeft investeren in onderwijs zin?

Waar doen we het voor?


Doet een leraar ertoe

Doet een leraar ertoe?

Intelligentie

Prestaties leerlingen

Sociaal-economisch milieu

20%

Docent

Leerkracht


20 is dat de moeite waard

20%? Is dat de moeite waard?


Met ruime voorsprong

Leerlingprestatie

Leerkrachtvaardigheid


Met ruime voorsprong

+ 0,6


Wat weten we over wat leerkrachten doen dat bijdraagt aan leerlingprestaties

Wat weten we over wat leerkrachten doen dat bijdraagt aan leerlingprestaties?


Leerkrachthandelen dat ertoe doet geordend

Leerkrachthandelen dat ertoe doet, geordend

Van der Grift, Groningen


24 leerkrachtactiviteiten geordend moeilijkheid

24 leerkrachtactiviteiten geordend: moeilijkheid

vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën

moedigt kritisch denken van leerlingen aan

stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen

stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen

biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd

leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen

zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen

laat leerlingen hardop denken

hanteert werkvormen die leerlingen activeren

stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen

gebruikt de leertijd efficiënt (nr 14 in de reeks)

geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten

gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen

geeft feedback aan de leerlingen

betrekt alle leerlingen bij de les

bevordert dat leerlingen hun best doen

zorgt voor een doelmatig klassemanagement

geeft duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten

gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren

zorgt voor wederzijds respect

ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

zorgt voor een ordelijk verloop van de les

zorgt voor een ontspannen sfeer

toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen


24 leerkrachtactiviteiten geordend moeilijkheid1

24 leerkrachtactiviteiten geordend: moeilijkheid

vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën

moedigt kritisch denken van leerlingen aan

stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen

stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen

biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd

leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen

zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen

laat leerlingen hardop denken

hanteert werkvormen die leerlingen activeren

stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen

gebruikt de leertijd efficiënt

geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten

gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen

geeft feedback aan de leerlingen

betrekt alle leerlingen bij de les

bevordert dat leerlingen hun best doen

zorgt voor een doelmatig klassemanagement

geeft duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten

gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren

zorgt voor wederzijds respect

ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

zorgt voor een ordelijk verloop van de les

zorgt voor een ontspannen sfeer

toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen


24 leerkrachtactiviteiten geordend moeilijkheid2

24 leerkrachtactiviteiten geordend: moeilijkheid

vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën

moedigt kritisch denken van leerlingen aan

stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen

stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen

biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd

leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen

zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen

laat leerlingen hardop denken

hanteert werkvormen die leerlingen activeren

stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen

gebruikt de leertijd efficiënt


24 leerkrachtactiviteiten geordend moeilijkheid3

24 leerkrachtactiviteiten geordend: moeilijkheid

vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën

moedigt kritisch denken van leerlingen aan

stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen

stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen

biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd

leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen

zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen

laat leerlingen hardop denken

hanteert werkvormen die leerlingen activeren

stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen

gebruikt de leertijd efficiënt


Bevindingen

Bevindingen

Prestaties van leerlingen hangen samen met het niveau waarop de leraar opereert

Hoe hoger op de leerkrachthandelingsschaal, hoe beter de leerlingen presteren


Mooi maar is het niet zo dat leerkrachten deze handelingen allengs verwerven

Mooi, maar is het niet zo dat leerkrachten deze handelingen allengs verwerven?


Nee dat is niet zo

Nee, dat is niet zo …


Ontwikkeling van kwaliteit van pedagogisch didactisch handelen

Ontwikkeling van kwaliteit van pedagogisch-didactisch handelen

zorgt voor wederzijds respect

ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

zorgt voor een ordelijk verloop van de les

zorgt voor een ontspannen sfeer

toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen


Groei in eerste vijf jaar gemiddeld

Groei in eerste vijf jaar (gemiddeld)

hanteert werkvormen die leerlingen activeren

stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen

gebruikt de leertijd efficiënt

geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten

gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen

geeft feedback aan de leerlingen

betrekt alle leerlingen bij de les

bevordert dat leerlingen hun best doen

zorgt voor een doelmatig klassemanagement

geeft duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten


Groei tussen 5 10 jaar

Groei tussen 5-10 jaar

laat leerlingen hardop denken


En verder

En verder?


Waar komt de gemiddelde leerkracht niet aan toe

Waar komt de gemiddelde leerkracht niet aan toe

vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën

moedigt kritisch denken van leerlingen aan

stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen

stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen

biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd

leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen

zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen


Waar komt de gemiddelde leerkracht niet aan toe1

Waar komt de gemiddelde leerkracht niet aan toe

vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën

moedigt kritisch denken van leerlingen aan

stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen

stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen

biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd

leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen

zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen


Uitvlucht

Uitvlucht?

Duitsland,

402 leraren basisonderwijs


Minder goed in orde inspectieonderzoek nl

Minder goed in orde (inspectieonderzoek NL)


So what

So what?


De osb wil alle leerlingen een optimale kans bieden

De OSB wil alle leerlingen een optimale kans bieden

Dan: specifiek aandacht voor zwakkere

en betere leerling vereist in de werkfase


Leerlingprestaties verbeteren

Leerlingprestaties verbeteren …


Is dat moeilijk

Is dat moeilijk?

Moet ik dan voor iedereen aparte lessen gaan maken?


Je kunt het zo moeilijk maken als je wilt

Je kunt het zo moeilijk maken als je wilt

Eerst maar wat eenvoudigs


Voorbeelden voor nederlands

Voorbeelden voor Nederlands

Uit onderzoek


Voorbeeld 1

Voorbeeld 1

Laat aan leerlingen de keuze wat voor tekst zij schrijven

Martine Braaksma


Argumentatieve tekst havo vwo 4

Argumentatieve tekst, havo-vwo 4

  • Korte lessenserie waarin leerlingen informatie verzamelen en ordenen over een bepaald onderwerp en dan

    • Leerlingen schrijven een gewone tekst, of

    • Leerlingen schrijven een hypertext

  • Welke groep leert het meest van die oefening voor het schrijven van een tekst?


Voorbeeld 2

Voorbeeld 2

Er zijn leerlingen die meer leren als je ze niet helpt

Tanja Janssen


Makkelijker kunnen we het niet maken

Makkelijker kunnen we het niet maken!


Lezen begrijpen en waarderen van literaire teksten korte verhalen

Lezen, begrijpen en waarderen van literaire teksten (korte verhalen)

  • Leerlingen bedenken zelf vragen bij het verhaal en bespreken die met elkaar

  • Idem, leerlingen krijgen hulp (voorbeelden, werkbladen)

  • Andere leerlingen maken gewoon vragen bij de tekst.

  • Welke groep leert het meest? Gaat het meest vooruit op literair lezen?


Met ruime voorsprong

De leerlingen die zelf vragen bij teksten bedachten bij de teksten en die vragen onderling bespraken…


En hoe zit het met die twee groepen die zelf vragen bedachten met en zonder hulp

En hoe zit het met die twee groepen die zelf vragen bedachten, met en zonder hulp?


Sterkere leerlingen help je door hen niet te helpen met allerlei voorbeelden werkbladen etc

Sterkere leerlingen help je door hen niet te helpen met allerlei voorbeelden, werkbladen etc.

Dat vind ik nou grappige didactiek!


Voorbeeld 3 teksten schrijven bij nederlands en andere vakken

Voorbeeld 3 Teksten schrijven bij Nederlands en andere vakken

Verschillende typen schrijvers; verschillende lesopbouw

Marleen Kieft, 2006


Met ruime voorsprong

Wil je leerlingen leren schrijven (DOEL)? Of wil je schrijven gebruiken als leeractiviteit bij andere vakken (MIDDEL)?


Eerst nederlands doel je wilt leerlingen leren teksten te schrijven

Eerst: NederlandsDoel: je wilt leerlingen leren teksten te schrijven


Met ruime voorsprong

Houd dan rekening met de lesopbouw

Planners versus Beeldhouwers

Onderzoek:

Twee lessenseries argumentatieve teksten schrijven

Serie van vijf lessen; op drie momenten een verschil in beide lessenseries

Planners:

Een lessenserie voor leerlingen die graag plannen aan het begin (anders weten ze niet waarover ze moeten schrijven

Beeldhouwers:

Een lessenserie voor leerlingen die eerst moeten schrijven om te zien wat ze over het onderwerp willen zeggen (ontdekkend schrijven)


Met ruime voorsprong

Dus

Uitgesproken stijl van schrijven?

Dan leer je het beste schrijven via PLANNING-vooraf

Geen uitgesproken stijl van schrijven?

Dan leer je het beste schrijven via ONTDEKKEND schrijven


Dan schrijven als leermiddel de stof beter begrijpen etc

Dan: Schrijven als leermiddel: de stof beter begrijpen etc.

Bijvoorbeeld: schrijven om een gelezen boek of verhaal beter te begrijpen, werkstuk bij geschiedenis


Dus schrijven als middel om leerstof beter te begrijpen kies dan

Dus: schrijven als middel om leerstof beter te begrijpen? Kies dan:


Voorbeeld 4 aanbieden van nieuwe leerstof

Voorbeeld 4: Aanbieden van nieuwe leerstof


Oefenen baart kunst

Oefenen baart kunst?

Martine Braaksma, onderzoek op OSB, klas 2


Leertaak

Leertaak

  • Schrijf een korte argumentatieve tekst, op basis van een argumentatieschema

    • standpunt, argumenten, subargumenten

  • Vijf korte oefeningen


Met ruime voorsprong

…en waarom?


Differentiatie kies leeractiviteiten bij nieuwe leerstof

Differentiatie: Kies leeractiviteiten bij nieuwe leerstof


Afronding

He, he…

Afronding


Met ruime voorsprong

Onderwijsontwerpen met aandacht voor de zwakke en de goede leerling in een en dezelfde klas is niet perse ingewikkeld

Onderzoek biedt steun bij instructiebeslissingen

Academische opleidingschool

Dat doen we samen

De werkfase wordt effectiever als er sprake is van didactische differentiatie


Tweede serie oefeningen

Tweede serie oefeningen

  • Drie iets langere teksten, maar nog steeds kort


Differentiatie kies leeractiviteiten bij nieuwe leerstof1

Differentiatie: Kies leeractiviteiten bij nieuwe leerstof


  • Login