Methodisch werken met creatief-agogische middelen - PowerPoint PPT Presentation

Open dag donderdag 7 juni 2007
Download
1 / 19

  • 113 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Open Dag donderdag 7 juni 2007. Methodisch werken met creatief-agogische middelen. Inhoud Presentatie. Wat leer je in deze module Competenties Invulling Audiovisuele Vorming. Wat leer je in deze module.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Methodisch werken met creatief-agogische middelen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Open dag donderdag 7 juni 2007

Open Dag donderdag 7 juni 2007

Methodisch werken met creatief-agogische middelen


Inhoud presentatie

Inhoud Presentatie

Wat leer je in deze module

Competenties

Invulling Audiovisuele Vorming


Wat leer je in deze module

Wat leer je in deze module

De studenten leren in deze module hoe ze creatief-agogische zoals muziek, beeldend, spel en audiovisuele vorming methodisch in kunnen zetten in de beroepspraktijk


Competenties

Competenties

In deze onderwijseenheid werken we aan de volgende competenties: de student

is in staat planmatig en methodisch te werk te gaan in pedagogische (probleem) situaties en daarbij creatief-agogische middelen te hanteren

weet creatief-agogische methoden gedegen te hanteren om pedagogische doelstellingen te realiseren


Studenten maken een animatie

Studenten maken een animatie


Kwaak

Kwaak


Invulling avv creatief agogisch vak

Invulling AVV (Creatief agogisch vak)

Maak een levensboek over de opvoeding en het verdere leven van een Opa of Oma. (individueel)

Maak een Fotoverhaal waarin je je voorstelt aan je medestudenten. (individueel)

Maak een registratie van een gezinssituatie en maak daarvan een methodische analyse. (4-tal)

Maak een kleianimatie rond een thema uit de belevingswereld van een kind. (3-tal)

Ontwerp een Audiovisuele activiteit voor een kind in de leeftijd van 8-12. Voer die activiteit uit en evalueer de activiteit. (2-tal)


Digital story telling

Digital Story Telling

  • Een voorbeeld van een Fotoverhaal (PhotoStory)


Invulling programma avv

Invulling programma AVV

Wat is beeldtaal

Leren fotograferen

Leren video opnamen maken

Hoe maak je een video productie

Gebruik van AVV in de regulatieve cyclus

Observeren, registreren, analyseren

Stop Motion Animatie

Met AV-middelen spelen met kinderen


De wedstrijd

De wedstrijd


De eindtoets

De eindtoets

Voer een activiteitenprogramma uit met één of meerdere kinderen/jongeren, al dan niet samen met hun opvoeders, waarin je op een methodische manier aan pedagogische doelstellingen werkt en daarbij gebruik maakt van het creatief-agogische medium dat je deze onderwijseenheid in de training hebt leren gebruiken.

Laat in 15-20 minuten zien hoe deze activiteit(en) in zijn werk gingen en schrijf een onderbouwing van het programma waarin je laat zien dat je planmatig te werk bent gegaan. In deze onderbouwing staat een probleemanalyse, een plan van aanpak en een evaluatie van de uitvoering van de activiteit(en). De onderbouwing beslaat maximaal 5 A4tjes.


Digital story telling1

Digital Story telling

  • Een voorbeeld van een Fotoverhaal (PhotoStory)


Aanwezigen beoordeling methodisch werken

Aanwezigen Beoordeling Methodisch werken

4 medestudenten uit je creatief agogische werkplaats

Begeleider stageplek (streven)

Creatief agogisch docent


Adam en eva

Adam en Eva


Beoordelingscriteria onderbouwing

Beoordelingscriteria Onderbouwing

Omschrijving van het kind(eren) voor wie het programma ontwikkeld is

Hypothese

Plan van aanpak

Motivatie creatief agogische activiteit

Zet creatief agogisch middel adequaat in om pedagogisch doel te bereiken

Uitvoering

Evaluatie


Beoordelingscriteria voor uitvoering activiteit

Beoordelingscriteria voor uitvoering activiteit

Je goed kunnen afstemmen op de behoefte en mogelijkheden van kind(eren).

Heeft goed contact met de kinderen

Weet activiteit planmatig uit te voeren

Maakt goed gebruik van omgeving en creatieve middelen


Methodiek

Methodiek

Periode C:

Werken met hypothese

Check hypothese

Plan van aanpak maken

SMART

Periode D:

Plan van aanpak uitvoeren

Evalueren bijstellen

Samenvatting regulatieve cyclus


Digital story telling2

Digital Story telling

  • Een voorbeeld van een Fotoverhaal (Photo Story)


  • Login