Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны танилцуулга
Download
1 / 41

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны танилцуулга - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны танилцуулга. Албаны 201 3 оны зорилт. Бүтэц зохион байгуулалт.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны танилцуулга' - maya-dillon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны танилцуулга


201 3
Албаны 201 албаны танилцуулга3 оны зорилт


Бүтэц зохион байгуулалт албаны танилцуулга

Нийслэлийншийдвэргүйцэтгэхалбань албаны дарга, дэд дарга 2, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч 7, шийдвэр гүйцэтгэгч 72, Эрэн сурвалжлах хэсгийн дарга, эрэн сурвалжлах хэсгийн ажилтан 8, захиргаа, санхүү, аж ахуйн ажилтан 35, нийт 125албанхаагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.


Дарга албаны танилцуулга

Дэд дарга

Дэддарга

БЗД

СБД

НД

Захиргаа

ЭСХ

СХД

ХУД

ЧД

БГД

Ахлах гүйцэтгэгч

Ахлах гүйцэтгэгч

Ахлах гүйцэтгэгч

Ахлах гүйцэтгэгч

Санхүү

Аж ахуй

Албан хаагчид

Хэсгийн дарга

Ахлах гүйцэтгэгч

Ахлах гүйцэтгэгч

Ахлах гүйцэтгэгч

14 шийдвэр гүйцэтгэгч

8 шийдвэр гүйцэтгэгч

10 шийдвэр гүйцэтгэгч

3 шийдвэр гүйцэтгэгч

Ахлах нябо, нябо, нярав

Аж ахуйн дарга, жолооч, жижүүр, үйлчлэгч, сантехникч

Даргын туслах, мэргэжилтэн, бичиг хэрэг, архив, програмист

Эрэн сурвалжлах 8 ажилтан

11 шийдвэр гүйцэтгэгч

13 шийдвэр гүйцэтгэгч

13 шийдвэр гүйцэтгэгч


Албаны бүрэлдэхүүн албаны танилцуулга

Нийт 125 албан хаагч

Эр 53

Эм 72

Офицер 25

Ахлагч 19

Энгийн 81

Эр 12

Эм 13

Эр 16

Эм 3

Эр 27

Эм 54


Нийт албан хаагчид 125 албаны танилцуулга


Боловсролын байдал албаны танилцуулга2013 сүүлийн 3 жил/ онд шинээр томилогдсон албан хаагчид


Хууль зүйн салбарын нээлттэй бодлогын хүрээнд

Албаны www.courtservice.mnцахим хуудсыг шинэчилж, twitter, facebook хуудсыг шинээр нээн [email protected], [email protected]хаягаар иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авч, 7019-7019 дугаарын нээлттэй утсыг тогтмол ажиллуулж байна.


Албанд гаргасан өргөдлийг сүүлийн 4 жилийн байдлаар харьцуулбал


2013 онд гаргасан гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал


2013 онд гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал


Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хүрээнд

2013 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 480,0 тэрбум төгрөгийнүнийндүнтэй6258гүйцэтгэхбаримтбичгийгбодитойбиелүүлж, гүйцэтгэхбаримтбичгийнбодитбиелэлт58,3 хувь, мөнгөндүнгийнбодитбиелэлт61,2хувьтайдундаж 59,7хувьтайажиллаж, 304,7 тэрбумтөгрөгийн 4482 гүйцэтгэхбаримтбичгийнүлдэгдэлтэйбайна.


Түдгэлзүүлсэн гүйцэтгэх хуудасны үлдэгдэл


Хорихоос өөр төрлийн ялын гүйцэтгэх хуудасны тоо /сүүлийн 3 жил/


Хорихоос өөр төрлийн ялын биелэлтийн сүүлийн 3 жилийн харьцуулалт


2013 2011 2012
Эрэн сурвалжлах хэсгийн 2013 оны ажлын бодит биелэлтийг 2011, 2012 онуудын мөн үетэй харьцуулбал:


Хувийн хэргийн дугаарлалт ажлын бодит биелэлтийг 2011, 2012 онуудын мөн үетэй харьцуулбал:


Шийдвэр гүйцэтгэгчийн а ажлын бодит биелэлтийг 2011, 2012 онуудын мөн үетэй харьцуулбал:жлын ачаалалШШГЕГ-ын даргын 2012 оны А/177 дугаар тушаалаар шийдвэр гүйцэтгэлийн тойргийн харьяаллыг шинэчлэн тогтоож, хүүхдийн тэтгэлгийн 3454 гүйцэтгэх хуудсыг БХЗХӨБА албанд шилжүүлсэн.


Шийдвэр гүйцэтгэгчийн авч буй урамшууллыг дүүргээр нь харьцуулбал /сая төгрөг/


Шийдвэр гүйцэтгэгчийн жилд дунджаар авч буй урамшуулал /сая төгрөг/


2013 онд хийсэн бүтээн байгуулалтын ажлуудаас

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу шат


Албан хаагчдын утасны жагсаалтыг иргэдэд ил тод байрлуулав2013 онд тус албаны нэгдүгээр давхар болон автогражид тоосгоор хана өрж архив, эрэн сурвалжлах хэсэг, жолооч болон складын өрөө, Хорихоос өөр төрлийн ялын ажиллагаа хариуцсан албан хаагчдын өрөө нийт 5 өрөө шинээр бий болгож тохижуулав.


Албаны цахим хуудсыг шинэчилэв давхар болон автогражид тоосгоор хана өрж архив, эрэн сурвалжлах хэсэг, жолооч болон складын өрөө, Хорихоос өөр төрлийн ялын ажиллагаа хариуцсан албан хаагчдын өрөө нийт 5 өрөө шинээр бий болгож тохижуулав.


Бялдаржуулах танхим давхар болон автогражид тоосгоор хана өрж архив, эрэн сурвалжлах хэсэг, жолооч болон складын өрөө, Хорихоос өөр төрлийн ялын ажиллагаа хариуцсан албан хаагчдын өрөө нийт 5 өрөө шинээр бий болгож тохижуулав.Албан гадна болон дотор талбайг телекамерийн системд холбов


Албаны парк шинэчлэлийг хийж 6 автомашинтай болов
ad