Parlementaire democratie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Parlementaire democratie PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Parlementaire democratie. Welk soort parlementaire democratie vind je nu in Nederland het beste?. Thema B: parlementaire democratie. Terugblik op thema A: de rechtsstaat Belangrijk: tegenstelling tussen rechtsbescherming en rechtshandhaving. Thema B: parlementaire democratie.

Download Presentation

Parlementaire democratie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Parlementaire democratie

Welk soort parlementaire democratie vind je nu in Nederland het beste?


Thema B: parlementaire democratie

Terugblik op thema A: de rechtsstaat

Belangrijk: tegenstelling tussen rechtsbescherming en rechtshandhaving


Thema B: parlementaire democratie

 • Vrijheid van meningsuiting, kiesrecht, recht van leven in vrijheid.

 • Rechten worden gehandhaafd door de overheid. Voorbeelden?

 • Identificatieplicht, meewerken met de politie, wet kennen en je eraan houden.

Rechten worden beschermd door de overheid. Voorbeelden?


Thema B: parlementaire democratie

Wie bepaalt wat je rechten zijn? Zijn de rechten van burgers overal ter wereld dezelfde?

Wie bepaalt op welke manier plichten van burgers worden gehandhaafd? Wie bepaalt of er veel of weinig wordt gecontroleerd op snelheidsovertredingen?


Thema B: parlementaire democratie

bron: www.rtlnieuws.nl


§4.1De Nederlandseparlementaire democratie

 • Democratie komt van ‘demos’ (volk) en ‘kratein’ (regeren). Het volk regeert

 • Nederland is een parlementaire democratie: het parlement regeert namens het volk

 • Vanaf 18 jaar kun je kiezen wie je in het parlement wilt hebben

  • actief kiesrecht: stemmen

  • passief kiesrecht: je kandidaat stellen


§4.1De Nederlandseparlementaire democratie

 • Parlement = eerste en tweede kamer = staten generaal

 • Tweede kamer 150 zetels, eerste kamer 75 zetels, opgedeeld in politieke partijen

 • Na verkiezingen wordt een regering (of: kabinet) gevormd:

  • Koningin benoemt informateur

  • Informateur onderzoekt welke combinaties mogelijk zijn

  • Formateur ‘formeert’ een regering en wordt minister-president


§4.1De Nederlandseparlementaire democratie

regering

regering

parlement

parlement

Na akkoord tussen coalities een regeerakkoord: welke plannen gaan we de komende 4 jaar uitvoeren

De regering maakt plannen en legt die voor aan het parlement. Het parlement controleert of de regering haar werk doet

Monistische versus een dualistische relatie


§4.1De Nederlandseparlementaire democratie

parlement

wetgevende taak

controlerende taak


§4.1De Nederlandseparlementaire democratie

parlement

initiatiefwet

amendement

wetgevende taak

eerste kamer

controlerende taak

ondertekening


§4.1De Nederlandseparlementaire democratie

parlement

vragen stellen aan ministers

wetgevende taak

recht van interpellatie

controlerende taak

recht van enquête

recht van motie


§4.1De Nederlandseparlementaire democratie

medebewind

autonomie

 • Niet alles gebeurt in den Haag; Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat

  • zeggenschap voor provincies en gemeentes


§4.1De Nederlandseparlementaire democratie

 • Dossier maatschappijleer:

  • http://player.omroep.nl/?aflID=10273239

bron: www.politiekeprenten.nl


 • Login