Cirkev
Download
1 / 10

Cirkev - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Cirkev. ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. Analýza kontextu. Rozdelená Cirkev Ekleziológia poznačená Druhou svetovou vojnou a holokaustom Skúsenosť s prítomnosťou marginalizovaných skupín Globalizácia. O ekleziológii. Ekleziológia skúma rozumnosť viery v Cirkev

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cirkev' - maxime


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cirkev

Cirkev

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.


Anal za kontextu
Analýza kontextu

 • Rozdelená Cirkev

 • Ekleziológiapoznačená Druhou svetovou vojnou a holokaustom

 • Skúsenosť s prítomnosťou marginalizovaných skupín

 • Globalizácia


O ekleziol gii
O ekleziológii

 • Ekleziológia skúma rozumnosť viery v Cirkev

 • Dva prístupy (chronologický vs. analýza situácie)

 • Dôležitosť ekleziológie (je život Cirkvi v súlade s Božím zjavením?)


Teol gia cirkvi
Teológia Cirkvi

 • Založenie cirkvi: Ty si Peter; Toto robte na moju pamiatku; Turíce, tvorba kánona.

 • Biblické obrazy Cirkvi: ovčinec, Boží ľud, tajomné telo Kristovo, spoločenstvo, sviatosť spásy

 • Sviatosť spásy: znamenie vnútorného spojenia s Bohom a jednoty celého pokolenia

 • Známky Cirkvi: jedna, svätá, katolícka, apoštolská

 • Iné dôležité atribúty pravej Cirkvi: apoštolská postupnosť, jednota biskupov s pápežom, slávenie Eucharistie, vysluhovanie sviatostí.


Kto tvor cirkev
Kto tvorí cirkev

 • Všetci pokrstení na základe všeobecného kňazstva

 • Laici a klérus

 • Teológia laikátu po Druhom vatikánskom koncile (Congar, Christifideles laici)

 • Klérus: služobné kňazstvo, ktoré sa od všeobecného odlišuje podstatne

 • Tri stupne všeobecného kňazstva: diakonát, presbyterát a episkopát

 • Kňaz a diakon koná vždy len z poverenia biskupa, keďže biskup je vlastným pastierom


Kl rus
Klérus

 • Dôležité rozlišovať medzi stupňom služobného kňazstva a úradom, ktorý klerik alebo laik zastáva


U ite sk rad cirkvi
Učiteľský úrad Cirkvi

 • Magistérium je živé

 • Infallibilitas (prijatie pomazania Duchom Svätým, neomylnosť vo viere)

 • Indefectibillitas (neprítomnosť omylov)

 • Sensusfidei (LG 12 – veriaci ako celok sa nemýlia vo viere)

 • 1. Magistérium riadne (biskupi a rímsky veľkňaz)

 • 2. Magistérium riadne a univerzálne (biskupská synoda)

 • 3. Magistérium slávnostné a mimoriadne


Neomylnos p pe a
Neomylnosť pápeža

 • Dogma definovaná na Prvom vatikánskom koncile

 • V otázkach viery a mravov

 • 3 podmienky1. Najvyšší učiteľ sa obracia k Cirkvi, aby zaviazal všetkých veriť v určitý obsah

 • 2. Hovorí s platnosťou svojej autority

 • 3. Chce vyniesť definitívny súd nad nejakou otázkou viery a mravov


Vyjadrenia magist ria
Vyjadrenia Magistéria

 • 1. slávnostné vyznanie viery

 • 2. listy vo forme dekrétov (kanonizačný)

 • 3. encykliky (nedefinujú dogmy, interpretujú niektorý z aspektov viery)

 • 4. apoštolské listy (pre kategórie osôb)

 • 5. postsynodálne apoštolské exhortácie

 • 6. apoštolské konštitúcie (najslávnostnejšia forma pápežských dokumentov)

 • 7. Motuproprio (list rímskeho biskupa, prameň legislatívy)

 • 8. koncilové dokumenty


Dokumenty r mskej k rie
Dokumenty Rímskej kúrie

 • Vyznanie viery

 • Dekréty

 • Inštrukcie

 • Deklarácie

 • Okružné listy

 • Direktória

 • Notifikácie


ad