Zp sobilost m idel stroj a proces p ej mac a periodick zkou ky cmm
Download
1 / 36

Způsobilost měřidel, strojů a procesů Přejímací a periodické zkoušky CMM - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie. Ing. Libor Beránek, Ph.D . Ing. Josef Křepela. Strojírenská metrologie. Způsobilost měřidel, strojů a procesů Přejímací a periodické zkoušky CMM. Požadavek zákazníka. Rozdělení procesu. USL. Ztrátová funkce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Způsobilost měřidel, strojů a procesů Přejímací a periodické zkoušky CMM' - maxima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zp sobilost m idel stroj a proces p ej mac a periodick zkou ky cmm

ČVUT - Fakulta strojní

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Ing. Libor Beránek, Ph.D.

Ing. Josef Křepela

Strojírenská metrologie

Způsobilostměřidel, strojů a procesůPřejímací a periodické zkoušky CMM


Požadavek zákazníka

Rozdělení procesu

USL

Ztrátová funkce

LSL

Velikost ztráty v bodě 2,2

cílový prostor USL - LSL

prostor přirozené variability 6 s

neshodné

jednotky

neshodné

jednotky

Filozofie „cílového prostoru“ a filozofie „ztrátové funkce“

Cp = 2,0

Cp = 1,0


.

Číselné porovnání povolené variability dané mezními hodnotami

LSL a USL

a přirozené variability vyjádřené šesti směrodatnými odchylkami

6 s

je vyjádřeno ukazatelem způsobilosti

Tento ukazatel předpokládá normální rozdělení N(m,s2) se střední hodnotoum směrodatnou odchylkou s, ale nebere zřetel na střední hodnotu ( např. nastavení). Vyjadřuje

„ČEHO JSME SCHOPNI DOSÁHNOUT“.


LSL

USL

0,006%

0,4%

9%

9%

0,4%

50%

50%

Znázorněná rozdělení mají všechna Cp = 1,33, ale při tom podíl neshodných se pohybuje od 0,006% až po 50%

Mezi toleranční meze USL a LSL se vejde 8 směrodatných odchylek s (s = 0,75).


12 s mezi USL a LSL

10 s mezi USL a LSL

8 s mezi USL a LSL

6 s mezi USL a LSL

4 s mezi USL a LSL

Porovnání rozdělení znaku jakosti s různou variabilitou a jim odpovídajícím ukazatelům způsobilosti Cp s vyjádřením podílu jednotek mimo toleranční meze

USL

LSL

Cp = 2,0  0,002 ppm

Cp = 1,67  0,57 ppm

Cp = 1,33  66,1 ppm

Cp = 1  0,27%

Cp = 0,67  4,44%

p = 2,22%


.

Obvykle se označuje a .

Tento ukazatel rovněž předpokládá normální rozdělení N(m,s2) se střední hodnotoum a směrodatnou odchylkou s, ale závisí na střední hodnotě ( nastavení).

Abychom mohli charakterizovat

„ČEHO JSME SKUTEČNĚ DOSÁHLI“

musíme použít ukazatele, který zohledňuje střední hodnotu (nastavení). Takovým ukazatelem je ukazatel způsobilosti


Znázorněná rozdělení mají všechna Cp = 1,33, ale při tom ukazatel Cpk se pohybuje mezi 1,33 a 0.

CpL = CpU = 1,33  66,1 ppm

USL

LSL

CpU = 0,89  0,38 %

CpL = 0,89  0,38 %

CpL = 0

 50 %

CpL = 0,44  9,34 %

CpU = 0,44  9,34 %

CpU = 0

 50 %

Mezi toleranční meze USL a LSL se vejde 8 směrodatných odchylek s (s = 0,75).


 • ANALÝZA ZPŮSOBILOSTI PROCESU

 • předpokládá

 • způsobilost měřidla - měřícího zařízení;

 • krátkodobou - okamžitou způsobilost výrobního zařízení;

 • předběžnou způsobilost procesu před náběhem sériové výroby;

 • dlouhodobou způsobilost procesu.


je ukazatel způsobilosti měřidla vzhledem k mezním hodnotám a

je ukazatel způsobilosti měřidla vzhledem k celkové variabilitě procesu.

 • Způsobilost měřidla - měřícího zařízení vyžaduje

  • prověření opakovatelnosti (kolísání vlivem měřícího zařízení);

  • prověření reprodukovatelnosti (kolísání vlivem posuzovatele);

  • stanovení způsobilosti:

  • opakovaně ( n = 30) proměřit stanovený etalon T, vypočítat výběrový průměr a směrodatnou odchylku sg. potom


Chyby v konstrukci cmm
Chyby v konstrukci CMM hodnotám a

21 geometrických chyb


P ej mac a periodick zkou ky
Přejímací a periodické zkoušky hodnotám a

CMM komplexní technický systém, pro kvantifikaci měřicích schopností souřadnicových měřicích strojů jsou definovány přejímací a periodické zkoušky.

Přejímací zkoušky se provádějí podle specifikací a postupů výrobce v souladu s ISO 10360.

Periodické zkoušky se provádějí podle specifikací uživatele a postupů výrobce.


Sn en iso 10 360
ČSN EN ISO 10 360 hodnotám a

 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM)

 • 7 částí

 • ČSN EN ISO 10 360-2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů.


ČSN EN ISO 10 360 hodnotám a


Z kladn pojmy
Základní pojmy hodnotám a

Snímací systémProbingsystem


Základní pojmy hodnotám a

Kloubový snímací systém

Articulatingprobingsystem


Základní pojmy hodnotám a

Pojmenování bodů


Sn en iso 10 360 2 2002
ČSN EN ISO 10 360-2:2002 hodnotám a

 • Chyba indikace CMM, E, při měření rozměru.

  MPEE = ± A + L/K [µm]

 • Chyba indikace CMM, P, snímacího systému.

  MPEP = B [µm]


Druhy kalibračních hodnotám aartefaktů

Koncová měrka

Stupňová měrka

Deska s koulemi

Deska s otvory

Tyč s koulemi

Krychle s koulemi

a dalšíSn en iso 10 360 2 20101
ČSN EN ISO 10 360-2:2010 hodnotám a

Zavádí nové termíny, definice a značky


Sn en iso 10 360 2 20102
ČSN EN ISO 10 360-2:2010 hodnotám a

Environmentální podmínky

Provozní podmínky


Přejímací a periodické zkoušky hodnotám a

Přejímací zkouška může být použita po dohodě mezi výrobcem a uživatelem jako zkouška k ověření způsobilosti i stavu CMM používaného pro měření lineárních rozměrů podle specifikací pro stanovené maximální dovolené chyby E0,MPE, E150,MPE a maximální dovolenou mez R0,MPL.

Periodická zkouška může být použita k ověření způsobilosti CMM používaného pro měření lineárních rozměrů v organizacích s vnitřním prokazováním systému kvality podle specifikací pro maximální dovolené chyby E0,MPE, E150,MPE a maximální dovolenou mez R0,MPL.

Uživatel může stanovit maximální dovolené chyby a specifikovat podrobně aplikovaná omezení E0,MPE, E150,MPEa R0,MPL


Chyba při měření délky s nulovou vzdáleností osy pinoly od odsazení hrotu snímacího doteku E0

4 z poloh musí být diagonálami

Pořadí měření

A1B1, A2B2, A3B3

A1B1, B2A2, A3 B3


Polohy kalibrované zkušební délky při měření pinoly od odsazení hrotu snímacího doteku E0


Opakované rozpětí chyby při měření délky, pinoly od odsazení hrotu snímacího doteku R0

Rozdíl největší a nejmenší hodnoty při třech opakovaných měřeních chyby délky pomocí CMM s nulovou vzdáleností odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly.

 • Nesmí překročit maximální dovolenou mez opakovaného rozpětí chyby R0,MPL

 • (extrémní hodnota opakovaného rozpětí chyby měřené délky R0 přípustná specifikací) která je stanovena:

  • výrobcem, v případě přejímacích zkoušek;

  • uživatelem, v případě periodických zkoušek.

 • Opakované rozpětí chyby při měření délky (hodnoty R0) a maximální dovolená mez opakovaného rozpětí chyby při měření délky R0,MPL se udávají v mikrometrech.

Pro každou sadu tří opakovaných měření podle E0, se vypočte opakované rozpětí R0, přičemž se vyhodnotí rozpětí tří opakovaných měření délek.


Chyba při měření délky pro vzdálenost 150mm odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly E150

Předem zvolené odsazení hrotu snímacího doteku

od osy pinoly je 150 mm (15 mm); E150.


Orientace snímacího doteku hrotu snímacího doteku od osy pinoly

X: 1A a 1B

Y: 2A a 2B

-Y

-X

+X

+Y


Polohy kalibrované zkušební délky hrotu snímacího doteku od osy pinoly

Z

1A a 1B

2A a 2B

X

YZpůsobilost CMM používaného pro měření lineárních rozměrů

je ověřena, pokud chyby při měření délky (hodnoty E0) s nulovou vzdáleností odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly jsou umístěny v rozpětí maximální dovolené chyby při měření délky E0,MPE, jak je specifikováno výrobcem

opakované rozpětí chyby při měření délky (hodnoty R0) je umístěno v rozpětí maximálních dovolených mezí opakovaného rozpětí R0,MPL, jak je specifikováno výrobcem

chyby při měření délky (hodnoty E150) pro vzdálenosti 150 mm odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly jsou umístěny v rozpětí maximální dovolené chyby při měření délky E150,MPE, jak je specifikováno výrobcem

Pro CMM, které nejsou určeny pro použití s odsazením hrotu snímacího doteku od osy pinoly nebo ty které nejsou způsobilé pro použití s odsazením hrotu snímacího doteku od osy pinoly jakékoliv délky L, není požadováno ověření chyby při měření délky EL.


Sn en iso 10360 3 2001 sou adnicov m ic stroje s osou oto n ho stolu jako tvrtou osou
ČSN EN ISO rozměrů10360-3:2001Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou


ČSN EN ISO 10360-3:2001 rozměrůSouřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

Dvě koule A a B o průměru 10-30mm, s kalibrací tvaru


ČSN EN ISO 10360-3:2001 rozměrůSouřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou


ČSN EN ISO 10360-4:2001 rozměrůSouřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

* H = 0,1mm

*L = 1mm


ČSN EN ISO 10360-4:2001 rozměrůSouřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním


ČSN EN ISO 10360-4:2001 rozměrůSouřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním


ad