p edn ka 1 vod do psychologick p pravy z vodn zkost
Download
Skip this Video
Download Presentation
přednáška 1 úvod do psychologické přípravy, závodní úzkost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Predn ka 1 vod do psychologick pr pravy, z vodn zkost - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

přednáška 1 úvod do psychologické přípravy, závodní úzkost. PhDr. Eva Tomešová, Ph.D. Literatura:. HOŠEK, V., SLEPIČKA, P., HÁTLOVÁ, B. (2006) Psychologie sportu. Praha: Karolinum MORAN, A.P. (2004) Sport and Exercise Psychology: A Critical Introduction . London, Routledge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predn ka 1 vod do psychologick pr pravy, z vodn zkost' - maxima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
literatura
Literatura:
 • HOŠEK, V., SLEPIČKA, P., HÁTLOVÁ, B. (2006) Psychologie sportu. Praha: Karolinum
 • MORAN, A.P. (2004) Sport and Exercise Psychology: A Critical Introduction. London, Routledge
psychologie sportu
Psychologie sportu?
 • Věda o chování a prožívání při pohybových či sportovních činnostech.
 • Pro sportovní praxi = aplikovaná sportovní psychologie

Využívá teoretických poznatků vlastního základního výzkumu, různých psychologických oborů a sportovních věd pro vytváření praktických postupů zaměřených na zlepšení sportovního výkonu.

sportovn psychologie
Sportovní psychologie
 • základní výzkum
 • aplikovaný výzkum
 • „práce v terénu - asistent trenéra“
psychologick p prava motto
Psychologická příprava - motto:
 • Psychologické dovednosti se LZE naučit, JE MOŽNÉ je TRÉNOVAT, stejně jako dovednosti fyzické.
pro je psychologick p prava d le it
Proč je psychologická příprava důležitá?
 • Všichni jsme zažili, že lze prohrát nebo dělat chyby „kvůli hlavě.“
 • Výkon je vždy výsledkem souhry fyzických A psychologických faktorů
 • Jak trenéři vidí podíl psychologických faktorů na výkonu v různých sportech???
pro nen psychologick p prava vyu v na
Proč není psychologická příprava využívána?
 • Nedostatek informací, znalostí, dovedností
 • Psychologické dovednosti jsou vnímány jako vrozené a nenaučitelné
 • Nedostatek času
m ty ohledn psychologick p pravy
Mýty ohledně psychologické přípravy:
 • Je jenom pro „problémové“ sportovce
 • Je záležitostí vrcholového sportu
 • Poskytuje rychlé řešení „problému“
 • Je neúčinná
z klad psychologick p pravy
Základ psychologické přípravy
 • Výzkum vrcholových sportovců
  • Úspěšní sportovci jsou charakterističtí
   • lepší schopností koncentrace
   • vyšší sebedůvěrou
   • nižší úzkostí
   • pozitivním a na úkol zaměřeným myšlením
   • pozitivní imaginací a představami úspěchu
   • odhodlaným úsilím
   • plánováním cílů
 • Zkušenosti trenérů a sportovců
z kladn psychologick dovednosti na jejich rozvoji pracujeme v psychologick p prav
Základní psychologické dovednosti na jejichž rozvoji pracujeme v psychologické přípravě
 • sebepoznání (sportovec, člověk)
 • vnitřní řeč
 • koncentrace
 • relaxace
 • plánování cílů
 • imaginace
3 f ze psychologick p pravy
3 fáze psychologické přípravy

1. Vzdělávací: proč je PP důležitá

2. Individuální zhodnocení potřeb, výběr a nácvik konkrétních technik

3. Praktická

kdy za azovat pp
Kdy zařazovat PP?
 • Začít v přechodném nebo přípravném období
 • Půl roku až rok systematické práce než budou dovednosti integrovány do výkonu
 • 10-15 min 3-5 krát týdně v závislosti na tom, co se učíte (začátek nebo konec tréninkové jednotky)
 • Lze zadávat domácí úkoly
 • Je třeba neustálá supervize
 • PP je součástí sportovní přípravy po celou kariéru!
jak hodnotit innost pp
Jak hodnotit účinnost PP?
 • Rozhovory, dotazníky (psycholog?) – subjektivní zhodnocení sportovce
 • Objektivní data
sportovn psycholog
SPORTOVNÍ PSYCHOLOG?
 • Konzultant trenéra
 • Základní a speciální psychodiagnostika
 • Vzdělávání a skupinová práce
 • Sportovec s problémy
 • Sportovec, který chce na sobě pracovat nad rámec normy
 • Koučování (!) trenéra
z vodn zkost tr ma
Závodní úzkost = tréma
 • Výkonnostní a vrcholový sport: enormní tlak na sportovce v očekávání vysokého výkonu
 • „Sportovní experiment“…jak je jedinec schopen se vyrovnat se stresem a úzkostí, kterou tento tlak vyvolává
 • Úzkost: rozlišujeme stav a rys!
zkost a aktivace
Úzkost a aktivace
 • aktivace – nespecifická reakce na zátěž
 • úzkost – negativní interpretace !!! aktivace
co to je sout n z vodn zkost
Co to je soutěžní (závodní) úzkost?

4 složky:

 • KOGNITIVNÍ (OBAVY, NEGATIVNÍ A RUŠIVÉ MYŠLENKY, ZTRÁTA KONCENTRACE…)
 • SOMATICKÉ (ZVÝŠENÍ TF,TK, BOLESTI, TŘAS, NUCENÍ NA ZÁCHOD, NAUSEA…)
 • BEHAVIORÁLNÍ (VÝRAZ VE TVÁŘI, ZMĚNA KOMUNIKACE, NEKLID, NEEFEKTIVNÍ POHYBY)
 • SEBEDŮVĚRA (ZMĚNY)
p iny sout n zkosti
Příčiny soutěžní úzkosti:
 • Kognitivní úzkost a sebedůvěra:
  • očekávání úspěchu nebo neúspěchu
  • vnímání vlastních i soupeřových schopností…
  • vrozené predispozice, perfekcionismus…
 • Somatická úzkost:
  • podmíněné odpovědi na podněty (šatna, rozcvičování)
 • Existují individuální rozdíly!
asov pr b h zkosti
Časový průběh úzkosti:
 • méně zkušený a méně úspěšní hráči: rovnoměrný nárůst úzkosti těsně před a během výkonu
 • zkušení: nárůst podobný, ale přímo před a během výkonu dochází k poklesu
 • těsně před výkonem narůstá hlavně somatická úzkost
kognitivn intruze negativn my lenky
Kognitivní intruze = negativní myšlenky
 • Frekvence:

mírný nárůst během předzávodní epizody, poslední 2 hodiny prudký nárůst cca od 6 do 83% času

 • Směr:

1. anticipační vzrušení x známka budoucího selhání

2. relaxovaná připravenost x nechuť, usínání

haninova z na optim ln ho fungov n
Haninova zóna optimálního fungování
 • Definoval „optimální stavovou úzkost“ jako stupeň závodní stavové úzkosti spojené s optimálním výkonem
 • pozorování výkonu sportovce v soutěži
 • retrospektivní přístup
multidimenzion ln p stup
Multidimenzionální přístup:
 • studuje vztah mezi výkonem a specifickými komponentami závodní stavové úzkosti:
  • Kognitivní úzkost má ve vztahu k výkonu negativně lineární trend
  • Mezi somatickou úzkostí a výkonem byl nalezen vztah odpovídající obrácené U-křivce
  • Mezi sebedůvěrou a výkonem existuje pozitivní lineární vztah.
hypot za p eanalyzov n
Hypotéza „přeanalyzování“
 • zvýšená hladina úzkosti – zvýšená tendence kontrolovat pohyb
 • narušení automatických stereotypů
shrnut
Shrnutí:
 • při regulaci úzkosti je třeba pracovat individuálně!
 • důležitá je interpretace aktivace!!!
 • vyšší kognitivní úzkost nemusí nutně zhoršovat výkon – u někoho i naopak!
 • u některých jedinců může být účinnější technikou kognitivní restrukturalizace než relaxační cvičení!
ad