Dansk Byggeris
Download
1 / 41

Udarbejdet af Dansk Byggeri v/ Niels Strange - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept 2008 Præsentation af HJÆLPESKEAMER Demo nr. 5 Juni 2014. Udarbejdet af Dansk Byggeri v/ Niels Strange. Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept består af: Kvalitetssikring Styring af kvalitet. Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Udarbejdet af Dansk Byggeri v/ Niels Strange' - max


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dansk Byggeris

Kvalitetssikringskoncept 2008

Præsentation af

HJÆLPESKEAMER

Demo nr. 5

Juni 2014

Udarbejdet af Dansk Byggeri

v/ Niels Strange


Dansk Byggeris

Kvalitetssikringskoncept

består af:

 • Kvalitetssikring

 • Styring af kvalitet


Dansk Byggeris

Kvalitetssikringskoncept

I denne demo nr. 3

sættes fokus på:

 • Kvalitetssikring

  • Kvalitetssikrings-håndbog

  • Modtagekontrol

  • Proceskontrol

  • Øvrige hjælpeskemaer


Kvalitetssikring

 • Kvalitetssikring er et værktøj, for dig som håndværker/ entreprenør, til at dokumentere at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af projektet.

 • Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten i det færdige byggeri.


Kvalitetssikring består af to

grundelementer:

 • Kvalitetssikringshåndbog og

 • Kvalitetssikringsskemaer til dokumentation

Alle kvalitetssikrings-skemaer kan

hentes/downloades på

www.danskbyggeri.dk/kvalitet


Kvalitetssikringsskemaer:

Der er 3 hovedskemaer der er grundlæggende for kvalitetssikringen:

 • Kontrolplan

 • Modtagekontrol

 • Proceskontrol

 • Hjælpeskemaer

  Denne demo nr. 5 omhandler de hjælpeskemaer der kan gøre kvalitetssikring i hverdagen lettere at håndterer.

Se forklarende anvendelse til

kvalitetssikringshåndbog,

modtagekontrol samt

proceskontrol i hhv.

demo nr. 2, nr. 3 og nr. 4.


 • Marker på ”Vis”, og rullegardin åbnes

 • Tryk på ”Sidehoved og sidefod” og sidehovedet bliver aktivt til at skrive i eller sætte logo mv. ind.

Generelt for alle hjælpeskemaer:

Sådan åbnes og udfyldes et

skemas sidehoved.


Udfyldelse af skemaer:

 • Firmanavn indskrives eller det kan være som en samlet del af logoet

 • Evt. logo, kan indsættes (Navn og logo kan genanvendes , og sættes derfor ind på alle generelle skemaer før de kopieres til sag).

 • Sagens navn (altid sagsbestemt)

 • Sag nr. (altid sagsbestemt)

 • Side, 1 og efterfølgende påføres automatisk, og når den samlede kontrolplan er færdig, vil det samlede antal xx skemaer også være anført fx (Murerentreprisen side 1 af 2)

 • Entreprise, kan skrives for den enkelte sag eller generelt hvis man alene laver murerarbejdet.

 • Entrepriseafsnit, er på kontrolplanen hele entreprisen.


3. Når det normale skrivefelt skal gøre aktivt igen, trykkes på ”Luk” i dialogboksen


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Supplerende skemaer:

 • Spørgeskema til projektgennemgang

 • Slutkontrol

 • Afvigerapport

 • Dagsrapport

 • Fotodokumentationsskemaer for hhv. modtage- og proceskontrol

I der følgende gennemgås de

5 hjælpeskemaer mht. deres

anvendelse.


Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 5.1 Procesgranskning trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Umiddelbart efter accept foretager virksomheden en procesgranskning af projektet. I sager med projekteringsansvar foretages der også en projektgranskning.

Formålet med granskningen er at afdække uklarheder og/eller risikobetonede arbejdsydelser samt miljø- og sikkerhedsmæssige problemer.

Ved sager, hvor virksomheden har aftaler med underentreprenører, sikrer virksomheden, at disse udfører en tilsvarende granskning.


Kvalitetssikringsskemaer trykkes på ”Luk” i dialogboksen:

Supplerende skemaer:

Det kan være en hjælp at anvende de supplerende skemaer, herunder fx:

 • Spørgeskema til projektgennemgang

 • Slutkontrol

 • Afvigerapport

 • Dagsrapport

 • Fotodokumentationsskemaer for

  hhv. modtage- og proceskontrol

Alle kvalitetssikrings-skemaer kan

hentes/downloades på

www.danskbyggeri.dk/kvalitet


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Spørgeskema til projekt-gennemgangsmødet.

 • er et skema (Skema nr. 100) til at registrere de forhold man støder på under procesgranskningen af det foreliggende projekt.

  Forhold kan fx være tekniske uklarheder og/eller modstriden oplysninger på 2 tegninger.

  Det kan også være forhold som virksomheden har erfaring med kan give efterfølgende driftmæssige eller tekniske problemer.


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Spørgeskema til projekt-gennemgangsmødet.

 • Det er vigtigt at det registreres hvor man har fundet problemet – er det på en tegning, i beskrivelsen eller begge steder, så anføres det her.

 • Hvad drejer spørgsmålet sig om? - det må gerne beskrives tydelig, så man om et eller flere år, kan læse og forstå hvad det var der blev spurgte om – fx hvis der kommer en tvist omkring forholdet.

 • Spørgsmålsformuleringen må gerne fylde mere end en line.

Forholdet kan fx dreje sig om at der ikke er overensstemmelse mellem arkitekt- og ingeniørtegningerne om det samme emne?

FA p. 4.32/

tegn. A2.27

1


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Spørgeskema til projektgennemgangsmødet.

 • Spørgeskemaet kan være en eller flere sider – sidetal genereres automatisk til flere.

 • Lav god plads mellem spørgsmålene, så der er plads til at få noteret et uddybende svar.

 • Når spørgeskemaet er udarbejdet, dateres og underskrives det.

 • Det kan være fornuftigt, at man fremsender spørgeskemaet til bygherrens repræsentant (de projekterende) før projektgennem-gangsmødet, så man ikke starter med spørgsmål, men med svar på de spørgsmål der er fremsendt.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Forholdet kan fx dreje sig om at der ikke er overensstemmelse mellem arkitekt- og ingeniørtegningerne om det samme emne?

FA p. 4.32/

tegn. A2.27

1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Spørgeskema til projekt-gennemgangsmødet.

 • Svarene på spørgsmålene noteres, enten i referatet fra projektgennem-gangsmødet eller på det fremsendte spørgeskema.

 • Det er vigtigt at sikre sig, at det fremsendte spørgeskema er modtaget og bliver noteret som et bilag til referatet fra mødet.

  På den måde sikre man, at det kan dokumenteres at spørgsmålene har væres behandlet.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Forholdet kan fx dreje sig om at der ikke er overensstemmelse mellem arkitekt- og ingeniørtegningerne om det samme emne?

FA p. 4.32/

tegn. A2.27

1


Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 6.5 Slutkontrol trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Når arbejdet eller afgrænsede dele heraf er afsluttet, foretager den sagsansvarlige en slutkontrol af arbejdet. Denne slutkontrol er en intern aktivitet, men dokumentation heraf kan fremlægges.


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Slutkontrol

- er et hjælpeskema (Skema nr. 500) til kontrol af virksomhedens egen eller underentreprenørens færdiggjorte delarbejde(r), dvs. en overflade- og funktionskontrol, før afleveringsforretningen jf. Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 6.5.


Hus nr. 33 trykkes på ”Luk” i dialogboksen

type A

Kvalitetssikringsskemaer:

Slutkontrol

 • På slutkontrolskemaet registreres overordnet bygnings nr./ hus nr. og efterfølgende hvilken facade eller rum der gennemgås.

 • Under bemærkninger anføres de visuelle eller funktionelle mangler/fejl der findes under gennemgangen.

 • Ved en efterfølgende gennemgang følges på med en kontrol af de udførte rettelser, således at målet med et ”mangel- og fejlfrit” byggeri er muligt at nå.

 • Under kontrollen sættes initialer.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?

Manglen er udbedret og er OK

den xx.08.08/nst

Syd-facaden


Afvigerrapport: trykkes på ”Luk” i dialogboksen


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Afvigerrapport

- er et hjælpeskema (Skema nr. 600) til registrering af konstaterede afvigelser i det aktuelle byggeri.

Fx. fejl ved eget eller ved andres arbejde eller i projektet. Afvigerapporten er ikke en aftaleseddel men kan være et bilag til den..


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Afvigerrapport

Der er 3 forskellige forhold hvor man

kan få brug for afvigerrapporten:

 • Hvor man konstaterer at del af eget arbejde ikke lever op til udfaldskravet

 • Hvor andre entreprenørers arbejde ikke lever op til eget fags indfaldskrav

 • At der er uoverensstemmelser i projektmaterialet


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Afvigerrapport

Problemet formuleres, og evt. laves der en opmåling der viser konsekvenser mv. således at der kan vurderes på sagen.

Dette r ligeledes vigtigt, at tidsperspektivet medtages så den mulige forsinkelse kan medtages i overvejelserne.

Her beskrives

 • Hvor man konstaterer at del af eget arbejde ikke lever op til udfaldskravet

En væg har en større tolerance-

afvigelse end forudsat i projektet.

Der er 2 muligheder:

 • at væggen nedrives og genopføres – hvilket efterfølgende vil give forsinkelser i projektet

 • At toleranceafvigelsen accepteres og arbejdet fortsættes

  Det er entreprenøren der afgør i

  forhold A og bygherren og hans

  rådgivere der afgøre i forhold B.

Løsningen beskrives og såfremt skævheden bliver acepteret og der skal indarbejds evt. afværgeforanstaltninger beskrives dette ligeledes.

Der kan være tale om ekstra omkostninger

der påløber sagen som man selv skal betale.

Det er vigtigt, at man løbende får registreret

afvigerrapporterne i byggemødereferaterne

under kvalitetssikringspunktet.


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Afvigerrapport

Det konstaterede problem registreres og evt. laves der en opmåling der viser skævhederne og evt. konsekvenser for ens eget

Problemet forelægges bygherren og dennes rådgiver.

Her beskrives

2. Hvor andre entreprenørers arbejde ikke lever op til eget fags indfalds-krav

En væg har en større tolerance-

afvigelse end forudsat i projektet.

Afvigelse registreres og evt.

konsekvenser beskrives.

Der er 2 muligheder:

 • at væggen nedrives og genopføres

 • At afvigelsen accepteres og evt. ændringer beskrives.

  Det er bygherren og hans rådgivere

  der afgøre i begge forhold

Bygherre ved ark. eller ing. beskriver/tegner løsningen.

Der kan i dette tilfælde evt. være tale om betaling for et ekstra arbejde eller gener.

Afvigerrapporten er IKKE en aftaleseddel, men kan være et bilag.

Det er vigtigt, at man løbende får registreret afvigerrapporterne i byggemøde-referaterne under kvalitetssikringspunktet.


Det konstaterede problem registreres og evt. konsekvenser for eget arbejde beskrives

Problemet forelægges bygherren og dennes rådgiver.

Kvalitetssikringsskemaer:

Afvigerrapport

Her beskrives

3. At der er uoverensstemmelser i projektmaterialet

. Ing. tegn.

Ark. tegn.

En væg har et mål på arkitekt-

tegningen og et andet på ingeniør-

tegningen. Hvis man vælger ark. tegn.

har det en og ing. tegn. en anden

konsekvens for projektet.

Forskel og evt. konsekvens beskrives.

Det er bygherren og hans rådgivere

der skal løse problemet og frem-

komme med en løsning

Bygherre ved ark. eller ing. beskriver/tegner løsningen.

Der kan være tale om betaling for et ekstra arbejde eller gener.

Afvigerrapporten er IKKE en aftaleseddel, men kan være et bilag.

Det er vigtigt, at man løbende får registreret afvigerrapporterne i byggemøde-referaterne under kvalitetssikringspunktet.


Dagsrapport: for eget arbejde beskrives


Kvalitetssikringsskemaer: for eget arbejde beskrives

Dagsrapport

- er et hjælpeskema (Skema nr. 700) til registrering af de almindeligt forekommende daglige hændelser der sker/er på en byggeplads, fx. vejret, samtaler med personer, hærværk, ulykker, strømafbrydelser etc. ud over den egentlige kvalitetssikrings-kontrol.


Kvalitetssikringsskemaer: for eget arbejde beskrives

Dagsrapport

 • Vejrlig registreres, herunder temperatur, fugt, vindstyrke samt sol/skyet og nedbør morgen og middag.

 • Almindeligt forekommende hændelser som samtaler, hærværk, tyveri, ulykker mv. noteres.

 • Mindre aftaler med mester eller rådgiver noteres

 • Er der udleveret bilag registreres det.

 • Sker der mange hændelser i løbet af en dag, bruges flere sider. Skriv ikke for kortfattet, for det er vigtigt at det kan læses og forstås af andre længere tid efter det er skrevet.


Kvalitetssikringsskemaer: for eget arbejde beskrives

Dagsrapport

- kan også være et hjælpeskema (Skema nr. 700) til registrering af en proces i sager, hvor der ikke er fastlagt en afgrænset opgave, fx. ved skadessager i et vådrum, en råd- eller svampeskader og tilsvarende.

I dagsrapporten registreres løbende, hvad man gør, hvad fjernes, hvilke foto og hvor de tages samt den efterfølgende opbygning med tilhørende notater af hvad der aftales.


Foto-registrering: for eget arbejde beskrives


Kvalitetssikringsskemaer: for eget arbejde beskrives

Foto-dokumentation

Såfremt der stilles krav om

eller virksomheden selv

ønsker at anvende foto-

dokumentation er det

nødvendigt at der anvendes

en systematik for at sikre et

overblik.


Kvalitetssikringsskemaer: for eget arbejde beskrives

Foto-dokumentation

Såfremt der stilles krav om

eller virksomheden selv

ønsker at anvende foto-

dokumentation er det

nødvendigt at der anvendes

en systematik for at sikre et

overblik.

Til dokumentation kan

anvendes hjælpeskema som:

 • Modtage-fotodokumentation. (Skema nr. 390)


Kvalitets- for eget arbejde beskrives

sikringsskemaer

Foto-

dokumentation

På modtagekontrol-skemaet registreres det, at der er taget et eller flere billeder.

Billederne indsættes i kronologisk orden i fotodokumentationen som fx modtage – fotoregistreringsskemaet.


8. for eget arbejde beskrives

9

29. 08.08 - nst

29.08.08 - nst


Kvalitetssikringsskemaer: for eget arbejde beskrives

Foto-dokumentation

Såfremt der stilles krav om

eller virksomheden selv

ønsker at anvende foto-

dokumentation er det

nødvendigt at der anvendes

en systematik for at sikre et

overblik.

Til dokumentation kan

anvendes hjælpeskema som:

 • Proces-fotodokumentation. (Skema nr. 490)


Kvalitets- for eget arbejde beskrives

sikringsskemaer

Foto-

dokumentation

På proceskontrol-skemaet registreres det, at der er taget et eller flere billeder.

Billederne indsættes i kronologisk orden i fotodokumentationen som fx proces – fotoregistreringsskemaet.

OK, Kontrol er foretaget i

pkt. 17. på tegning.

Der henvise til foto nr. 12 og

13 på fotoskema


12 for eget arbejde beskrives

13

14

15


Kvalitetssikringsskemaer: for eget arbejde beskrives

Supplerende skemaer:

 • Spørgeskema til projektgennemgang

 • Slutkontrol

 • Afvigerapport

 • Dagsrapport

 • Fotodokumentationsskemaer for

  hhv. modtage- og proceskontrol

Se også:

Demo 1, Kvalitetssikring

Demo 2, Kvalitetssikringshåndbog

Demo 3, Modtagekontrol

Demo 4, Proceskontrol


Kvalitetssikringsskemaer: for eget arbejde beskrives

Nummerering:

Dansk Byggeri har, for at sikre et overblik for den enkelte virksomhed og for at adskille de enkelte fag, opstillet et forslag til nummerering af skemaer til kvalitetssikring og arbejdsmiljøstyring.

Forslag til nummerering er placeret under faneblad nr. 1.

Nummerering af eksempler på skemaerne er fremkommet ved:

Der er vist disse 5 skemaer i denne demo nr. 5,

Eksempel:

Mur = fagkode 4,

Spørge-skemaer = 100

+ løbenr.

Proces-fotodokumentations

skemaer = 490 + løbenr.

Mur = fagkode 4,

Spørge-skemaer = 100

+ løbenr.

Proces-fotodokumentations

skemaer = 490 + løbenr.


Indhold i for eget arbejde beskrives

mappestruktur

på hjemmesiden

1.

Information

Information, nummerering

og illustrationer

2.

Kvalitets-

sikring

Kvalitetssikrings-

håndbog

Det illustrerede

Kvalitetssikrings-

Materiale er placeret i afsnit 2.

Kvalitetssikrings-

skemaer

Styring af

kvalitet

Håndbog for styring

af kvalitet

3.

Procedure

De fagspecifikkes

Modtagekontrol-skemaer er placeret

under afsnit 4.

Eksempler fra de

faglige sektioner

Kvalitetssikrings-

skemaer

4.

Kvalitetssikrings-

skemaer

Kvalitetssikrings-

skemaer - murer


Vi håber at det nye kvalitetssikringskoncept på Dansk Byggeris hjemmeside kan hjælpe dig og din virksomhed i dit daglige arbejde med den løbende kvalitetssikring.

Vi håber samtidig, at du finder en nytteeffekt på andre områder i forhold til styring af din virksomhed.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til det illustrerede i denne demo, er i velkommen til at kontakte:

Dansk Byggeri, Erhvervsteknik

på tlf. 72 16 00 00

eller på

www.danskbyggeri.dk/kvalitet


ad