Tre ci multimedialne kodowanie przetwarzanie prezentacja odtwarzanie tre ci multimedialnych
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych. Andrzej Majkowski. Biotechnologia – od kiedy jest stosowana? Urszula Grygier.

Download Presentation

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacjaOdtwarzanie treści multimedialnych

Andrzej Majkowski

informatyka +


Biotechnologia – od kiedy jest stosowana?Urszula Grygier

informatyka +


Biotechnologią nazywamy świadome wykorzystywanie potencjału biologicznego żywych organizmów do produkcji pożądanych przez człowieka dóbr. Biotechnologia (choć oczywiście wtedy tak nie nazywana) była stosowana już w starożytności.

Przykłady biotechnologii tradycyjnej:

 • napoje zawierające alkohol powstające dzięki zdolnościom fermentacyjnym drożdży

 • hodowla odmian roślin i ras zwierząt poprzez stosowanie doboru sztucznego

informatyka +


W dawnych czasach biotechnologia nie była

procesem kontrolowanym, selekcji podlegały

odmiany pojawiające się przypadkowo.

Dzięki takiemu sztucznemu doborowi można było

otrzymać różne odmiany roślin i rasy zwierząt,

które nie mogły powstać w środowisku

naturalnym.

informatyka +


Z produktów biotechnologii korzystamy obecnie

każdego dnia:

 • przemysł spożywczy:

  produkcja alkoholu – przy udziale drożdży

  produkcja octu – przy udziale bakterii

  wytwarzanie serów pleśniowych – przy udziale grzybów

  Podajcie inne znane wam przykłady…

informatyka +


 • przemysł farmaceutyczny:

  otrzymywanie antybiotyków przy udziale grzybów i bakterii

 • przemysł paliwowy:

  otrzymywanie alkoholu etylowego na drodze fermentacji alkoholowej prowadzonej przez drożdże

 • w oczyszczalniach ścieków

  do rozkładu odpadów za pomocą mikroorganizmów

informatyka +


informatyka +


informatyka +


Współczesna biotechnologia opiera się o wykorzystaniu technik inżynierii genetycznej.

Pozwalają one ingerować w materiał genetyczny organizmów co prowadzi do uzyskania trwałej, dziedzicznej zmiany ich właściwości.

Techniki inżynierii genetycznej umożliwiają wyodrębnienie fragmentów DNA z materiału danego organizmu, łączenie odcinków DNA z różnych organizmów oraz wprowadzanie genów jednych organizmów do innych organizmów.

http://photogenica.pl/wyszukiwanie/aktualnerezultaty/;cp,2,ids,492/#foto VMP1094527

informatyka +


informatyka +


 • Login