Melita ambro i branka badovinac narodna in univerzitetna knji nica ljubljana
Download
1 / 12

Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Melita Ambrožič Branka Badovinac Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje. Posvetovanje ZBDS, Maribor, 6. - 8. 10. 2009. Strošek ali Korist? VREDNOST? DODANA VREDNOST?. http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje' - max


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Melita ambro i branka badovinac narodna in univerzitetna knji nica ljubljana

Melita Ambrožič

Branka Badovinac

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje

Posvetovanje ZBDS, Maribor, 6. - 8. 10. 2009


Stro ek ali korist vrednost dodana vrednost
Strošek ali Korist? VREDNOST?DODANA VREDNOST?

 • http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php


Vsebina predstavitve
Vsebina predstavitve

 • Terminologija

 • Družbena vrednost

 • Ekonomska vrednost

 • Izračunavanje povrnitve vlaganj

 • Raziskave s področja ugotavljanja ekonomske vrednosti knjižnic

 • Evalvacija dejavnosti NUK

 • Zaključek


Terminologija
terminologijA

 • evalvacija (vrednotenje delovanja) knjižnic, metode in orodja, kakovost

 • ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic, uspešnost, učinkovitost, koristnost, mere uspešnosti in kazalci

 • vrednost, družbena in ekonomska vrednost, korist, vpliv oz. učinek

 • izračunavanje povrnitve vlaganj – POV (ang. return on investment - ROI)


Dru bena vrednost
Družbena vrednost

Če sem zelen, še ne pomeni,

da sem neuporaben.

 • Knjižnica je varuh kulturnega zaklada?

 • Socialni, kulturni, izobraževalni, intelektualni, politični, zgodovinski idr. vplivi

 • Opredelitev področij koristi in učinka, npr.

  • Vpliv na informacijsko pismenost: uporabnik pridobi kompetence in znanja

  • Vpliv na akademsko in profesionalno uspešnost: boljši študentov učni uspeh, večja odmevnost publikacij univerze

 • Merjenje je posredno, s posrednimi merami

 • Zbiranje podatkov

  • Kvalitativni podatki: intervju, fokusne skupine, npr. uporabnike vprašamo kakšne imajo neposredne, posredne in potencialne koristi

  • Kvantificirani podatki: družbena povrnitev vlaganj


Ekonomska vrednost
Ekonomska vrednost

 • Knjižnice ustvarjajo tudi “tržno” vrednost in dodano vrednost, ki nastaneta zaradi uporabe storitev ali proizvodov knjižnic

 • Razlika med deležem sredstev na potencialnega uporabnika in deležem ustvarjene ekonomske vrednosti na potencialnega uporabnika predstavlja dodano vrednost

 • Merimo dejanske, potencialne, posredne, neposredne koristi za posameznike ali okolje, kvantificirane v denarni obliki, npr.

  • Koliko uporabnik prihrani pri nakupu knjig zaradi izposojanja gradiva v knjižnici?


Izra unavanje povrnitve vlaganj roi
Izračunavanje povrnitve vlaganj (ROI)

 • Koliko vrednosti se povrne za vsak vloženi evro, dolar..

 • Formula: ((prihodki-stroški) / stroški) x 100

 • Metodi iz ekonomskega področja: kontingenčno vrednotenje in merjenje potrošnikovega presežka

 • Način zbiranja podatkov: anketna metoda, npr. koliko je uporabnik pripravljen plačati za določeno knjižnično storitev

 • Uporaba rezultatov: za načrtovanje, evalvacijo, prikazovanje delovanja dejavnosti vlagateljem in zainteresirani javnosti

Vir: http://image.24ur.com


Raziskave s podro ja ugotavljanja ekonomske vrednosti
RAZISKAVE s področja ugotavljanja ekonomske vrednosti

 • Splošne knjižnice Floride povrnejo najmanj 6,54 $ na vsak vložen davkoplačevalski dolar, bruto regionalni produkt povečajo za 9,08 $ in sredstva za plače 12,66 $ na vloženi dolar

 • Splošne knjižnice v VB ustvarjajo 98 mil. funtov več kot znašajo stroški zanje, dodana vrednost znaša 13,6%

 • Univerza Illinois pridobi za vsak v knjižnico vloženi dolar 4,38 dolarja projektnih sredstev

 • Anketiranec študije nacionalne knjižnice VB je bil pripravljeni plačati 2 x več kot je dejansko prispeval za knjižnico v obliki davka


Nuk stro ek ali dodana vrednost
NUK – strošek ali dodana vrednost?

Poslanstvo NUK, strateški cilji in načrtovanje, nosilci interesov

Evalvacija dejavnosti NUK skozi prizmo uravnoteženega sistema kazalnikov - finančni vidik, vidik poslovanja z uporabniki, vidik notranjih procesov, vidik učenja in rasti

Mnenje uporabnikov o delovanju in storitvah NUK

Vpliv oziroma učinek NUK na okolje?


Zaklju ki
Zaključki

 • Študije ROI so pokazale, da imajo knjižnice pozitiven neposreden in posreden ekonomski potencial za posameznika in okolje

 • Odprta vprašanja, priložnosti in nevarnosti

  • Privlačno za dokazovanje dodane vrednosti financerjem, nosilcem interesov in splošni javnosti

  • Pasti izenačevanja vrednotenja pridobitnega in nepridobitnega sektorja

  • Zahtevnost in visok strošek izvedbe raziskav

  • Metodološke zagate

  • Neprimerno za primerjavo med knjižnicami


Kalkulatorji
Kalkulatorji”

http://denverlibrary.org/news/dplnews/roi_calculator.html

http://www.nsls.info/roi/?m=library

http://midhudson.org/vote/Toolkit/tools.htm

http://www.nyla.org/index.php?section=valuecalc

http://www.maine.gov/msl/services/calculator.htm

http://mel.org/files/calculatorcode.php

http://www.wyla.org/roi/

http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php

http://nnlm.gov/mcr/evaluation/roi.html

http://www.bloomingtonlibrary.org/use/my_library_card/return_on_investment_calculator/


Kalkulatorji nadalj
Kalkulatorji” (nadalj.)

http://www.ala.org/ala/issuesadvocacy/advocacy/advocacyuniversity/toolkit/makingthecase/library_calculator.cfm

http://www.epl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=518&Itemid=375

http://www.nhlibrarians.org/calculator.html

http://engagedpatrons.org/libraryvaluecalculator.cfm?siteid=3852

http://www.rochester.lib.ny.us/irondequoit/calc.html

http://library.manoa.hawaii.edu/about/calculator/library_calculator.html

http://nnlm.gov/mcr/evaluation/calculator.html


ad