information technology for study skill
Download
Skip this Video
Download Presentation
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า Information Technology for Study Skill

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า Information Technology for Study Skill - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า Information Technology for Study Skill. Nerissa Onkhum. Introduction to Internet. การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น. ความหมายของอินเทอร์เน็ต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า Information Technology for Study Skill' - max


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introduction to internet

Introduction to Internet

การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

slide3

ความหมายของอินเทอร์เน็ตความหมายของอินเทอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต (Internet): คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์นับล้านๆ เครื่อง แบบไม่ถาวร ขึ้นอยู่กับเวลานั้นๆ ว่าใครต้องการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตบ้าง

internet
พัฒนาการของ Internet
 • อินเตอร์เน็ตกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.1969 หรือประมาณปี พ.ศ. 2512 โดยพัฒนามาจาก อาร์พาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Projects Agency) หรือเรียกชื่อย่อว่า อาร์พา (ARPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (Department of Defense) จุดประสงค์ของโครงการอาร์พาเน็ต เพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่คงความสามารถในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้
 • อาร์พาเน็ตในขั้นต้นเป็นเพียงเครือข่ายทดลองตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านการทหาร
slide5
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2529 อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย(AIT) ร่วมกับอาจารย์โทโมโนริ คิมูระ จากสถาบันเดียวกัน ร่วมสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยอาศัย
  • โมเด็ม NEC
  • เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
  • สายโทรศัพท์ทองแดง
 • ผ่านการหมุนโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ทำการรับส่งอีเมล์ นับได้ว่า อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต เป็นบุคคลแรกที่เริ่มใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์รายแรกของประเทศไทย
internet1
พัฒนาการของ Internet ในประเทศไทย
 • สำหรับประเทศไทย ได้เริ่มมีการติดต่อเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ตใน พ.ศ. 2535 โดยเริ่มที่สำนักวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาทีจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2536 เนคเทคได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายข้อมูล ทำให้ประเทศไทยมีวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ 2 วงจร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเชื่อมโยงเครือข่ายในระยะแรก ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และต่อมาได้ขยายไปยังหน่วยงานราชการอื่น ๆ
slide7
อินเทอร์เน็ตทำให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุกระบบ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
world wide web www
World Wide Web (WWW)
 • WWWมีการบัญญัติศัพท์ว่า เครือข่ายใยพิภพเป็นบริการหนึ่งที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต ทำให้การใช้งานอินเตอร์ง่ายขึ้น
 • เป็นบริการค้นหาและแสดงข้อมูลนี้อยู่ในรูป Multimedia คือ มีทั้งภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ
 • World Wide Web เป็นแหล่งบริการข้อมูลขนาดใหญ่ เหมือนเครือข่ายใยแมงมุม
slide10

คอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ตรู้จักกันได้อย่างไรคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ตรู้จักกันได้อย่างไร

slide11
การทำงานของอินเทอร์เน็ต

มีโปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

slide12
คือ ระเบียบ วิธีการหรือภาษาที่เป็นมาตรฐานของการเชื่อมต่อกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่อยู่ในระบบ

โปรโตคอล (Protocol)

protocol
ชนิดของ Protocol
 • TCP/IP :ใช้เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันสามารถติดต่อสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้
 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) :ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบของWorld Wide Web เชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Hypertext
 • File Transfer Protocol (FTP) โปรโตคอลนี้จะใช้สำหรับการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • POP3 (Post Office Protocol 3), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : ใช้ในการรับ-ส่ง e-mail
url uniform resource locator

โปรโตคอล://ชื่อโดเมน/ชื่อไดเรกทอรี่ที่เก็บไฟล์ในโฮสต์/ชื่อไฟล์ในโฮสต์โปรโตคอล://ชื่อโดเมน/ชื่อไดเรกทอรี่ที่เก็บไฟล์ในโฮสต์/ชื่อไฟล์ในโฮสต์

URL (Uniform Resource Locator)
 • เป็นรูปแบบการระบุตำแหน่งหรือที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตโดย URL แบ่งได้เป็น 3 ส่วนย่อยๆ ดังนี้

– Protocol สำหรับระบุถึงโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารของเว็บไซต์

- Domain Name ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บไฟล์

- File Locate ส่วนนี้สำหรับระบุตำแหน่งของไฟล์ที่อยู่ในเว็บไซต์

url uniform resource locator1

โปรโตคอล://ชื่อโดเมน/ชื่อไดเรกทอรี่ที่เก็บไฟล์ในโฮสต์/ชื่อไฟล์ในโฮสต์โปรโตคอล://ชื่อโดเมน/ชื่อไดเรกทอรี่ที่เก็บไฟล์ในโฮสต์/ชื่อไฟล์ในโฮสต์

URL (Uniform Resource Locator)

ตัวอย่างของโปรโตคอลที่ใช้เรียกบริการในอินเทอร์เน็ต

เช่น http:// หมายถึงโปรโตคอลที่เรียกใช้บริการ WWW

ที่มีข้อมูลเป็น Hypertext

ftp:// หมายถึงโปรโตคอลที่เรียกใช้บริการ FTP

ตัวอย่างเช่น http://www.uru.ac.th

slide16
ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

(Uniform Resources Locator : URL)

ip address
IP Address

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

ip address 202 29 52 1
IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ 202.29.52.1
domain name system dns
โดเมนเนม (Domain name system :DNS)
 • เป็นการตั้งชื่อที่ใช้เรียกแทน IP Address ต่างๆ ที่เว็บไซต์นั้นๆเก็บอยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการจดและเรียกใช้งาน
slide20
202.29.52.1

www.uru.ac.th

slide21
โดเมนเนม (DNS)
 • การกำหนดโดเมนเนมจะเรียงลำดับความสำคัญของชื่อจากขวาไปซ้าย โดยมีจุดคั่น เช่น www.uru.ac.th
 • การตั้งและใช้โดเมนเนมจะต้องไม่ซ้ำกันเลย โดยยึดหลักผู้ใดจดทะเบียนก่อนมีสิทธิใช้ชื่อก่อน
 • หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลชื่อโดเมนของ
  • InterNIC
  • ThNIC
  • http://www.thaiinternic.com/
  • http://www.thairegister.com/
slide22
องค์ประกอบของโดเมนเนมองค์ประกอบของโดเมนเนม

Domain Name ประกอบด้วย 3 ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า "Sub Domains" ซึ่งมีความหมายดังนี้

 • ส่วนแรก บอกถึงชนิดของ Server ว่าเป็น WWW server หรือเป็น FTP server
 • ส่วนสอง เป็นชื่อของ Domain ซึ่งมักจะตั้งตามชื่อของบริษัทหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของ
 • ส่วนสาม เป็นส่วนที่ระบุถึงชนิดและสัญชาติของ Domain นั้นๆ
3 generic domain
โดเมนที่มีตัวอักษร 3 ตัว เรียกว่า Generic domain ส่วนมากใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อย่อประเภทขององค์กร

.com องค์กรธุรกิจ

.edu สถาบันการศึกษา

.gov หน่วยงานราชการ

slide24
.int องค์กรระหว่างประเทศ.int องค์กรระหว่างประเทศ

.mil หน่วยงาน ทหาร

.netผู้ให้บริการเครือข่าย

.orgองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

slide25
ตัวอย่างคำย่อของประเทศตัวอย่างคำย่อของประเทศ

- .th ประเทศไทย - .jp ประเทศญี่ปุ่น

- .uk ประเทศอังกฤษ - .au ประเทศออสเตรเลีย

- .sg ประเทศสิงคโปร์ - .fr ประเทศฝรั่งเศส

ดังนั้นเมื่อเห็นชื่อของ Domain ที่อยู่ในอินเตอร์เน็ตก็จะทราบถึงประเภทและสัญชาติของ Domain นั้นๆ

slide26

ชื่อโดเมน

ชนิด Server

ตัวอย่าง โดเมนเนม

www.uru.ac.th

ส่วนระบุชนิดหรือสัญชาติ

slide27

โดเมนในประเทศไทย

.ac.th สถานศึกษาในประเทศไทย

.co.th บริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศไทย

.go.th หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล

slide28
.net.th บริษัทที่ทำธุรกิจด้านเครือข่าย

.or.th หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร

.in.th บุคคลทั่วๆ ไป

register a domain name
การจดโดเมนเนม (Register a domain name)

การจดทะเบียนชื่อโดเมนเสมือนการจดทะเบียนชื่อบริษัทในระบบปกติ

การจดชื่อโดเมนจะไม่มีการซ้ำกันเนื่องจากมีหน่วยงานกลางในการดูแล

การเลือกชื่อโดเมนเป็นเรื่องที่ยากในปัจจุบัน ซึ่งต้อง

สั้น กระชับ จำง่าย และสื่อความหมายถึงสินค้าหรือบริการนั้นๆ

ตัวอย่างหน่วยงาน

 • thairegister.com
 • networksolution.com
 • thnic.co.th
slide30

เทคนิคการตั้งโดเมนเนมเทคนิคการตั้งโดเมนเนม

 • สั้นๆ
 • จำง่าย
 • ได้ความหมายธุรกิจ
 • สะกดผิดยาก
 • โดยใช้ตัวอักษร a-z , 0-9 และเครื่องหมาย - โดยต้องไม่ขึ้นต้น หรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย - และต้องไม่มี Space และต้องจด โดเมนเนม อย่างน้อย 2 ตัวอักษร โดยชื่อโดเมนเนมจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
slide31

โดเมนเนม (Domain Name)

โดเมนเนม “ภาษาไทย”

Sample : http://กสิกร.ธนาคาร.พาณิชย์.ไทย

domain name
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Domain Name
 • โดเมนเนมแรก คือ symbolics.com ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 1985
 • Cybersquatter คือ ผู้ที่ต้องการเก็งกำไรจากการขายโดเมนเนมให้กับผู้อื่น
 • ในการขอจดชื่อโดเมนเนม จะเป็นสิทธิ์แบบเช่าชื่อ ซึ่งมีอายุ 2 ปี และต้องต่ออายุใหม่
slide33
คำศัพท์เกี่ยวกับเว็บไซต์คำศัพท์เกี่ยวกับเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ (Web site)
  • แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่างๆ (รูปภาพ,เสียง,ข้อความ) ของแต่ละบริษัทหน่วยงาน หรือบุคคลแหล่งข้อมูลที่บรรจุอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  หนังสือหนึ่งเล่ม
 • เว็บเพจ (Web page)
  • หน้าที่แสดงเอกสาร เนื้อหาของเว็บไซต์  เอกสารแต่ละหน้า
 • โฮมเพจ (Home page)
  • หน้าแรกของเว็บไชต์  ปกของหนังสือ
slide34

เว็บเพจ (Web page)

โฮมเพจ (Home page)

home page
โฮมเพจ(Home Page)
 • เป็นหน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการจะพบเมื่อมีการเข้าไปยังเว็บไซต์ใดๆ
 • เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้ผู้บริการทราบว่าในเว็บไซต์นั้นมีบริการใดบ้าง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรของตน
 • ภายในโฮมเพจอาจมีเอกสารข้อความอื่นๆที่เรียกว่า เว็บเพจ เชื่อมโยงต่อจากโฮมเพจนั้นได้อีกเป็นจำนวนมาก
slide36
ลิงค์ (Link)

เอกสารของทุกเว็บเพจจะเป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ หมายความว่าภายในเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (hyper text) นี้จะเป็นข้อความที่สามารถเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของข้อมูลนั้น โดยข้อมูลที่เชื่อมโยงไปอาจจะอยู่ในเว็บเพจหน้าเดียวกันหรือ ต่างหน้าก็ได้หรืออาจจะอยู่ภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรืออยู่กันคนละเครื่องแต่อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกันก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะอยู่ไกลกันคนละจังหวัด หรืออยู่กันคนละประเทศ

slide37
ลิงค์ (Link)
 • การเชื่อมโยง (link) อาจอยู่ในรูปของปุ่ม ภาพหรือข้อความ โดยเมื่อเลื่อนเมาส์ไปเหนือลิงค์ (link) รูปเมาส์จะเปลี่ยนจากรูปลูกศรเป็นรูปมือ
hypertext markup language html
HyperText Markup Language (HTML)
 • เป็นภาษามาตราฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ (Web Page) ซึ่งสามารถ กำหนด การเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจ (Web Page) ต่างๆ ได้ โดยใช้ Hyper Text Links นั่นเอง
slide39

เว็บเบราว์เซอร์ (web browser)

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการท่องโลก World Wide Web เพื่อดูข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต หรือกล่าวได้ว่าบราวเซอร์ เป็นโปรแกรมใช้เปิดดูเว็บเพจนั่นเอง มีหลายโปรแกรมที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator

slide40

Web browser

ในการเรียกดูเว็บไซต์ต้องอาศัยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

(web browser) ในการดูข้อมูล

toolbar
แถบเครื่องมือ (Toolbar)
 • แถบเครื่องมือหลักของ Internet Explorer มีอยู่ 3 แถบคือ
  • แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard buttons)เป็นส่วนที่ช่วยในการจัดการกับเว็บเพจต่างๆ
  • แถบที่อยู่ (Address bar)เป็นส่วนที่แสดงตำแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจขณะนั้น
  • แถบเครื่องมือลิงค์ (Links bar)เป็นส่วนที่ช่วยในการแสดงส่วนเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจเฉพาะส่วนที่คัดเลือกไว้เช่นเว็บเพจที่ดีและน่าสนใจที่สุดหรือเว็บเพจที่ถูกใจเป็นต้น
slide47
การท่องอินเตอร์เน็ต
 • โปรแกรม Internet Explorer
 • พิมพ์ชื่อเว็บไซท์ที่ต้องการ และกดปุ่ม Enter
web browser
การใช้งาน Web Browser
 • การเลือกภาษาในหน้าเว็บเพจ
 • การบันทึกหน้าเว็บเพจจาก Internet
 • การจัดระเบียบให้กับ Favorite
internet service provider isp
Internet Service Provider (ISP)

ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) คือบริษัทหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการติดต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยอาจจะคิดค่าบริการหรือไม่ก็แล้วแต่บริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ในเมืองไทย loxinfo, True, Internet Thailand เป็นต้น

slide50
การบริการบนอินเตอร์เน็ตการบริการบนอินเตอร์เน็ต
 • บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล
 • บริการค้นหาข้อมูล
slide51
ข่าวสารในอินเตอร์เน็ตข่าวสารในอินเตอร์เน็ต
 • เว็บเพจ
 • ไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ
 • ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล/กลุ่ม/ธุรกิจ
www thairath co th
เว็บ www.thairath.co.th
 • อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน
slide53
http://matichon.co.thหนังสือพิมพ์มติชนhttp://matichon.co.thหนังสือพิมพ์มติชน
 • http://www.dailynews.co.th/ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 • http://www.komchadluek.net/ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
slide55
http://www.tv3.co.th/
 • http://www.ch7.com/
slide58
บริการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol : FTP)
 • การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File )
 • การอัพโหลดไฟล์ (Upload File)
slide59
บริการโอนย้ายไฟล์

1. Download File คือ การรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

2 upload file
บริการโอนย้ายไฟล์ (ต่อ)2. Upload File

คือการนำไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของผู้ใช้ไปเก็บไว้ในเครื่องที่ให้บริการ (Server) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

slide64
เช่น กรณีที่ทำการสร้างเว็บไซต์ จะมีการอัพโหลด ไฟล์ไปเก็บไว้ในเครื่องบริการเว็บไซต์
upload
เว็บไซต์ที่ให้บริการฝากไฟล์ (upload) ฟรี
 • http://www.uploadtoday.com/
 • http://www.up2box.com/
 • http://upload.212cafe.com/
 • http://upload.mthai.com/
 • http://upload.sanook.com/
 • http://www.yousendit.com/
 • ฯลฯ
slide67
บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตบริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
 • Web directory
 • Search Engine

การสืบค้นแบบทั่วไป (Basic search)

การค้นหาแบบพิเศษ (Advance search)

1 web directory
1. Web directory

คือ การค้นหาโดยการเลือก Directory ที่จัดเตรียมและแยกหมวดหมู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เช่น

www.yahoo.com

www.sanook.com

www.hunsa.com

2 search engine
2. Search Engine

การค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมค้นหา โดยการเอาคำที่เราต้องการค้นหาไปเทียบกับเว็บไซต์ต่างๆ ว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่มีคำที่เราต้องการค้นหา จากนั้นจะแสดงชื่อเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องขึ้นมา

slide71

การสืบค้นแบบทั่วไป (Basic search)

Key word

ที่ต้องการสืบค้น

slide73
เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล
 • www.yahoo.com
 • www.altavista.com
 • www.google.co.th
 • www.excite.com
 • www.sansarn.com
 • www.thaiseek.com
 • www.thaifind.com
 • www.sanook.com
slide74
website ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลใด มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด ?
slide76
บริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Instant Message)

คือ การส่งข้อความถึงกันโดยทันทีทันใด

นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญลักษณ์ต่างๆ

อาทิ รูปภาพ ไฟล์ข้อมูลได้ด้วย

slide77

MSN

Messenger

slide78
บริการกระดานข่าวหรือเว็บบอร์ด (Web board)

เป็นศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็น

มีการตั้งกระทู้ ถาม-ตอบ ในหัวข้อที่สนใจ

slide80

เป็นการสนทนาออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งต้องเข้าไปยัง website ที่ให้บริการ เช่น www.sanook.com

www.pantip.com

ห้องสนทนา (Chat Room)

slide82
แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ต

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าในอนาคต อินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น และจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบใหม่ ดังนี้

 • การคุยโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Voice over IP) ซึ่งปัจจุบันองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ก็นำมาใช้ผ่านหมายเลข 1234 ทั่วประเทศ (ต้นปี 2545)
 • การคุยระยะไกลแบบมีภาพและเสียงของคู่สนทนา (Voice conference)
 • การนำอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์กับเครือข่ายเคเบิ้ลทีวี (Web TV & Cable MODEM)
 • การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับเครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน (Internet Device)
slide83
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
 • ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร
 • ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสาร
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • พัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
slide84
โทษของอินเทอร์เน็ต
 • ทำให้เกิดการล่อลวงมากขึ้น
 • มีสื่อลามกอนาจารเพิ่มมากขึ้น
 • อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อาจเกิดขึ้นได้
 • มีการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
 • เด็กนักเรียนจะเสียเวลากับการเล่น

เกมส์ออนไลน์มากเกินไป

slide85
โรคติดอินเทอร์เน็ต

โรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic) เป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง วิเคราะห์ไว้ว่า บุคคลใดที่มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 ประการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แสดงว่าเป็นอาการติดอินเทอร์เน็ต

 • รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต
 • มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้นอยู่เรื่อยๆ
 • ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
 • รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง หรือหยุดใช้
 • คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น
 • ใช้เป็นอินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา
 • หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง
 • มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย
ad