TÜRKİYE’DE TEKNONOMİ (TEKNO- EKONOMİ) - PowerPoint PPT Presentation

TÜRKİYE’DE TEKNONOMİ (TEKNO- EKONOMİ)
Download
1 / 17

 • 184 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜRKİYE’DE TEKNONOMİ (TEKNO- EKONOMİ). Burak YÜKSEL Hitit Üniversitesi e mail:burak3710@hotmail.com. Bu çalışmada; İktisat ekollerinin teknolojiye bakışı, Türkiye’de uygulanan teknoloji politikaları, Türkiye’de teknoloji politikalarında kurumsal yapı, incelenecektir. TEKNOLOJİ VE İKTİSAT.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TÜRKİYE’DE TEKNONOMİ (TEKNO- EKONOMİ)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T rk ye de teknonom tekno ekonom

TÜRKİYE’DE TEKNONOMİ (TEKNO- EKONOMİ)

Burak YÜKSEL

Hitit Üniversitesi

e mail:burak3710@hotmail.com


T rk ye de teknonom tekno ekonom

Bu çalışmada;

 • İktisat ekollerinin teknolojiye bakışı,

 • Türkiye’de uygulanan teknoloji politikaları,

 • Türkiye’de teknoloji politikalarında kurumsal yapı,

  incelenecektir.


Teknoloj ve kt sat

TEKNOLOJİ VE İKTİSAT

 • Klasik iktisat

 • Heterodoks iktisat

 • Kurumsalcılar

 • Post- keynezyen iktisat

 • Neoklasik iktisat

 • Evrimci iktisat


T rk ye de teknonom tekno ekonom

HayaTta en hakİkİmürşİtİlİm’dİr, fen’dİr.

Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem; bilgiyi bir insan için fazla bir süs, bir baskı aracı yahut medeni bir zevk olmaktan çok maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan, uygulanabilir ve kullanılabilir bir teknoloji haline getirmektir.


T rk ye de teknonom tekno ekonom

Türk B&T Politikasının Kilometre Taşları

 • 1963:Temel Araştırma; TÜBİTAK’ın kuruluşu

 • 1972:Stratejik Araştırma; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) kuruluşu

 • 1973:3. BYKP’nda “teknoloji geliştirme” kavramı

 • 1979:4.BYKP’nda ilk kez “bilim ve teknoloji politikasına” yer verilmesi

 • 1983:Kapsamlı B&T politikaları: 1983-2003; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) kuruluşu

 • 1987:1. Sanayi Şurası

 • 1990: 6. BYKP’nda “bilgi toplumu”, “bilgi teknolojisi” kavramı


T rk ye de teknonom tekno ekonom

 • 1993:B&T politikası revizyonu:1993-2003; Öncelikli alanlar, Ulusal İnovasyon sistemi

 • 1995:Endüstriyel Ar-Ge Destek Programı ve 2. Sanayi Şurası

 • 2002: Avrupa Birliği 6. Çerceve Programı

 • 2004: ‘Vizyon 2023’ projesi

 • 2007: 9. BYKP’nda “e-dönüşüm” ve “e-devlet”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı

 • 2013: 10. BYKP’n da “girişimcilik merkezli yenilik sistemi”, 3.Sanayi Şurası


T rk ye de teknonom tekno ekonom

Türkiye’de Uygulanan Teknoloji Politikaları

 • Beş Yıllık Kalkınma Planlarından teknolojiye bakış,

 • Türk Bilim Politikası 1983-2003,

 • Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003,

 • ‘Vizyon 2023’ projesi


T rk ye de teknonom tekno ekonom

2001-2012 Yılları Arasında Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ ya Oranı (%)


Kurumsal yap

Kurumsal Yapı

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)


T rk ye de teknonom tekno ekonom

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

 • Yüksek Öğretim Kurumu


T rk ye de teknonom tekno ekonom

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri –Teknoparklar


T rk ye de teknonom tekno ekonom

Sonuç


Te ekk rler

Teşekkürler…

Burak YÜKSEL

Hitit Üniversitesi

e mail:burak3710@hotmail.com


 • Login