Trng i Hc Khoa Hc T Nhin TP HCM
Download
1 / 97

GUI TESTING - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin Lớp : Nhập Môn Kiểm Chứng Phần Mềm TH2005/02. Topic:. GUI TESTING. GVHDLT: thầy Lâm Quang Vũ GVHDTH: thầy Trần Duy Hoàng Nhóm thuyết trình: Nhóm A Ngày thuyết trình: 23/04/2009. Nguyễn Kim Trọng (TL) Đỗ Minh Doãn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

GUI TESTING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gui testing

Trng i Hc Khoa Hc T Nhin TP HCM

Khoa Cng Ngh Thng Tin

Lp : Nhp Mn Kim Chng Phn Mm TH2005/02

Topic:

GUI TESTING

GVHDLT: thy Lm Quang V

GVHDTH: thy Trn Duy Hong

Nhm thuyt trnh: Nhm A

Ngy thuyt trnh: 23/04/2009

23/04/2009


Gui testing

 • Nguyn Kim Trng (TL)

 • Minh Don

 • on Bo in

 • Thi Vn Minh Tun

 • Trn Phc Nguyn (TL)

 • Bi Hnh Qun

 • L Thnh Vit

 • L Tin Pht

 • Trng Thch Tho

Nhm A1 :

Nhm A4 :

 • Trn Quc T (TL)

 • Lm Ngc Anh Th

 • Nguyn Hong V

 • Nguyn Th Hong Yn

 • Trn Hi ng

 • Trn Nguyn Hng (TL)

 • Trng Hong Linh

 • T Long Thnh

 • Nguyn Quc Long

 • V i V

Nhm A2 :

Nhm A5 :

 • Trnh Th Hng (TL)

 • Ninh Th Thu Hng

 • Phm Th Minh Nht

 • Nguyn Huy Hong

 • inh Duy Long

 • Dng Hunh Ngha (TL)

 • Trn Quang Long

 • Nguyn Vn Nm

 • H An Phong

 • Nguyn Thnh Long

Nhm A3 :

Nhm A6 :

23/04/2009


Gui testing

Ni dung thuyt trnh

 • Gii thiu

 • Gui testing v mt s khi nim c bn

 • Gui testing vi Desktop Application ,demo1

 • Gui testing vi Web Application, demo2

 • Kt lun

 • Ti liu tham kho

23/04/2009


Gui testing

Ni dung thuyt trnh

 • Gii thiu

 • Gui testing v mt s khi nim c bn

 • Gui testing vi Desktop Application ,demo1

 • Gui testing vi Web Application, demo2

 • Kt lun

 • Ti liu tham kho

23/04/2009


Gui testing

Sao s dng ta???


Gui testing

Sao n gin vy ta???


Gui testing

I. Gii thiu

 • t vn : Mt phn mm c gi l thnh cng khng ch da vo cc chc nng c cung cp v hiu qu khi thc thi m cn phi da vo tnh tin dng v thm m ca giao din chng trnh .

 • Cu hi t ra : Vy lm th no bit mt phn mm c giao din tin dng,p v ng cc chun thit k c t ra?

 • i tm li gii : chnh l l do cc k thut GUI Testing ra i v hm nay chng ti s gii thiu cho cc bn c bn v cc k thut trn.

 • Mc tiu : a ra ci nhn khi qut vn v gii thiu s dng mt s chc nng c bn ca mt s tool

23/04/2009


Gui testing

Ni dung thuyt trnh

 • Gii thiu

 • Gui testing v mt s khi nim c bn

 • Gui testing vi Desktop Application ,demo1

 • Gui testing vi Web Application, demo2

 • Kt lun

 • Ti liu tham kho

23/04/2009


Gui testing

II. GUI Testing v mt s khi nim c bn

1 ) GUI Testing l g ?

L mt tp hp cc k thut kim chng giao din ca mt phn mm nhm m bo phn mm c giao din tin dng v tho cc chun t ra.

 • 2) Mt s loi GUI Testing:

  • Checklist testing ( kim tra danh sch)

  • Navigation testing( kim tra s iu hng)

  • Application testing( kim tra ng dng)

  • Desktop Intergration Testing ( kim tra mn hnh tch hp)

  • Client/Server Communication Testing ( kim tra s lin h gia client/server )

  • Synchronisation Testing ( kim tra s ng b )

  • Non-Functional Testing ( kim tra phi chc nng )

23/04/2009


Gui testing

II. GUI Testing v mt s khi nim c bn

1 ) GUI Testing l g ?

L mt tp hp cc k thut kim chng giao din ca mt phn mm nhm m bo phn mm c giao din tin dng v tho cc chun t ra.

 • 2) Mt s loi GUI Testing:

  • Checklist testing( kim tra danh sch)

  • Navigation testing( kim tra s iu hng)

  • Application testing( kim tra ng dng)

  • Desktop Intergration Testing ( kim tra mn hnh tch hp)

  • Client/Server Communication Testing ( kim tra s lin h gia client/server )

  • Synchronisation Testing ( kim tra s ng b )

  • Non-Functional Testing ( kim tra phi chc nng )

23/04/2009


Gui testing

a) Checklist testing

 • - Da vo cc chun thit k mn hnh lp ra mt danh sch cc vn cn kim tra i vi giao din ca phn mm.

 • - Cc chun thit k mn hnh thng cp n:

  • Cch b tr,b cc giao din.

  • Khng gian v kch thc ca cc thnh phn.

  • Chn font v kch thc ch.

  • Mu sc

  • Hot key

  • Button, dialog box , hourglass icon , command button , option button , Frame control , check box, Msg Box ,List box , Combobox , Menu,..

  • Hight light mt i tng, enable v disable mt i tng.

23/04/2009


Gui testing

 • b) Non-Functional Testing ( kim tra phi chc nng )

  • - Kim tra tnh tin dng

  • - Kim tra hiu nng,kh nng tng thch.

23/04/2009


Gui testing

3) Bn giai on ca GUI Testing:

23/04/2009


Gui testing

4) Mt s chin lt GUI Testing:

 • Tp trung vo cc li gim bt phm vi kim chng

 • Chia cc vn quan tm

 • Thit k k thut kim chng ni thch hp

 • Phn lp v cc giai on kim chng

 • Kim chng t ng ha c th bt c ni no thch hp

23/04/2009


Gui testing

Ni dung thuyt trnh

 • Gii thiu

 • Gui testing v mt s khi nim c bn

 • Gui testing vi Desktop Application ,demo1

 • Gui testing vi Web Application, demo2

 • Kt lun

 • Ti liu tham kho

23/04/2009


Gui testing

III. GUI Testing vi Desktop Application , demo1

Phn demo1

23/04/2009


Ranorex ver 2 0

Ranorex ver 2.0

Nhm trnh by: A2


Gi i thi u

Gii thiu

 • Ranorex l mt cng ty chuyn cung cp cc gii php kim th phn mm cho hng trm cng ty v c s gio dc trn khp th gii.

 • Tr s chnh t ti Graz, Austria


Ch c n ng

Chc nng:

 • Cho php vit testscript bng C#, VB, Python.

 • C cng c spy h tr cho vic lp trnh.

 • Tch hp c vi visual 2003, 2005, 2008.

 • Chc nng record (ging Quick Test Pro).


Gui testing

Demo

 • Test phn mm Unikey 4 RC 1.


Testcase 1 radio button

Testcase 1:Radio button

Mt trong hai radio button ny c c check khi khi ng chng trnh hay khng?

C th check c 2 radio button ny khng?


Testcase2 command button

Testcase2:Command button

Trong Macro Table ca Unikey:

Button Add c th c thc thi bng phm tt Alt + A hay khng?

Button Delete c th c thc thi bng phm tt Alt + D hay khng?


Testcase3 list box

Testcase3: List box

Trong Macro Table ca Unikey:

Hin th ng gi tr trn Replace - With hay khng?


Gui testing

Ni dung thuyt trnh

 • Gii thiu

 • Gui testing v mt s khi nim c bn

 • Gui testing vi Desktop Application ,demo1

 • Gui testing vi Web Application, demo2

 • Kt lun

 • Ti liu tham kho

23/04/2009


Ph n demo2

Phn demo2

IV. GUI Testing vi Web Application , demo2

23/04/2009


Silktest

SILKTEST

Gii thiu

Tin ch

Cc loi test

c trng c bn

Chc nng

Loi file test

 • Demo SilkTest

  • Ci t

  • To d n

  • To testplan

  • M t cho testplan

  • To test frame.

  • To test script, testcase

April 23, 2009


Ti n ch

Tin ch

Gim thi gian test

Tng nng sut lm vic ca con ngi

Tng kh nng ti s dng ca qu trnh test

Cung cp bn ghi chp chi tit qu trnh test

April 23, 2009


C c lo i test

Cc loi test

Layered Approach

Test kh nng

Test chc nng

Test h thng

Cc loi test khc

Test hi quy

Test li

Test qu ti

Test hp trng, v hp en

April 23, 2009


C tr ng c b n

c trng c bn

Cch SilkTest lm vic?

SilkTest xc nh i tng thuc lp no, c thuc tnh v phng thc g.

Gi lp cc hnh ng ca ngi dng tc ng n ng dng.

Ghi nhn kt qu

SilkTest gm 2 phn ring bit:

SilkTest Host

SilkTest Agent

April 23, 2009


C tr ng c b n tt

c trng c bn (tt)

 • SilkTest Host: pht trin, sa cha, bin dch, debug, thc thi kch bn test v k hoch test.

 • SilkTest Agent: tc ng n giao din ngi dng

  • Chuyn i nhng lnh trong kch bn test thnh tng lnh c th tc ng n giao din.

  • iu khin v gim st ng dng c test.

April 23, 2009


C tr ng c b n tt1

c trng c bn (tt)

Cch SilkTest ghi li hnh ng ca ngi dng:

Trc khi to v chy kch bn test, to mt ni cha thng tin ca ng dng c test.

M t nhng i tng GUI (menu, button, )

Da v thuc tnh, phng thc lin kt vi mi i tng, SilkTest s ghi li cc hnh ng bng ngn ng 4Test.

April 23, 2009


C tr ng c b n tt2

c trng c bn (tt)

April 23, 2009

 • Ngn ng 4Test l ngn ng hng i tng th 4, c thit k c bit dnh cho cc chuyn gia QA.

 • 3 c trng ni bt c bn:

  • Th vin mnh m h tr cho cc lp v phng thc.

  • Mt tp cc lnh, ton t, loi d liu dng khai bo cu trc v chui l lun ca testcase.

  • Th vin cc chc nng.


Ch c n ng1

Chc nng

 • Test ng dng web, hoc ng dng client/server:

  • Test chc nng, kh nng, hi quy

  • S dng trnh son tho testplan (testplan editor) ln k hoch, qun l qu trnh test.

  • Kim tra tnh hp l ca d liu nh vo DBTester.

April 23, 2009


Ch c n ng tt

Chc nng(tt)

April 23, 2009

 • Test ng dng:

  • Thanh WorkFlow:

   • Basic Workflow hng dn to mt testcase.

   • Data Driven Workflow: hng dn to data c iu khin bi testcase.


Ch c n ng tt1

Chc nng (tt)

AutoComplete gip gim thi gian cng on son tho th cng file 4Test.

Ghi li qu trnh test.

Nhn dng i tng.

SilkTest t ng x l li, v tr v cho ng dng trng thi yu cu trc khi chy bc test k tip.

To v lu tr testplan.

Test c s d liu

April 23, 2009


Ch c n ng tt2

Chc nng (tt)

Test ng dng web

c lp i vi Browser v nn tng (h iu hnh)

SilkTest lm vic vi tt c cc cng ngh pht trin ng dng Web.

SilkTest cho php view v test ng dng web theo 2 cch:

Da trn Browser ang c s dng v nhng yu cu test ca bn.

S dng DOM truy vn trnh duyt web, ly thng tin mt cch trc tip v i tng t trang web.

April 23, 2009


Lo i file

Loi File

April 23, 2009


Demo silktest program

DEMO SILKTEST PROGRAM

April 23, 2009

 • Ci t : http://mega.1280.com/file/ARLNNXH7/

 • To d n : http://mega.1280.com/file/C0ZK78C8/

 • To testplan : http://mega.1280.com/file/UAQ4OEGI/

 • M t cho testplan : http://mega.1280.com/file/TRX1OE3Y/

 • To test frame : http://mega.1280.com/file/TG3DDGE7/

 • To test script,testcase:http://mega.1280.com/file/6G9ZHM64/


Gui testing

V. Kt lun

 • Vi xu hng ngy cng pht trin ca cng ngh phn mm v cc yu cu ca khch hng i vi cht lng ca mt phn mm ngy cng cao.Trong cc yu cu khc khe th s i hi c mt giao din p thn thin, d hc d s dng l khng th thiu.V vy , tuyn phng th cui cng quyt nh cht lng ca phn mm th Gui Testing ng vai tr to ln.

 • Cc k thut software testing khc ngy cng nng cao kh nng t ng ho v GUI Testing cng khng ngoi l.

 • Cn pht trin thm v b sung cc k thut GUI Testing ph hp vi cc cng ngh mi nh Silverlight,Web 2.0.

 • Bn khng cn nghin cu nhiu k thut test ch cn nghin cu tt GUI Testing th bn cng tr thnh mt tester xut sc.

23/04/2009


Gui testing

VI. Ti liu tham kho

 • Ti liu v Gui testing do thy V cung cp.

 • link: http://members.tripod.com/~bazman/checklist.html

 • http://www.scribd.com/doc/4543515/Web-Application-Testing-Check-List

 • Auerbach.Manage.Software.Testing.Mar.2008.pdf

 • Ngoi ra cc bn c th tham kho cc file tng hp ca nhm mnh:

  + checklist.doc ( nhm A3)

  + Web_application_Gui_testing.doc( nhm A1)

  + Summary_Usability_Testing.doc (nhm A4)

  + Cc file hng dn s dng v film demo cc tool trnh by ca nhm A2 v A6

23/04/2009


Gui testing

Group A

Thanh you

for

Attention

23/04/2009


Gui testing

Q & A

?

?

?

23/04/2009


Usability testing

Usability Testing

23/04/2009


Gui testing

 • Th no l mt giao din mang li hiu qu ?

 • Cng vic c th c thc hin vi cc hat ng bn phm?

 • b. Hin ln cc trang web lin quan n cng vic ngi s dng ang lm?

 • c. Thi gian p ng nhanh?

 • d. Cc ca s c thch hp vi mn hnh khng?

 • e. T ng c ph hp vi ca s khng?

 • f. Tiu ca ca s, ca s ca chc nng c ph hp khng?

 • g. C th thay i kch c cc ca s khng?

 • h. Lm tt c cc nt chc nng?


Gui testing

 • j. Refresh mn hnh lm sau khi mt ca s c thu nh hoc ng?

 • k. C th c nhp vo bao nhiu ln mt lnh vc trc khi n nh hng tr li?

 • l. Hin mn hnh ph hp vi cc tc ng trn mn hnh ?

 • m. C nt "X" (ng) gc trn bn phi ni lm vic khng?

 • n. C nt "-" (ti thiu) lm vic khng?

 • o. ng bng GUI khi mt ca s c iu chnh?

 • p. Cc ca s hin th mt cch chnh xc theo ch font ch ln hay nh?

 • q. C cc lnh menu lm vic khng?

 • r. C phi tt c nt chc nng khng dng n chuyn sang mu xm?

 • s. C lm phm tt lm vic khng?

 • t. C phi tt c cc lnh vc d liu ch c u b kha?


Gui testing

2. Giao din c trc quan khng?

 • a. C khai thc cc kiu ngi dng?

 • b. C nht qun khng?

 • c. C trc quan khng?

 • d.


Gui testing

3. Giao din h tr?

a. Khng cho php sai lm c hin th v d dng tr li?

b. C cung cp li khuyn, cng c, cc ti liu tham kho khng?

c. ..

4. Giao din c hp dn ngi dng khng?

a. Ngi dng c d chu trong kim sot khng?

b. Ngi s dng c thch th vi kinh nghim ca h khng?

c. ..


Gui testing

 • Mi trang cp nht li trong vng 8 giy?

 • 2. Trang web thng bo cho ngi s dng m chng n?

 • 3. C phi trang web lun bit ni ca chng khng?

 • 4. Ngi dng mun lm g?

 • 5. Bao nhiu ngi s dng hin c tm hiu v ghi nh?

 • 6. Chng c th hi p tr li?

 • 7. Cc kiu tc ng ca ngi s dng phi p dng khc nhau thng qua cc nhim v.

 • 8. Cc thao tc g phm phi nht qun?

 • 9. B tr mn hnh nht qun thng qua cc tc v?

 • 10. Nhng thut ng c s dng thng xuyn thng qua cc tc v?

5) i vi tnh tin dng ca mt trang web


Gui testing

 • 11. Mt ngi s dng c th dng li mt qu trnh bt c lc no v tr v trng thi trc? Nu khng, nhng g trong khong thi gian ny n c th c thc hin?

 • 12. Mt ngi s dng c th quay tr li bc trc mt hnh ng khc.

 • 13. Cc cnh bo r rng v y n ngi s dng cho trc khi khng th thu hi bc?

 • 14. Giao hin nh th no i vi mi trnh duyt web khc nhau?

 • 15. Ngi s dng c th thay i cc mc nh?

 • 16. Ngi s dng c tp tin tr gip c sn ti mi bc cng vic no?

 • 17. Ngi s dng c th thc hin thng xuyn cc hot ng mt cch nhanh chng?

 • 18. C cc phm tt khng? Ngi mi cha c kinh nghim hc iu ny kh nh th no?


Gui testing

Game ShowCheck list testing

23/04/2009


Gui testing

Mt s nhm m k thut check list quan tm trn giao din cn kim chng

 • Cch b tr,b cc giao din.

 • Khng gian v kch thc ca cc thnh phn.

 • Chn font v kch thc ch.

 • Mu sc

 • Hot key

 • Button

 • Hight light mt i tng, enable v disable mt i tng, Hourglass Icon


Gui testing

 • Cch b tr,b cc giao din.

 • Cc cu hi cn t ra :

 • Cc thnh phn quan trng c t gn pha gc tri trn hay khng?

 • Cc control trong cng mt group c c b tr hp l hay khng ?

  ( v d nh: c ngn cch vi nhau khng? C quy tc sp xp hay khng ? )

 • Cc i tng dng thc hin mt chc nng c c t gn nhau hay khng ?

 • C bao nhiu command button trn mt mn hnh v v tr ca chng ?

  ( thng l khng qu 6 command button trn cng mt giao din v chng c t pha bn tri hoc trn cng )

 • ...............................


Gui testing

 • Khng gian v kch thc ca cc thnh phn.

 • Cc cu hi cn t ra :

 • Kch thc ca cc thnh phn ngang cp nh th no ?

 • Kch thc ca cc thnh phn so vi mn hnh cha n c hp l khng ?

 • Thnh phn graphic trong mn hnh c phc v cho mc ch thm m hay khng ? Khng gian m thnh phn chim gi.

 • ...............................


Ch n font v k ch th c ch

Chn font v kch thc ch.

 • Cc cu hi cn t ra :

 • Font ca giao din l font g ? C thng dng khng ?

 • Kch thc ca cc text trong mn hnh c hp l khng ? C nm trong cc kch thc :8,10,12 ?

 • Mt mn hnh c ti a l 2 font size hay khng ?

 • Mn hnh c s dng bao nhiu loi font ? ( khuyn khch l 1 font thi )

 • Trnh vic s dng in nghing v gch di trong giao din v chng s lm cho ngi dng kh c ?

 • ...............................


M u s c

Mu sc

 • Cc cu hi cn t ra :

 • Cc phi mu c ph hp khng ?

 • Khuyn khch s dng m en ,trng ,v xm trc.Ch s dng cc mu khc khi tht cn thit v cho tc dng tt.

 • Mu nn l mu no ? ( thng l trng hoc xm ) Khng dng mu ti lm nn v mu sng cho text ,giao din c tho tiu ch khng ?

 • S lng mu s dng trn giao din c nhiu hn 3 mu hay khng ?

 • Khi nhp liu cho textbox,combobox,listboxch s dng nn trng v text mu en m thi.

 • ...............................


Gui testing

 • Hot key

 • Cc cu hi cn t ra :

 • Cc giao din c c gi t cc phm hot key hay khng?

 • Khi hin mt giao din bng hot key c khc g khi khng dng hot key ?

 • Cc tn hot key c s dng c c th hin cng vi cc thnh phn tng ng trn giao din hay khng ?

 • ...............................


Button

Button

 • Radio button

 • Check box

 • Text box

 • Combo box

 • List box

 • Message box

 • Menu

 • .


Gui testing

Option button

 • Cc cu hi cn t ra :

 • S lng nh th no ? C theo ngh sau hay khng :S lng button la chn t nht l 2 v ti a c ngh l 7.

 • Nhn trong thuc tnh tiu ca button la chn c th c ghi vi t u tin in hoa hay khng ?

 • Trong mt nhm th ch cho php 1 button la chn c set hay khng ?

 • Khi va bt mn hnh ln th xem nhm button la chn c ci no c set cha ?

 • ...............................


Gui testing

Message box

 • Cc cu hi cn t ra :

 • a vo tin nhn dialog box ch vi t u tin c vit hoa hay khng ?

 • Hin thi tn ng dng trong thanh tiu ca dialog box ?

 • Hin th icon Critical Message khi bn mun bo ng ngi dng mt vn quan trng phi c sa trc khi ng dng c th tip tc.?

 • Thng ip trong message box c c ng d hiu hay khng ?

 • ...............................


7 hight light m t i t ng enable v disable m t i t ng hourglass icon

7 )Hight light mt i tng, enable v disable mt i tng, Hourglass Icon

 • Cc cu hi cn t ra :

 • Mu nn v mu s dng khi hight light mt i tng l nhng mu g ? ( khng nn dng nhng mu ti hight light )

 • Trong mt nhm control c tnh cht ch cho s dng mt control ti mt thi im th cc control cn li c c disable hay khng ?

 • Khi mt hnh ng no m ngi dng phi i trong mt khong thi gian th hourglass icon ( biu tng ch ca chut ) c c s dng hay khng ?

 • ...............................


Gui testing

Tip tc phn thuyt trnh


ad
 • Login