Download
1 / 29

PKO Bank Polski – bankiem wspierającym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

PKO Bank Polski – bankiem wspierającym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Ustawa „Prawo działalności gospodarczej” z dnia 19.11.1999 r. określa:. małe przedsiębiorstwo: - zatrudnienie do 50 osób - przychód netto do 7 mln euro (ok. 32 mln zł)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PKO Bank Polski – bankiem wspierającym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw' - mave


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PKO Bank Polski – bankiem wspierającym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw


Ma e i rednie przedsi biorstwa
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Ustawa „Prawo działalności gospodarczej” z dnia 19.11.1999 r. określa:

 • małe przedsiębiorstwo:

 • - zatrudnienie do 50 osób

 • - przychód netto do 7 mln euro (ok. 32 mln zł)

 • - lub suma bilansowa do 5 mln euro (ok. 20 mln zł)

 • średnie przedsiębiorstwo:

 • - zatrudnienie do 250 osób

 • - przychód netto do 40 mln euro (ok. 160 mln zł)

 • - lub suma bilansowa do 27 mln euro (ok. 108 mln zł)

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Klienci z segmentu msp w pko banku polskim
Klienci z segmentu MSP w PKO Banku Polskim

 • w Polsce zarejestrowanych jest ponad 3 miliony małych i średnich firm

 • PKO Bank Polski obsługuje ponad 450 tysięcy rachunków bieżących Klientów instytucjonalnych, w tym ok. 96% to Klienci z segmentu MSP

 • PKO Bank Polski jest bankiem podstawowym dla ok. 25% małych i średnich firm

 • Obecnie w PKO Banku Polskim do obszaru MSP zaliczani są

 • przedsiębiorcy osiągający roczne przychody ze sprzedaży na poziomie

 • 5mln.zł

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Banki obs uguj ce ma e i rednie firmy
Banki obsługujące małe i średnie firmy

Źródło: „Prawo i gospodarka” z dnia 08.02.2002 r.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski dla ma ych i rednich firm
PKO Bank Polski dla małych i średnich firm

 • współpraca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

 • kredyty w ramach linii z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

 • współpraca z funduszami poręczeniowymi w tym z BGK

 • Bank Informacji o Firmach

 • specjalizacja stanowisk w zakresie obsługi MSP

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Obs uga unijnych funduszy pomocowych
Obsługa unijnych funduszy pomocowych

 • „Spójność Społeczna i Gospodarcza – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych” program realizowany w ramach porozumienia o współpracy z PARP

 • umowa z EBOiR – linia kredytowa w wysokości 20 milionów EUR umożliwiająca finansowanie na preferencyjnych warunkach małych i średnich przedsiębiorstw

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Wsp praca z funduszami por czeniowymi
Współpraca z funduszami poręczeniowymi

W

 • współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach poręczeń

 • z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych

 • współpraca z lokalnymi i regionalnymi funduszami poręczeniowymi

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Bank Informacji o Firmach BIF – to baza danych ofert firm polskich i zagranicznych, która umożliwia:

Bank Informacji o Firmach

 • kojarzenie partnerów handlowych na terenie kraju,

 • kojarzenie uczestników BIF z kontrahentami zagranicznymi,

 • dotarcie do sprawdzonych i solidnych kontrahentów,

 • bezpłatny dostęp do informacji handlowej.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski dla ma ych i rednich firm1
PKO Bank Polski dla małych i średnich firm polskich i zagranicznych, która umożliwia:

 • uproszczone procedury obsługi

 • niskie opłaty i prowizje

 • kompleksowość obsługi

 • alternatywne formy finansowania – leasing, faktoring

 • dostosowanie pakietów produktów ściśle do potrzeb Klientów

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Oferta pko banku polskiego zaspokaja zr nicowane potrzeby ma ych i rednich firm
Oferta PKO Banku Polskiego zaspokaja zróżnicowane potrzeby małych i średnich firm

 • rozliczeniowe – rachunek typu Partner, czeki, karty bankowe

 • kredytowe – dopuszczalne saldo debetowe, kredyty w pakietach typu Partner, pożyczka, inne ogólnodostępne kredyty

 • depozytowe – lokaty złotowe i walutowe, lokata „call 48”, Biznes Inwestycja

 • emerytalne – program inwestycyjny PSO

 • inne

Katowice, 17 czerwca 2003r.


rachunek Biznes Partner, małych i średnich firm

karty bankowe,

dopuszczalne saldo debetowe,

kredyt odnawialny,

kredyt obrotowy i inwestycyjny,

pożyczka,

Biznes Partner to pakiet usług, na który składają się:

Biznes Partner

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Biznes Partner to pakiet usług, na który składają się: małych i średnich firm

Biznes Partner

 • kredyt Auto Partner,

 • lokaty,

 • Plan Systematycznego Oszczędzania,

 • Program Biznes Inwestycja.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Kryteria otwarcia rachunku biznes partner w pko banku polskim
Kryteria otwarcia rachunku Biznes Partner małych i średnich firmw PKO Banku Polskim

 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w formie:

  • - karty podatkowej

  • - zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych

  • - podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • osiąganie rocznych przychodów ze sprzedaży do 800.000 euro

 • W przypadku, gdy Klient nie spełnia powyższych kryteriów, może otworzyć na warunkach ogólnych rachunek bieżący i korzystać z pełnej oferty banku.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


prowadzące uproszczoną księgowość dla celów podatkowych,

osiągające roczny przychód do 800 tys. EUR (ok. 3,2 mln zł).

Z rachunku Medyk Partner mogą skorzystać właściciele aptek oraz podmioty prowadzące praktykę lekarską, działalność rehabilitacyjną, stomatologiczną, praktykę weterynaryjną lub inną w zakresie usług medycznych:

Medyk Partner

Katowice, 17 czerwca 2003r.


prowadzący uproszczoną księgowość dla celów podatkowych,

osiągający roczny przychód do 800 tys. EUR (ok. 3,2 mln zł),

rolnicy indywidualni nie prowadzący sprawozdawczości finansowej dla celów podatkowych.

Z rachunku Agro Partner mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolnicy indywidualni:

Agro Partner

Katowice, 17 czerwca 2003r.


PKO Biznes Partner – ze znakiem akceptacji Maestro, podatkowych,

PKO Visa Business Electron,

PKO MasterCard Business,

Srebrna Karta PKO MasterCard Business,

Złota Karta PKO MasterCard Business.

Karty bankowe

Do rachunku Biznes Partner wydawane są karty:

Katowice, 17 czerwca 2003r.


bezprowizyjna wypłata środków pieniężnych w bankomatach PKO Banku Polskiego,

brak opłat w przypadku dokonywania transakcji płatniczych za towary i usługi,

dostępna funkcja depozytowa w bankomatach

Ponadto karta PKO Visa Business Electron zapewnia:

ochronę ubezpieczeniową,

awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia karty za granicą.

Atuty kart PKO Banku Polskiego:

Karty bankowe

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Cechy salda debetowego: PKO Banku Polskiego,

 • jest dostępne już w momencie otwarcia rachunku Biznes Partner,

 • maksymalne zadłużenie dla nowootwartego rachunku 1000 zł,

 • maksymalny poziom zadłużenia - 10 000 zł,

 • okres spłaty wynosi 30 dni,

 • po trzech miesiącach limit salda debetowego może zostać podwyższony.

Biznes Partner

- dopuszczalne saldo debetowe

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Korzyści z posiadania kredytu: PKO Banku Polskiego,

 • możliwość korzystania z kredytu mimo innych zobowiązań,

 • maksymalny limit zadłużenia to 300 000 zł,

 • niższe oprocentowanie niż w przypadku salda debetowego.

Biznes Partner

- kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny jest idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających częste zobowiązania płatnicze.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Cechy pożyczki w PKO Banku Polskim: PKO Banku Polskiego,

 • szybki dostęp do środków finansowych,

 • wysokość pożyczki do 100 000 zł,

 • możliwość wykorzystania pożyczki na dowolny cel,

 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

 • okres spłaty pożyczki wynosi 6 miesięcy,

 • możliwość wykorzystania pożyczki w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Biznes Partner

- pożyczka

Katowice, 17 czerwca 2003r.


 • Przeznaczenie kredytu: PKO Banku Polskiego,

 • nowe lub używane pojazdy samochodowe, motorowery,

 • przyczepy, sprzęt techniczny np. lotniczy lub pływający

 • Warunki kredytu:

 • kredyt może być udzielany w złotych lub w walucie wymienialnej (USD, EUR),

 • wysokość kredytu może wynosić:

  • 90% ceny nowego przedmiotu kredytowania wraz z wyposażeniem dodatkowym,

  • 85% ceny używanego przedmiotu kredytowania,

 • maksymalny okres kredytowania 5 lat,

 • spłata jest automatyczna ze środków na rachunku Biznes Partner.

Kredyt

Auto Partner


Biznes Partner - lokaty PKO Banku Polskiego,

 • Lokaty terminowe w złotych polskich:

 • terminy od 7 dni do 36 miesięcy,

 • atrakcyjne oprocentowanie - uzależnione od wysokości wkładu,

 • brak opłat przy zakładaniu lokaty,

 • możliwość otwierania lokat (do 3 miesięcy) na podstawie zlecenia przesłanego faksem,

 • przy kwotach powyżej 100 tys. zł możliwość negocjowania oprocentowania.

 • Lokaty terminowe w walutach wymienialnych:

 • terminy od 7 dni do 12 miesięcy,

 • stałe oprocentowanie,

 • brak opłat przy zakładaniu lokaty,

 • przy kwotach o wartości powyżej 50 tys. USD możliwość negocjowania oprocentowania.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA proponuje:

Plan Systematycznego Oszczędzania

 • zyskowny, prosty i wygodny program emerytalny,

 • wysoka alokacja wpłat (98-100%),

 • indywidualna strategia oszczędzania na dodatkową emeryturę (5 funduszy),

 • stały dostęp do oszczędności,

 • dostępny bez względu na wiek czy stan zdrowia,

 • zabezpieczanie kredytów i pożyczek.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA proponuje:

Program Biznes Inwestycja

 • program zarządzania nadwyżkami finansowymi,

 • lokowanie nadwyżek na konkurencyjnych warunkach,

 • wysoka płynność,

 • wysoka zyskowność,

 • zlecenia telefoniczne, faksowe i internetowe,

 • zabezpieczanie kredytów i pożyczek.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Obs uga handlu zagranicznego
Obsługa handlu zagranicznego proponuje:

 • wykorzystanie nowoczesnego systemu łączności międzybankowej SWIFT

 • współpraca z ponad 400 bankami zagranicznymi

Oferowane usługi:

 • dewizowe polecenie wypłaty w obrocie krajowym i zagranicznym

 • Eurotransfer i US - Transfer

 • obsługa czeków w obrocie zagranicznym

 • akredytywa oraz inkaso dokumentowe

 • dyskonto weksli

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Konto inteligo
Konto Inteligo proponuje:

 • najatrakcyjniejsza oferta bankowa dla małych firm

 • usługi bankowe w ramach Inteligo dostępne są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

 • za pośrednictwem kanałów elektronicznych: internet, telefon, SMS, bankomaty

 • promocja związana z przejęciem obsługi kont Inteligo przez PKO Bank Polski

Katowice, 17 czerwca 2003r.


PKO Bank Polski został aż czterokrotnie odznaczony za ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym za Pakiet Biznes Partner.

Otrzymaliśmy:

Biznes Partner

Nagrody

i Wyróżnienia

 • statuetkę konkursu i godło promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”,

 • medal Europejski przyznany przez BCC i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,

 • brązowy medal na I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Usług Bankowych,

 • statuetkę i dyplom w konkursie „Europrodukt”.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


ad