Ogres ģimnāzijas 10.d klases skolnieces Baibas Orbidānes projekts - PowerPoint PPT Presentation

Ogres imn zijas 10 d klases skolnieces baibas orbid nes projekts
Download
1 / 11

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ogres ģimnāzijas 10.d klases skolnieces Baibas Orbidānes projekts. Latgales dzimtcilvēka Augusta Orbidāna saimniecības izveidošana (pēc 1861.gada reformas). Darba mērķis. Izpētīt dzimtbūšanas atcelšanu Latgalē Izpētīt konkrēta cilvēka zemes īpašumus pirms un pēc dzimtbūšanas atcelšanas Latgalē.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ogres ģimnāzijas 10.d klases skolnieces Baibas Orbidānes projekts

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ogres imn zijas 10 d klases skolnieces baibas orbid nes projekts

Ogres ģimnāzijas10.d klases skolniecesBaibas Orbidānesprojekts

Latgales dzimtcilvēka Augusta Orbidāna saimniecības izveidošana (pēc 1861.gada reformas)


Darba m r is

Darba mērķis

 • Izpētīt dzimtbūšanas atcelšanu Latgalē

 • Izpētīt konkrēta cilvēka zemes īpašumus pirms un pēc dzimtbūšanas atcelšanas Latgalē


Darba uzdevums

Darba uzdevums

Izpētīt:

 • Plāteru dzimtas sazarošanos, Vaboles muižas izveidošanos

 • Augusta Orbidāna piederību Vaboles muižai, muižas zemes lietošanu, dzīvi ciemā

 • Muižas zemes izpirkšanu, savas saimniecības izveidošanu

 • Orbidānu saimniecības juridisku noformēšanu


Darba saturs

Darba saturs

 • Zemnieku lietojamā muižas zeme

 • Orbidānu saimniecības juridiska noformēšana

 • Muižas zemes izpirkšana un saimniecības izveidošana


Mui as zemes izpirk ana un saimniec bas izveido ana

Muižas zemes izpirkšana un saimniecības izveidošana

 • Zemes reformas izpildes laiks- 49 gadi, 3 posmi

 • Orbidānu saimniecības izveidošanās


Orbid nu saimniec ba

Orbidānu saimniecība


Dz vojam ka

Dzīvojamā ēka


Kl ts

Klēts


Stallis un k ts

Stallis un kūts


Secin jumi

Secinājumi

 • Augusta Orbidāna saimniecības pirmsākumi ir ciema sēta un lietošanā nodotās zemes šņores Vaboles muižas teritorijā

 • Otrajā zemes reformas posmā A.Orbidāns izpērk 5,451ha zemes

 • Precību rezultātā Orbidānu saimniecība palielinās līdz pat 12,1ha zemes platību

 • 1907.g. Sākas strauja māju un saimniecības būvniecība

 • Juridiski Orbidānu saimniecība noformēta Latvijas Republikas laikā Augusta dēlam Antonam Orbidānam 1930.g.


Paldies par uzman bu kontaktinform cija baiba orbid ne tel 9647601

Paldies par uzmanību!Kontaktinformācija:Baiba Orbidānetel.9647601

Paldies par uzmanību!

Baiba Orbidāne

Tel.9646701


 • Login