T mop 3 1 5 12 2012 0001 pedag gusk pz s t mogat sa
Download
1 / 17

TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógiai e-portfólió Kimmel Magdolna PhD ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék. A prezentáció tartalma:. A pedagógiai e-portfólió szerepe a minősítés folyamatában Az e-portfólió definíciója, típusai Az e-portfólió tartalma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA' - maura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T mop 3 1 5 12 2012 0001 pedag gusk pz s t mogat sa
TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

A pedagógiai e-portfólió

Kimmel Magdolna

PhD

ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék


A prezent ci tartalma
A prezentáció tartalma:

 • A pedagógiai e-portfólió szerepe a minősítés folyamatában

 • Az e-portfólió definíciója, típusai

 • Az e-portfólió tartalma

 • A reflexió szerepe az e-portfólióban

 • Az e-portfólió elkészítésének támogatása

 • Az e-portfólió értékelési célú használatának problémái és előnyei


I az e portf li szerepe a min s t s folyamat ban
I. Az e-portfólió szerepe a minősítés folyamatában

A pedagógusok minősítése kompetencia alapon történik majd. (A nyolc kompetencia részletes leírását 8/2013. (I. 30.) EMMIrendelet tartalmazza.)

Aminősítés célja annak vizsgálata, hogy a minősítésre jelentkező pedagógus kompetenciái elérték-e az adott gyakorlati idő után elvárható fejlettségi szintet.

Ennek megállapításához több, különböző adatforrásból nyert információ áll majd az értékelők rendelkezésére.


Adatforr sok
Adatforrások

 • e-portfólió és az e-portfólióvédés

 • óra(k)/foglalkozás(ok) megtekintése, óraelemzés, értékelés

 • az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó dokumentumai

 • az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai és az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése


Ii a pedag giai e portf li defin ci ja t pusai
II. A pedagógiai e-portfólió definíciója, típusai

A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény.

Típusai:

Munkaportfólió: a munkaportfólió hosszabb időszak teljes dokumentációját tartalmazza, és így átfogó képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről.

Az értékelési portfólió: az értékelési céllal készült portfólió egy dokumentumválogatás, amely ebben az esetben a pedagógus kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettségét hivatott bizonyítani.


Iii a pedag giai e porf li tartalma
III.A pedagógiai e-porfólió tartalma

 • a szakmai önéletrajz

 • a nevelő-oktató munka dokumentumai

 • a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységeinek bemutatása, dokumentumai

 • önálló alkotói, művészeti tevékenységeinek bemutatása, dokumentumai

 • a pedagógust foglalkoztató intézmény rövid bemutatása

 • a szakmai életút értékelése


A nevel oktat munka dokumentumai
A nevelő-oktató munka dokumentumai

A pedagógiai e-portfólió ezen része tartalmaz:

a. alapdokumentumokat,

b. szabadon választott dokumentumokat.

Miért?

 • A pedagógiai e-portfólió új fogalom a pedagógusok többsége számára.

 • Az e-portfólió készítése nagyon nyitott feladat.


Alapdokumentumok i
Alapdokumentumok I.

Tematikus terv és reflexiók

Csoportprofil

Óraterv

Óraterv

Óravázlat

Óravázlat

A tanulói munka értékelése és reflexiók

A megvalósítás dokumentumai és reflexiók


Alapdokumentumok ii
Alapdokumentumok II.

 • Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, verseny-előkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.)

 • IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása, példákon, mintákon át.

 • Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. (A pedagógus órát látogatott, vagy bemutatóórát tartott.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai.

 • Esetleírás: pedagógia probléma megoldásának leírása, dokumentálása. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése.)


P ld k a szabadon v lasztott dokumentumokra
Példák a szabadon választott dokumentumokra

 • Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény (pl. kirándulás, erdei iskola, iskolai ünnepség, sportnap, múzeumlátogatás, diákcsere program stb.) megvalósítása, reflexiók.

 • Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók.

 • A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással.


P ld k a szabadon v lasztott dokumentumokra1
Példák a szabadon választott dokumentumokra

 • Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók.

 • Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései, esetleg együttműködés, kommunikáció a kollégákkal, külső szervezetekkel, szülőkkel.

  Reflexió: a tevékenység elemzése, értékelése.


Iv a reflexi szerepe az e portf li ban
IV. A reflexió szerepe az e-portfólióban

 • A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti.

 • A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő számára az e-portfólió készítőjének gondolatmenetét, pedagógiai nézetrendszerét, azt, hogy mit miért tesz.


V az e portf li elk sz t s nek t mogat sa
V. Az e-portfólió elkészítésének támogatása

A legfontosabb segítség:

az indikátorok – az értékelési kritériumok – ismerete.

Az elkészítést segítik:

 • Dokumentumminták és dokumentumsablonok

 • Segítő szempontsorok

  A „kritikus barát”: mentor, szaktanácsadó, kolléga.

  A kritikus barát szerepe hasonló a szakdolgozati témavezető szerepéhez.


Vi az e portf li rt kel si c l haszn lat nak probl m i s el nyei
VI. Az e-portfólió értékelési célú használatának problémái és előnyei

Validitási (érvényességi) problémák és kezelésük:

Az eredetiségnyilatkozat

Az e-portfólióvédés

Más adatforrások is a szakértők rendelkezésére állnak a pedagógus kompetenciáinak értékeléséhez.

Megbízhatósági probléma és kezelése:

A szakértők képzése, rendszeres továbbképzése.


Vi az e portf li rt kel si c l haszn lat nak probl m i s el nyei1
VI. problémái Az e-portfólió értékelési célú használatának problémáiés előnyei

 • Az e-portfólió komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról.

 • Az e-portfólió a reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására.

 • Az e-portfólió – szakmai önarckép. Elkészítése ezért motiváló, a tulajdonosság érzésével tölti el készítőjét.
ad