Op p p rogramov obdob 2014
Download
1 / 8

OPŽP p rogramové období 2014+ - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

OPŽP p rogramové období 2014+. Operační program Životní prostředí 2014 +. Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem Ministerstvo životního prostředí Zprostředkujícím subjektem je SFŽP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OPŽP p rogramové období 2014+' - mauli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Op p p rogramov obdob 2014

OPŽP

programové období 2014+


Opera n program ivotn prost ed 2014
Operační program Životní prostředí 2014+

 • Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí

 • Řídícím orgánem Ministerstvo životního prostředí

 • Zprostředkujícím subjektem je SFŽP

 • Hlavními cíli realizace programu:

  • Kvalitní a zdravé prostředí, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů na ŽP a snižování změn klimatu

 • Spuštění programu se předpokládá odzačátku roku 2014 včetně vyhlášení výzev ~ závisí na implementaci jednotného monitorovacího systému a schválení Programového dokumentu a Nařízení rady EU (viz dále)

 • Přesná alokace zatím nebyla stanovena, předpokládanou částkou je přibližně polovina finančních prostředků současného OPŽP

 • Financování ze dvou evropských fondů: EFRR(Evropský fond regionálního rozvoje) a FS(Fond soudržnosti)Harmonogram programov ho obdob 2014
Harmonogram programového období 2014+

Harmonogram přípravy příštího programovacího období

 • 1. fáze:

 • Jsou připraveny první návrhy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF a FS včetně OPŽP a předloženy MMR

 • Dále indikativně v závislosti na stavu vyjednávání evropské legislativy:

 • 2. fáze od června do listopadu 2013, kdy bude program na úrovni ČR kompletně dopracován a postoupen vládě ČR k projednání vč. dokumentace, stanovení milníků, cílových hodnot indikátorů na úrovni specifických cílů

 • 3. fáze od listopadu 2013 do prosince 2013, kdy bude program předložen EK, projednán oficiálně s EK, upraven a poté konečná verze programu předložena ke schválení EK formou rozhodnutí


Sou asn stav
Současný stav

 • Probíhá příprava a nastavování jednotného informačního systému MS2014+ dodavatelem softwarového řešení (ve správě MMR)

 • Implementační struktura stejná jako u stávajícího programu

 • Nyní v procesu přípravy Programový dokument, jednotlivé Metodické pokyny pro administraci projektů

 • Legislativa EU, návrhy obecných a specifických nařízení EK, není v současné době schválena (nyní pouze návrh), její možné schválení se předpokládá na podzim 2013

 • Podíl na alokaci ani příspěvek z fondů EU není zatím znám – finanční prostředky v procesu vyjednávání


Zm ny oproti op p 2007 2013
Změny oproti OPŽP 2007-2013

 • Jednotný informační systém MS2014+

 • Veškeré činnosti spojené s podáním žádosti, vč. příloh, řízení administrace, uzavírání smluv budou prováděny elektronicky (elektronický podpis)

 • Bude pravděpodobně umožněno kombinovat finanční nástroje s dalšími formami podpory ze SSR: s dotacemi, příspěvky na úhradu úroků a příspěvky na úhradu poplatků ze záruky za definovaných podmínek

 • Snaha o zjednodušení a snížení administrativní zátěže a maximální využití dostupných finanční prostředkůKrajské pracoviště SFŽP ČR

Voroněžská 144

Liberec

Ing. Michal Machačný

Vedoucí oddělení krajských pracovišť Čechy

email: [email protected]

Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,

tel.: 267 994 300

n www.opzp.cznzelená linka 800 260 [email protected]

8


ad