สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี - PowerPoint PPT Presentation

นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริรัตตัญญู
Download
1 / 11

  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิ การ. นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี. นายชาญยุทธ อยู่พุ่ม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ. นางสายใจ ทรัพย์สมบัติ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6428244

นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สิงห์บุรี

นายชาญยุทธ อยู่พุ่ม

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางสายใจ ทรัพย์สมบัติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


6428244

Function


6428244

Function


6428244

Function


6428244

Function

การแก้ไขข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ 9 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด

9.1 ประชุมคณะที่ปรึกษา

9.2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน

ขั้นตอนที่ 10 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

10.1 ประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

10.2 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

ขั้นตอนที่ 11 ปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด 90 วัน

ขั้นตอนที่ 12 รวบรวมและพิจารณาคำร่าง

ขั้นตอนที่ 13 ประชุมคณะที่ปรึกษา

ขั้นตอนที่ 14 ประชุมคณะกรรมการ


6428244

Function


6428244

Function


6428244

Agenda


6428244

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ 1. ได้รับงบดำเนินงานเพิ่ม จำนวน 30,000.00 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

2. ได้รับงบลงทุน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555


6428244

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


  • Login