แนวปฏิบัติในการสอบวัดความสามารถในการ อ่าน ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 (รอบสอง) - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 25

  • 122 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

แนวปฏิบัติในการสอบวัดความสามารถในการ อ่าน ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 (รอบสอง). สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

แนวปฏิบัติในการสอบวัดความสามารถในการ อ่าน ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 (รอบสอง)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 6

3 6 ()


3 6

.3 .6

.


3 6

(

)


3 6


3 6

.3 .6


3 6

.3 .6

5 ( )


3 6

.3 .6


3 6


3 6

1.

2. 200

200

3. 2 4


3 6

.3 .6


3 6

.3 .6


3 6

.3 .6


3 6

.3 .6


3 6


3 6

(1/7)

.3 .6

.

/

/

.3 .6


3 6

(2/7)


3 6

(3/7)


3 6

(4/7)


3 6

(5/7)


3 6

(6/7)


3 6

(7/7)


3 6

.3 .6

  • 2

...


3 6

.3 .6

  • 1

  • . Triple A

  • /

  • . Triple A


3 6

.3


3 6

.6


  • Login