Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR Fond mikroprojektů - PowerPoint PPT Presentation

Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR
Download
1 / 53

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR Fond mikroprojektů Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika „TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR Fond mikroprojektů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR

Fond mikroprojektů

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“


Vina sk turistika a jej finan n podpora

Vinařská turistika a její finanční podpora

 • Vinařský fond – základní informace

 • Vinařská turistika – průzkum trhu

 • Vinařská turistika a její podpora ze strany VF

 • Další marketingové aktivity VF (Vína z Moravy, vína z Čech, Růžové.CZ, Svatomartinské)

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Vina sk fond

Vinařský fond

 • zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství

 • 2002-4 podpora výsadby vinic

 • od 2006 marketingové zaměření

  Orgány Fondu:

 • Rada Vinařského fondu (rozhoduje o strategii, financích)

 • Dozorčí rada (kontrolní orgán)

 • Ředitel Fondu (vykonává rozhodnutí Rady)

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Innost

Činnost

 • Systematická podpora PR aktivit směřujících k propagaci a osvětě moravského a českého vína

 • Podpora celonárodního internetového portálu o víně www.wineofczechrepublic.cz

 • Systematický průzkum trhu

 • Podpora účasti na veletrzích v zahraničí, a to zejména formou společných expozic

 • Podpora účasti vín na zahraničních soutěžích

 • Podpora školení, seminářů, konferencí

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Innost1

Činnost

 • Příprava reklamních materiálů propagujících naše vinařství

 • Podpora vinařské turistiky

 • Podpora lokálních akcí

 • Podpora exportu vína

 • Vytvoření jednotné značky tuzemských vín a její reklamní podpora

 • Podpora značky Svatomartinské, Růžové.CZ

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


P jmy vf

Příjmy VF

 • Příjmy VF: odvody za víno (0,50Kč/litr) a vinice (350 Kč/ha) a státu, který vždy jednou ročně převede na účet Fondu částku rovnající se veškerým příjmům Fondu za uplynulý rok. Významným přispěvatelem do Fondu je Jihomoravský kraj, který každoročně poskytuje dotaci v řádu několika miliónů korun – tyto prostředky pak ze 100% slouží k podpoře vinařské turistiky.

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Rozpo et vf

Rozpočet VF

 • Rozpočet Fondu na kalendářní rok se pohybuje v rozmezí 70-80 miliónů korun, dle zákona max. 10% tvoří provozní výdaje; ve skutečnosti tyto činí běžně kolem 7%.

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Spolupr ce

Spolupráce

 • komunikační agentura

 • PR agentura

 • Svaz vinařů

 • Národní vinařské centrum

 • JMK

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Vina sk turistika pr zkum trhu

Vinařská turistika – průzkum trhu

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

Informovanost o vinařské turistice

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Vlastn zku enost s vina skou turistikou

Vlastní zkušenost s vinařskou turistikou

Navštívil/a jste již někdy jižní Moravu za účelem vinařské turistiky?“

Jakou máte zkušenost s poslední návštěvou jižní Moravy v souvislosti s vinařskou turistikou?“

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Vina sk turistika v budouc ch pl nech

Vinařská turistika v budoucích plánech

Chtěl/a byste někdy v blízké budoucnosti navštívit jižní Moravu v souvislosti s vinařskou turistikou?“

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Znalost informa n ch zdroj o vina sk turistice

Znalost informačních zdrojů o vinařské turistice

Kam byste se obrátil/a?“

Kdybyste se rozhodl/a navštívit vinný sklep na jižní Moravě, či jiné vinařské turistické cíle, víte kam se obrátit?“

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Atraktivita jednotliv ch program vina sk turistiky

Atraktivita jednotlivých programů vinařské turistiky

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Podpora vina sk turistiky

Podpora vinařské turistiky

 • Pátým rokem pokračuje projekt rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě, který organizačně zajišťuje Národní vinařské centrum (viz přednáška Ing. Pavla Kršky). V rámci tohoto projektu Fond financuje např. každoroční vydání turistických materiálů Edice Krajem vína, medializaci v tisku, propagaci na výstavách a veletrzích či průběžnou aktualizaci sekce vinařské turistiky v rámci webu vinazmoravy.cz.

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Podpora vina sk turistiky1

Podpora vinařské turistiky

 • Spolupráce s Jihomoravským krajem, Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, Nadace Partnerství…

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Podpora vina sk turistiky2

Podpora vinařské turistiky

 • P.R. pro Fond zajišťuje agentura Omnimedia (prezentace v médiích, presstripy pro novináře ad.)

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Podpora vina sk turistiky3

Podpora vinařské turistiky

 • Finanční podpora konkrétních projektů (akcí) vinařské turistiky (na zákl. vyhlášky č. 97/2006 Sb.)

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Typy podporovan ch akc

Typy podporovaných akcí

 • Slavnosti vinobraní, otevřené sklepy, zarážení hory…

 • Výstavy, přehlídky vín

 • Semináře, konference o možnostech cestovního ruchu apod.

 • Propagační materiály obcí, vinařských regionů, sdružení

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Syst m podpory

Systém podpory

 • Dvakrát ročně, vždy od 1.1. do 15.2. a od 1.7. do 15.8. lze k Vinařskému fondu podat žádost o poskytnutí podpory na realizaci výše uvedených akcí. Výše poskytnuté podpory se pohybuje v rozmezí 50-100% uznatelných nákladů. U nejtypičtějších akcí vinařské turistiky, jako jsou slavnosti vinobraní a otevřené sklepy, jsou uznatelnými náklady pronájem prostor, kde se akce koná, její propagace a odměny účinkujícím.

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Podm nky pro vyplacen podpory

Podmínky pro vyplacení podpory

 • Podání žádosti v termínu

 • Kompletní žádost

 • Realizace akce

 • Informace o konání akce v kalendáři akcí na www.vinazmoravy.cz, loga VMVČ a VF v propagačních materiálech a v místě realizace a příp. další spec. podmínky

 • Předložení vyúčtování v termínu

  Konkrétní formy podpory na webu, v odborném a denním tisku.

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

Přehled žádostí o podporu podaných v letech 2008-11 – vinařská turistika (slavnosti vinobraní, otevřené sklepy a další typově příbuzné akce):

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


P klady podpo en ch akc

Příklady podpořených akcí

Vinobraní (Mikulov, Znojmo, Bzenec, Hustopeče, Strážnice, V. Pavlovice…)

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Otev en sklepy

Otevřené sklepy

 • FOS, 2010 – otevřené sklepy v dalších 21 obcích

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

Cykloturistické akce (putování vinicemi) – např. Expedice Krajem André (Velkopavlovicko), Na kole vinohrady Uherskohradišťska a další

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

Propagační materiály obcí, sdružení vinařů, informační tabule v obcích (vin. tratě, typ. odrůdy)Čejkovice, Dobšice, Novosedly, Pavlov, Vrbice, Valtice, V. Němčice, V. Pavlovice…

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

REKAPITULACE AKTIVIT 2010

CELKOVÝ PŘEHLED

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

1. AKTIVITY RŮŽOVÉ CZ

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

Komunikační strategie

 • Celá komunikační strategie byla rozdělena na 3 navazující fáze:

 • Komunikace zaměřená na odborníky

 • (březen-duben)

 • Fáze zaměřená na oslovení odborné veřejnosti, a to

 • formou tiskové inzerce v odborných titulech, akce v retailu.

 • 2. Svátek růžových vín (1.-2.5.)

 • Den růžových vín 5.6.

 • Eventy konané v Praze a Mikulově zaměřené na konečné spotřebitele.

 • 3. Léto s růžovými víny (květen-srpen)

 • Letní období nejvhodnější pro konzumaci růžových vín, v němž

 • probíhá hlavní komunikační kampaň celého projektu, opět směřující ke konečnému spotřebiteli s podporou v retailu.

Odborná veřejnost

Koncový zákazník

Koncový zákazník

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

Pilotní vizuály

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

SVÁTEK RŮŽOVÝCH VÍN

1.5. – 2. 5.2010; PARTICIPUJÍCÍ VINAŘSTVÍ: 25; POČET VÍN: 100

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

P.O.S. materiály

Určené především pro distribuční kanál HORECA, dále pro vinotéky

a v neposlední řadě pro samotné vinaře (kuchařka, stojánek,

samolepky, plakáty, vlaječky, visačky na lahve, záklopky).

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

2. AKTIVITY VMVČ

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

 • STRATEGIE KOMUNIKACE 2010

 • Naše vína jsou jedinečná díky specifické poloze našich vinařských podoblastí a jejich klimatu. Značka VMVČ je pak výrazem 100% garance tuzemského původu vín a jejich kvality. Sluncem slazené, nocí kořeněné ...

 • Funkcionalita značky VMVČ pro cílové skupiny:

 • Identifikační symbol

 • Garant původu a kvality

 • Evokace záruky obchodního úspěchu

 • Globální komunikační cíl

 • Maximalizovat obecnou znalost značky VMVČ a její pozitivní roli garanta napříč cílovými skupinami spojenými společným zájmem o kvalitní tuzemská vína.

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Vizu l claim

Vizuál & claim

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Tv spot

TV spot

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

3. AKTIVITY SVATOMARTINSKÉ

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

 • Projekt je úspěšně realizován od roku 2005

 • Každoročně stoupá množství vyrobeného Svatomartinského vína

 • Úspěch dokládá i rostoucí počet akcí spojených se Svatomartinským vínem z různých regionů České republiky a pokračování aktivit Svatomartinského na Slovensku

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

Pilotní vizuály kampaně

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

11.11. SVATOMARTINSKÝ KOŠT BRNO

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

11.11. SVATOMARTINSKÝ KOŠT BRATISLAVA

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

VÝBĚR POS 2010

VLAJEČKY

SEM / TAM

PLAKÁTY

SM SOMMELIER

ROLLERY

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

4. AKTIVITY RETAIL 2010

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED RETAILOVÝCH AKTIVIT DLE ZNAČEK


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED RETAILOVÝCH AKTIVIT DLE ZNAČEK


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

OCHUTNÁVKY - ILUSTRATIVNÍ VÝBĚR

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

5. VÝSTAVNICTVÍ

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


2010 danubius gastro liwf prowein

2010 – Danubius Gastro, LIWF, Prowein

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

DALŠÍ AKCE

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


Potenci l a jeho vyu it v rozvoji vina sk turistiky v r a sr fond mikroprojekt

VINAŘSTVÍ ROKU, PŘEDSTAVENÍ SALONU VÍN

Mgr. Pavel VečeřaVinařský fond

Mikulov, 7.4.2011


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Vinařský fond

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

Tel/fax: +420541652479

Mail: info@vinarskyfond.cz

www.vinarskyfond.cz


 • Login