Paikkatiedot maank yt n suunnittelussa lounaispaikan paikkatietop iv 23 11 2010
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 13

Paikkatiedot maankäytön suunnittelussa Lounaispaikan paikkatietopäivä 23.11.2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Paikkatiedot maankäytön suunnittelussa Lounaispaikan paikkatietopäivä 23.11.2010. Suunnittelupäällikkö Jukka Liikari. AIRIX. AIRIX on perustettu 1960. AIRIXin ympäristötoimiala aloitti toimintansa 1983. AIRIX-yhtiöihin kuuluvat AIRIX Ympäristö Oy AIRIX Talotekniikka Oy AIRIX Teollisuus Oy

Download Presentation

Paikkatiedot maankäytön suunnittelussa Lounaispaikan paikkatietopäivä 23.11.2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Paikkatiedot maank yt n suunnittelussa lounaispaikan paikkatietop iv 23 11 2010

Paikkatiedot maankäytön suunnittelussaLounaispaikan paikkatietopäivä 23.11.2010

Suunnittelupäällikkö Jukka Liikari


Airix

AIRIX

AIRIX on perustettu 1960. AIRIXin ympäristötoimiala aloitti toimintansa 1983.

AIRIX-yhtiöihin kuuluvat

AIRIX Ympäristö Oy

AIRIX Talotekniikka Oy

AIRIX Teollisuus Oy

AIRIX-yhtiöt ovat osa FMC Groupia (Finnmap Consulting Oy). Konsernissa noin 970 työntekijää ja liikevaihto noin 80 m€

FMC Group on Suomen johtava rakennus- ja rakenne-suunnittelun konsulttitoimisto

Teemme parempaa huomista.

Teemme parempaa huomista.

2


Airix ymp rist

AIRIX Ympäristö

 • Neljä aluetoimistoa: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki

 • Ympäristöliiketoiminta-alue käsittää maankäytön suunnittelun, vesihuollon suunnittelun, tie-, liikenne-, geo- ja aluetekniikan suunnittelun sekä ohjelmistopalvelut (YTCAD, paikkatietopalvelin, tietopankki)

 • AIRIX Ympäristö Oy:n palveluksessa on 75 henkilöä ja yhtiön liikevaihto viime tilikaudella oli runsaat 6 miljoonaa euroa

Teemme parempaa huomista.


Paikkatiedot airix ymp rist oy ss

Paikkatiedot AIRIX Ympäristö Oy:ssä

 • PAIKKATIETOJEN TUOTTAJA

  • PAIKKATIETOPALVELIN www.paikkatieto.airix.fi

 • OSALLISTUMINEN KuntaGML-HANKKEESEEN 2007-2009 TIETOJÄRJESTELMÄTOIMITTAJANA

  • paikkatietopalvelurajapintatoiminnallisuus (!)

  • paikkatietopalvelurajapintamäärittelyt -> JHS

  • käyttöönotto, ylläpito

 • OSALLISTUMINEN KRYSP-HANKKEESEEN 2009- TIETOJÄRJESTELMÄTOIMITTAJANA

  • tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus asumiseen, rakentamiseen ja muuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoja varten

Teemme parempaa huomista.


Tilanne

Tilanne

 • LAINAUS KRYSP-AINEISTOSTA

  • ”Yhtenäisen luokittelun puuttuminen vaikeuttaa tiedonkeruuta sekä tietojärjestelmien kehittämistä. Tietojen yhteiskäyttö kunnan sisällä sekä kunnallishallinnon, valtionhallinnon ja muiden organisaatioiden välillä on tehotonta ilman kunnan paikkatietoluokittelun käsitteistön ja rakenteen yhtenäistämistä. Luokittelun käyttöönotolla voidaan välttää moninkertaista työtä eri organisaatioissa ja säästää kunnan paikkatietojen ylläpidon kustannuksissa. Tietojen jonkinasteinen luokittelu onkin jo melko yleisesti käytössä.”

Teemme parempaa huomista.


Erilaisia kaavoja

Erilaisia kaavoja

 • KAAVAHIERARKIA, KAAVATASOT

  • Maakuntakaavat

  • Strategiset yleiskaavat, rakenneyleiskaavat

  • Yleiskaavat, osayleiskaavat

  • Rantayleiskaavat

  • Asemakaavat

  • Ranta-asemakaavat

 • HUOMATTAVAN SUURI VAIHTELU SAMALLA TASOLLA

  • Pienissä töissä vähän paikkatietoa

  • Suurissa töissä valtava määrä, ”kaikkea mahdollista”

Teemme parempaa huomista.


Vaatimukset

Vaatimukset

 • JOKAISESTA TEEMASTA VAIN AJANTASAISIN TIETO

 • TIEDON LUONTIAJANKOHTA TIEDETTÄVÄ

 • TIEDON TARKKUUS

  • Sijaintitarkkuus tulisi olla vähintään kaavan tasoa

Teemme parempaa huomista.


Paikkatiedot strategisissa yleiskaavoissa

Paikkatiedot strategisissa yleiskaavoissa

 • YHDYSKUNTARAKENTEEN SEURANNAN TIETOJÄRJESTELMÄ YKR

  • ”YKR olisi erinomainen aineisto strategisessa maankäytön suunnittelussa, mutta  aineistoa ei useinkaan saa käyttöön, ellei maakunnan liitto ole rahoittajana hankkeessa. Miksei kaikilla kunnilla ole aineistoon käyttöoikeuksia? Eikö aineiston tulisi palvella myös kuntien tarpeita?”

  • ”Tilaajan vakuutteluista huolimatta käyttöoikeuksien saaminen on ollut aina yhtä hankalaa. Konsultin käyttömotiivia epäillään aina ja monenlaista sopimusta ja sitoumusta joutuu kirjoittamaan.”

Teemme parempaa huomista.


Ruutuaineistot

Ruutuaineistot

 • YKR:N SISÄLTÖ

  • Väestö sukupuolittain ja ikäryhmittäin

  • Työvoima ja työpaikat toimialoittain

  • Rakennusten kerrosala ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain

  • Asuinhuoneistoala ja lukumäärä, toimitilojen ala ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain

  • Työmatkan pituus asuinpaikan ja työpaikan mukaan toimialoittain

  • Asuinhuoneistoväestö, asuntokunnan koko ja autonomistus

  • Lomarakennukset valmistumisajankohdan mukaan

 • TILASTOKESKUKSEN RUUTUTIETOKANTA

  • Asukasrakenne, koulutusaste, kuluttajarakenne

  • Talouksien koko, elämävaihe ja kuluttajarakenne

  • Rakennukset ja asuminen

  • Työpaikat

  • Väestön pääasiallinen toiminta

Teemme parempaa huomista.


Paikkatiedot yleiskaavoissa

Paikkatiedot yleiskaavoissa

 • Peruskartta, kiinteistörajat, hallinnolliset rajat OK

 • Kaavoitustilanne

  • numeerinen maakuntakaava: Varsinais-Suomi? Satakunta OK

  • aiemmat yleiskaavat, asemakaavat: OK

 • Rakentamistilanne

  • Rakennus- ja poikkeamisluvat rakennusvalvontaohjelmistoista OK

 • Tiestö, väylät

  • Kartasta, suunnittelijoilta tiedostona OK

  • Liikennemäärät OK

  • Väylät merikartasta OK

 • Kunnallistekniset verkostot

  • Kunnissa yleensä OK

Teemme parempaa huomista.


Paikkatiedot yleiskaavoissa1

Paikkatiedot yleiskaavoissa

 • Pohjavesialueet ym.

  • ELY:n aineisto OK

 • Sähkönsiirto

  • Fingridin kantaverkko OK, muu verkko yleensä OK

 • Rakennussuojelu

  • Onko inventoitu vai ei? Jos on, missä tiedot? Tietojen laatu?

 • Muinaisjäännökset

  • Muinaisjäännösrekisteri OK (80 e/kunta)

 • RKY-alueet OK

 • kh- ja mais-alueet OK(numeerinen seutukaava auttaisi)

 • Natura 2000-alueet OK (oli melkoinen ongelma)

Teemme parempaa huomista.


Paikkatiedot asemakaavoissa

Paikkatiedot asemakaavoissa

 • Tarkkuusvaatimus kasvaa

 • Osa paikkatiedosta on tarkkaa ja osa ei. Silti ne piirretään suurimittakaavaiselle kartalle suunnilleen saman levyisellä viivalla

  • Kiinteistöraja

  • Natura 2000 –raja

  • Kh-rajaus

Teemme parempaa huomista.


Paikkatiedot maank yt n suunnittelussa lounaispaikan paikkatietop iv 23 11 2010

KIITOS!

Teemme parempaa huomista.


 • Login