vlaanderen in de steigers
Download
Skip this Video
Download Presentation
VLAANDEREN IN DE STEIGERS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

VLAANDEREN IN DE STEIGERS - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

VLAANDEREN IN DE STEIGERS. VISIE OP DUURZAAM WONEN EN BOUWEN IN 2030 EN ACTIE VOOR NU ! Batibouw 29/2/2008. Transitie duwobo. Transitie = een radicale verandering naar duurzamer wonen en bouwen waarbij alle actoren betrokken zijn. Lange termijnvisie Leren door experimenteren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VLAANDEREN IN DE STEIGERS' - masato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vlaanderen in de steigers

VLAANDEREN IN DE STEIGERS

VISIE OP DUURZAAM WONEN EN BOUWEN IN 2030 EN ACTIE VOOR NU !

Batibouw 29/2/2008

transitie duwobo
Transitie duwobo

Transitie =

een radicaleverandering naar duurzamer wonen en bouwen waarbij alle actoren betrokken zijn.

Lange termijnvisie

Leren door experimenteren

Multiplicatoreffect

transitie duwobo1
Transitie duwobo
 • Duurzame ontwikkeling
 • Knelpunten
 • Duurzaam wonen en bouwen
 • Werkgroepen - experimenten
 • Ambitie voor 2030
duurzame ontwikkeling bouw
Duurzame ontwikkeling - bouw
 • Gezonde, veilige en sociale woonomgeving (sociaal-cultureel)
 • Woning met geringe impact op het milieu (ecologisch)
 • Woning op maat van de behoeften van de bewoners (economisch)
duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling

Er is een radicale verandering nodig!

 • Cultuur
 • Structuur
 • Werkwijze
knelpunten
Knelpunten
 • Individualistische en starre wooncultuur: hoog percentage honkvaste eigenaars
 • Beperkte flexibiliteit in de bouwcultuur: economische overweging speelt in op korte termijn vraag
 • Geringe participatie is een drempel voor duurzame systeeminnovatie
 • Tekort aan betaalbare, kwaliteitsvolle, gezonde en veilige woningen
 • Verminderd sociaal buurtnetwerk
knelpunten1
Knelpunten
 • Te weinig zorgaspecten in het wonen met als gevolg fysieke ontoegankelijkheid, onvoldoende onderhoud…
 • Geen coherent overheidsbeleid door versnipperde bevoegdheden
 • Eindige beschikbare ruimte
 • Geen afstemming van wonen en bouwen met de draagkracht van het milieu: stijgend gebruik van natuurlijke bronnen
 • Ruimte en voorzieningen zijn bepalend bij de keuze van de locatie: prijzen stijgen.
duurzaam wonen en bouwen
Duurzaam wonen en bouwen

Visie:

“Vlaanderen in

de steigers”

 • Inhoudelijk - Wat ?
 • Procesmatig - Hoe ?
duurzaam wonen en bouwen1
Duurzaam wonen en bouwen

Alle betrokkenen nemen hun verantwoordelijkheid en werken samen om evenwicht te bereiken tussen economische, ecologische en sociaal-culturele doelstellingen.

duurzaam wonen en bouwen2
Duurzaam wonen en bouwen

7 ambities:

 • Geïntegreerde benadering
 • Gedeelde verantwoordelijkheid en transparante besluitvorming
 • Hoge kwaliteit van het gebouw en de leefomgeving
 • Toegankelijk en sociaal rechtvaardig
 • Balans tussen privaat en collectief gebruik
 • Gesloten kringlopen van stoffen en materialen
 • Economisch gezonde en maatschappelijk verantwoorde bouwsector.
duurzaam wonen en bouwen3
Duurzaam wonen en bouwen

Wijkniveau

 • Leefbaarheid van grote en kleine kernen: zowel sociaal als economisch
 • Herwaardering voor open ruimte en platteland
duurzaam wonen en bouwen4
Duurzaam wonen en bouwen

Gebouwniveau:

 • Zo weinig mogelijk milieu-impact
 • Op maat van de gebruiker
 • Toegankelijk voor iedereen: zowel fysiek als sociaal
werkgroepen
Werkgroepen
 • Samen leren: vorming en opleidingen
 • Innovatie en bouwprocessen
 • Sluit de kring – energie
 • Sluit de kring – materialen
 • Levende kernen – wonen voor het leven
ambitie voor 2030
Ambitie voor 2030
 • Uitgebreid netwerk van gespecialiseerde en competente ondernemingen
 • Goede informatievoorziening (overheid én onderwijs)
 • Kringlopen worden zo kort mogelijk gehouden – afval is tot een minimum beperkt
ambitie voor 20301
Ambitie voor 2030
 • Wonen is modulair en aanpasbaar aan de veranderende eisen van de bewoners (eigenaar → huurder).
 • De woonomgeving is gebruiksvriendelijk, leefbaar en toegankelijk.
 • De woningen voldoen aan het milieupeil.
 • Het bouwproces is transparant.
ambitie voor 20302
Ambitie voor 2030

Een snelle en efficiënte omschakeling van de huidige situatie naar deze streefbeelden kan enkel bekomen worden door een transitie !

transitie experimenten
Transitie - experimenten

Bv. Diepenbeek – Dorpheide IV:

Steunpunt DUBO Limburg

 • Verkoopsovereenkomst met voorwaarde fase 1 – E75
 • De kopers zijn bereid om verder te gaan dan E75
 • Nieuwe verkaveling met strengere voorwaarden voor fase 2 – E60
transitie experimenten1
Transitie - experimenten
 • Aanvrager: gemeente Diepenbeek
 • Meetlat:
  • Fase 1: 11 percelen
   • Suggesties Meetlat
   • Verkoopsovereenkomst
    • Gebruik hemelwater
    • Max. E-peil 75
  • Fase 2: 34 percelen
   • INTERREG projectvoorstel
   • Demonstratieproject duurzame energie (E60)
   • KHLim, PHL, UHasselt, Steunpunt
   • Interesse van private partners
 • Status: lopende
transitie experimenten2
Transitie - experimenten

Bv. Advies voor stadsvernieuwingsprojecten:

 • 35 aandachtspunten voor svp
 • NGO’s met expertise in verschillende disciplines
 • Leidraad voor advies aan svp
 • Projectvoorstelling
 • 1 coördinerende NGO + 3 adviserende NGO’s
transitie experimenten3
Transitie - experimenten

De transitie – arena: (23/4/2008)

 • Zoekt partners
 • Helpt coalities te bewerkstelligen
 • Biedt hulp bij het zoeken van financiering
 • Verspreidt de resultaten
in de toekomst zal
In de toekomst zal…
 • het renoveren/aanpassen van bestaande woningen belangrijker worden.
 • het ontwerp van een nieuwe woning, een nieuwe wijk of een stad meer doordacht gebeuren.
in de toekomst
In de toekomst …

Ruimtelijke versnippering maakt plaats voor ruimtelijke ordening.

in de toekomst1
In de toekomst …

leefbare wijken

in de toekomst2
In de toekomst …

duurzame en comfortabele woningen

samen kunnen we verder gaan
Samen kunnen we verder gaan…

Transitie duurzaam wonen en bouwen

Annita Gijbels

[email protected]

www.cedubo.be

www.duwobo.be

ad