Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det
Download
1 / 5

Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Ett samverkansuppdrag mellan utbildningspolitik/ arbetsmarknadspolitik och regional tillväxtpolitik. Behov av utvecklad nationell myndighetssamverkan framkommit bl.a. i: Varselsamordningsarbete

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet' - masato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det
Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet

Ett samverkansuppdrag mellan utbildningspolitik/ arbetsmarknadspolitik och regional tillväxtpolitik.

Behov av utvecklad nationell myndighetssamverkan framkommit bl.a. i:

 • Varselsamordningsarbete

 • Uppdraget om tvärsektoriell samverkan för regional tillväxt (N2007/5727/RT)

 • Uppföljning av nationella strategin

 • Dialoger

 • Uppföljningar, analyser och prognoser om regionalt tillväxtarbet och demografisk utveckling – framtidens behov

  ”För att regionerna ska kunna arbeta effektivt med kompetensförsörjning måste nationella myndigheter vara samordnade”


Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det syftet
Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Syftet

 • Stärka förutsättningarna för att privat och offentlig verksamhet får tillgång till efterfrågad kompetens och därmed stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar nationell och regional tillväxt.

 • Bidra till att skapa bättre planeringsförutsättningar och resursutnyttjande avseende kompetensförsörjningsinsatser.

 • Skapa ett tvärsektoriellt mervärde för så väl regionala aktörer, myndigheter som för den enskilde.


Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det deltagande myndigheter

Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – deltagande myndigheter

Gemensamt uppdrag till: Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar

Samråd med Högskoleverket och Vinnova i analysarbetet

Myndigheten för yrkeshögskolan samordningsansvarig myndighet.


Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det uppdraget
Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Uppdraget

Tre delar: Analys, dialog/information, hinder och utmaningar

 • samordna analyser av kompetensförsörjningsbehovet, ta fram nationella analyser av hur framtida kompetensförsörjningsbehov kan komma att se ut

 • främja nationell samordning, dialog samt informations- och kunskapsförmedling mellan myndigheter med ansvar inom kompetensförsörjningsområdet.

 • identifiera eventuella hinder och utmaningar för samverkan kring kompetensförsörjning utifrån befintliga regelverk, mål och syften.


Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det samverkan i vrigt
Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – samverkan i övrigt

 • Andra relevanta aktörer bör involveras: ex. universitet och högskolor, arbetsmarknadens parter, företagarorganisationer, branschorganisationer och ideella föreningar m.fl.

 • Samverkan med den regionala nivån kan ske via de regionala kompetensplattformar för kompetensförsörjning och utbildningsplanering.

 • Fokus på de nationella myndigheternas samverkan.

 • Kontinuerlig dialog med och avrapporteringar till Regeringskansliet (A/U/N). Slutrapportering 2:a maj 2012.


ad