Omejevanje pretirane uporabe pravnih sredstev
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Omejevanje (pretirane) uporabe pravnih sredstev PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Omejevanje (pretirane) uporabe pravnih sredstev. prof.dr. Erik Kerševan. Pravna sredstva. Obstoj in obseg pravnih sredstev ima tako svoje prednosti kot tudi slabosti

Download Presentation

Omejevanje (pretirane) uporabe pravnih sredstev

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Omejevanje pretirane uporabe pravnih sredstev

Omejevanje (pretirane) uporabe pravnih sredstev

prof.dr. Erik Kerševan

prof.dr. Erik KERŠEVAN


Pravna sredstva

Pravna sredstva

 • Obstoj in obseg pravnih sredstev ima tako svoje prednosti kot tudi slabosti

 • Po vzpostavitvi nove ustavne ureditve trend širitve pravnih sredstev in sodnega varstva v upravnih zadevah, pa tudi njihove uporabe

 • Pojav postopne racionalizacije pravnih sredstev

prof.dr. Erik KERŠEVAN


Ustavnopravna izhodi a

Ustavnopravna izhodišča

 • Ustava zahteva nadzor sodišča nad upravo. NE poleg tega še nadzora uprave nad upravo ali sodišča nad sodiščem.

 • Ne Ustava, ne Evropska konvencija o človekovih pravicah, ne Listina o temeljnih pravicah Evropske unije ne zahtevajo obstoja izrednih pravnih sredstev. Niti enega.

 • Več pravnih sredstev ni prepovedanih. Zgornje meje ni.

prof.dr. Erik KERŠEVAN


Problemi sedanjega asa

Problemi sedanjega časa

 • Izjemno dolgi, preveč kompleksni postopki z izjemnim obsegom pravnih sredstev, ki vplivajo na gospodarski in družbeni razvoj države.

 • Postopki se ne zaključujejo pravočasno, da bi zagotavljali učinkovitost in pravno varnost – pri čemer je seveda enako, ali gre za pozitivno ali negativno odločitev).

 • Tudi dokončno in pravnomočno končani postopki se odpirajo ponovno in zmanjšujejo pravno varnost in zaupanje v pravo, ki je ključno za stabilnost okolja, v katerem lahko razvoj sploh poteka.

 • Učinkovitost uprave je pomembna primerjalna prednost ali slabost znotraj enotnega evropskega prostora, ki vpliva na obseg investicij.

prof.dr. Erik KERŠEVAN


Konkretni predlogi sprememb

Konkretni predlogi sprememb

ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE:

 • Z ZUP predpisati obveznost pravnega znanja in kvalifikacij za vodenje vseh, razen enostavnih prvostopenjskih upravnih postopkov. Izjeme lahko določi poseben zakon.

 • Uvesti enostopenjsko odločanje upravnih organov tam, kjer se zahteva že na prvi stopnji visoka stopnja strokovnosti in reševanje kompleksnih konfliktov različnih interesov(npr. tudi strokovno sestavljeni kolegijski organi).

 • Razbremenitev upravnih struktur za povečanje učinkovitosti: enostopenjsko odločanje v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti.

prof.dr. Erik KERŠEVAN


Konkretni predlogi sprememb ii

Konkretni predlogi sprememb - II

 • Za osebo, ki v postopku ni sodelovala je primarno sredstvo pritožba v upravnem postopku.

 • Pritožbe zoper procesne sklepe do izdaje odločbe naj se izpodbija šele skupaj s končno odločbo (npr. sklep o zavrnitvi stranske udeležbe v postopku,) kjer naj se to poveže z vprašanjem zakonitosti odločbe.

 • Omejitev pravnega interesa stranskega udeleženca le na tiste pritožbene razloge, s katerimi varuje kršitev svojih pravno varovanih interesov (procesna predpostavka – v čem si lahko izboljša svoj položaj).

prof.dr. Erik KERŠEVAN


Konkretni predlogi sprememb iii

Konkretni predlogi sprememb - III

 • Obnova zaradi tega, ker stranka ni sodelovala v postopku le kumulativno v povezavi z drugimi obnovitvenimi razlogi – ne le, da v postopku ni sodelovala, temveč, da bi njeno sodelovanje privedlo do drugačne odločitve.

 • Odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici le po uradni dolžnosti oziroma na predlog zastopnikov javnega interesa.

 • Ničnost – le po uradni dolžnosti, drugače pa kot ugovor v izvršilnem postopku ali v okviru drugih pravnih sredstev.

prof.dr. Erik KERŠEVAN


 • Login