Kov cs istv n vilmos fejleszt spolitik rt felel s eln khelyettes
Download
1 / 21

Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program Európa közepén 2015-ben Budapest, 2006. november 29. Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes. Miről lesz szó?. Az operatív programokra jutó források aránya

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes' - masako


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kov cs istv n vilmos fejleszt spolitik rt felel s eln khelyettes

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013)és a Társadalmi MegújulásOperatív ProgramEurópa közepén 2015-benBudapest, 2006. november 29.

Kovács István Vilmos

Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes


Mir l lesz sz
Miről lesz szó?

 • Az operatív programokra jutó források aránya

 • Társadalmi Megújulás Operatív Program (specifikus célok, prioritások)

 • Egyéb operatív programok, melyek a társadalmi megújulást szolgálják


F c lok
Fő célok

 • Foglalkoztatás bővítése – a foglalkoztatási közelítse az EU átlagát

  • foglalkoztathatóság és aktivitás (kínálat)

  • munkaerő-kereslet bővítése – munkahely teremtés

  • munkaerő-piaci környezet fejlesztése - mobilitás, közvetítő mechanizmusok

 • Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön

  • magas hozzáadott érték

  • gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország járuljon hozzá / részesedjen belőle

  • üzleti környezet fejlesztése – ösztönözzük a fejlődést


Horizont lis c lok
Horizontális célok

 • Fenntarthatóság

  - környezeti

  - makrogazdasági egyensúly

  - társadalmi megújulás

 • Kohézió

  - területi különbségek csökkentése

  - társadalmi igazságosság


A gazdaság teljesítményének növeléseés a tudás

M

A

? ? ? MUNKAHELYTEREMTÉS ? ? ?

Termelékenység

Foglalkoztatottak

száma

GDP

=

X

Több, jobb tudás:

nagyobb

hozzáadott érték

Több tudás-

birtokos


Hol van az ut np tl s
Hol van az utánpótlás

A foglalkoztatottak aránya

Piacképes szakképzés,

Felnőttképzés

Alapkészségek,

szakmai célprogramok,

egészség,

szociális segítség,

szabályozás.

Minőség,

migráció

Kulcskompetenciák

magas Iskolai végzettség alacsony


A munkaer piac bels tartal kai
A munkaerőpiac „belső tartalékai”

A legális munkavállalás ösztönzése

 • A feketemunka kiszűrése - ellenőrzés

 • A munkavállaló ösztönzése - ösztöndíj

 • A munkaadó ösztönzése - bértámogatásA társadalmi megújulást szolgáló operatív programok

 • Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP)

  Az Európai Szociális Alapból (ESZA) finanszírozandó tartalmi („soft”), szervezeti fejlesztések.

 • Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

  Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozandó – a TAMOP-hoz kapcsolódó – infrastrukturális fejlesztések.

 • Regionális operatív programok

  ERFA forrás, 7 ROP


T rsadalmi meg jul s operat v program
Társadalmi MegújulásOperatív Program

 • Európai Szociális Alap forrásaiból: ~933 Mrd Ft

 • Mind a 7 régióra


A tamop strukt r ja

Átfogó cél

Az aktivitás növelése a humánerőforrás minőségének javításával

Specifikus célok

A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása

Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése

A változásokhoz való alkalmazkodás segítése

Az egész életen át tartó tanulás támogatása

Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása

A társadalmi összetartozás erősítése, esélyegyenlőség

Stratégiai prioritások

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése

Az alkalmazkodó-

képesség javítása

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

Az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén

Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése

Közép-Magyarországi Régió

A TAMOP struktúrája


1 priorit s foglalkoztathat s g
1. prioritás: Foglalkoztathatóság

 • Képzése, munkaerő-piaci szolgáltatások

 • Foglalkoztatási csomagok

 • Ösztönző támogatások (START)

 • Integrált szolgáltató-rendszer

 • Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása

 • Helyi foglalkoztatás, szociális gazdaság


2 priorit s alkalmazkod k pess g
2. prioritás: Alkalmazkodóképesség

 • Munkahelyi képzések és kompetenciafejlesztés

 • A gazdaság igényeihez illeszkedő képzések

 • A tanulási rendszerek összekapcsolása

 • Pálya-tanácsadási, pályaorientációs rendszer

 • Új tanulási formák

 • A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése

 • A nem hagyományos foglalkoztatási formák

 • A partnerség erősítése, civil szervezetek felkészítése


3 priorit s oktat s
3. prioritás: Oktatás

 • A kompetencia alapú oktatás

 • Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszer

 • A pedagógusképzés megújítása

 • A közoktatás hatékonyabbá tétele

 • A hátrányos helyzetű és roma tanulók

 • A közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató szerepe


4 priorit s fels oktat s k f
4. prioritás: Felsőoktatás, K+F

 • A felsőoktatási reform és a bolognai foly.

 • A felsőoktatás minőségének fejlesztése

 • Műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése

 • A gyakorlati oktatás fejlesztése

 • Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködése


5 priorit s t rsadalmi befogad s kult ra s eg szs g gy
5. prioritás: Társadalmi befogadás, kultúra és egészségügy

 • Az egészségi állapot javításának támogatása

 • Egészségre nevelés, szemléletformálás

 • A leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztése

 • Hátrányos helyzetű emberek társadalmi beilleszkedése

 • Helyi közösségek, civil szervezetek fejlesztése

 • A diszkrimináció elleni küzdelem

 • A kulturális tőke fejlesztése


A tamop forr sai
A TAMOP forrásai egészségügy


T rsadalmi infrastrukt ra operat v program
Társadalmi Infrastruktúra egészségügyOperatív Program

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból: ~538 Mrd Ft

 • 6 konvergencia régióra

 • Átfogó cél:

  Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával

 • Specifikus célok:

  • Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a hozzáférés javítása

  • A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése

  • A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése


A tiop strukt r ja
A TIOP struktúrája egészségügy

Átfogó cél

Az aktivitás növelésea humánerőforrások minőségének javításával

Specifikus célok

Területi

egyenlőtlenségek mérséklése, hozzáférés

A humán közszolgáltatások

hatékonyságának növelése,

átfogó reformjuk elősegítése

A társadalmi megújulást

szolgáló fejlesztések

hatékonyságának növelése

Prioritási tengelyek

Az egészségügyiinfrastruktúra

fejlesztése

A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadásttámogató infrastruktúra

Az oktatásiinfrastruktúrafejlesztése

A kulturális

infrastruktúra

fejlesztése


Hum n fejleszt sek m s operat v programokban
Humán fejlesztések egészségügymás operatív programokban

 • Regionális operatív programok és KMR (ERFA)

  • Átfogó közoktatási infrastruktúra fejlesztési program

  • Egészségügyi alapszolgáltatások, prevenció, rehabilitáció, kistérségi járóbeteg-ellátás

  • Szociális alapszolg., bölcsőde, kistérségi központok

   Továbbá:

 • Környezet és energetika OP(pl. erdei iskola)

 • Gazdaságfejlesztés OP(felsőoktatás és vállalkozások közötti kapcsolatok erősítése, K+F infrastruktúra)

 • Elektronikus közigazgatás OP (e-szolgáltatások a humán közszolgáltatások területén,oktatási, foglalkoztatási kártya)


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! egészségügy

www.nfu.hu


ad