Czy polska kolej mo e by konkurencyjna
Download
1 / 15

CZY POLSKA KOLEJ MOŻE BYĆ KONKURENCYJNA ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

CZY POLSKA KOLEJ MOŻE BYĆ KONKURENCYJNA ?. Warszawa 30.05.2012. Wprowadzenie. STATYSTYKI GUS W PRZEWOZACH ŁADUNKÓW 1. PRZEWOZY KOLEJOWE 2005 rok - 269,5 mln ton, 2011 rok - 279,0 mln . (+ 9,5)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CZY POLSKA KOLEJ MOŻE BYĆ KONKURENCYJNA ?' - marva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wprowadzenie
Wprowadzenie

 • STATYSTYKI GUS W PRZEWOZACH ŁADUNKÓW

 • 1.PRZEWOZY KOLEJOWE

 • 2005 rok - 269,5 mln ton, 2011 rok - 279,0 mln . (+ 9,5)

 • 2005 rok - 50,0 mld tkm, 2011 rok – 53,0 mld tkm (+ 3,0)

 • 2. PRZEWOZY SAMOCHODOWE (tr. zarobkowy)

 • Wzrost z 570,0 mln ton w 2005 r. do 840,0 mln ton w 2011 r. (+ 270,0)

 • Wzrost z 92,9 mld tkm w 2005 r. do 192,0 mld tkm w 2011 r. (+ 99,1)


Wprowadzenie1
Wprowadzenie

 • GŁÓWNE PRZYCZYNY SYSTEMOWE NIŻSZEJ OD TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO KONKURENCYJNOŚCI KOLEI TO:

 • Inny niż w drogownictwie status własnościowy i ekonomiczny infrastruktury kolejowej

 • tak w wymiarze eksploatacyjnym jak i rozwojowym


Wprowadzenie2
Wprowadzenie

 • PORÓWNANIE SYSTEMÓW WŁASNOŚCI

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 • Drogi krajowe

 • Drogi wojewódzkie

 • Drogi powiatowe

 • Drogi gminne

  Prawie 100% infrastruktury drogowej jest własnością publiczną.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

 • Linie spółek (państwowych i samorządowych) prawa handlowego

 • Linie spółek (prywatnych) prawa handlowego

 • Linie (niektóre odcinki linii) własności samorządów

  Prawie 100% infrastruktury kolejowej jest własnością spółek prawa handlowego.


Wprowadzenie3
Wprowadzenie

 • PORÓWNANIE SYSTEMÓW FINANSOWANIA

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 • Drogi krajowe – środki z budżetu państwa

 • Drogi samorządowe – środki z budżetów samorządów

  W całości ze środków publicznych

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

 • Zasadniczo - środki własne zarządców infrastruktury pozyskane od przewoźników

 • Uzupełniająco - środki otrzymane przez zarządców infrastruktury od państwa i samorządów

  Udział środków publicznych na poziomie około 20% - 30%W asno infrastruktury kolejowej
Własność infrastruktury kolejowej

 • Dla wyrównania konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego koniecznym jest finansowanie ze środków publicznychwydatków na utrzymanie i rozwój infrastruktury kolejowej – tak jak ma to miejsce w zakresie infrastruktury drogowej.

 • Dlatego rekomendujemy realokację infrastruktury kolejowej, w możliwie szerokim zakresie, na rzecz Skarbu Państwa i JST.

 • Rekomendowana zmiana systemu własności infrastruktury kolejowej wymaga uchwalenia nowej ustawy o infrastrukturze kolejowej, na wzór ustawy o drogach publicznych.


W asno infrastruktury kolejowej1
Własność infrastruktury kolejowej

 • REKOMENDUJEMY UTWORZENIE:

 • PUBLICZNEGO ZASOBU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ w drodze jej realokacji ze spółek Grupy PKP na rzecz Skarbu Państwa i JST. Operacja ta powinna być ekwiwalentna ekonomicznie. Przekazanie infrastruktury powinno być połączone z przekazaniem długów PKP S.A i PKP PLK S.A

 • POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA STANOWIŁABY JEJ ZASÓB KOMERCYJNY, gromadzący infrastrukturę będącą własnością innych niż Skarb Państwa i JST podmiotów.Finansowanie infrastruktury kolejowej
Finansowanie infrastruktury kolejowej KOLEJOWEJ

 • REALOKACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWINNA BYĆ POWIĄZANA Z WDROŻENIEM NOWEGO SYSTEMU JEJ FINANSOWANIA, KTÓRY OZNACZAŁBY:

 • W WYMIARZE EKSPLOATACYJNYM – takie ekonomiczne warunki dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników kolejowych, które byłyby porównywalne z tymi jakie mają ich główni konkurenci, tj. przewoźnicy drogowi w zakresie dostępu do infrastruktury drogowej.

 • W WYMIARZE ROZWOJOWYM - taki poziom nakładów na modernizację infrastruktury kolejowej, który zapewniałby praktyczną realizację idei zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego i drogowego.


Finansowanie infrastruktury kolejowej1
Finansowanie infrastruktury kolejowej KOLEJOWEJ

 • WDROŻENIE NOWEGO SYSTEMU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ POWINNO NASTĄPIĆ W LATACH 2012–2015, PRZY CZYM:

 • Porównywalne z drogowymi stawki opłat to takie które pokrywają wyłącznie koszty prowadzenia ruchu kolejowego, które stanowią około 30% wszystkich kosztów spółki PKP PLK S.A

 • Stawki opłat dla kolejowych przewoźników towarowych powinny być zatem obniżone o około 50% ich aktualnego poziomu.


Co proponuje ue
Co proponuje UE KOLEJOWEJ

 • Komisja Europejska przedłożyła (17.09.2010) projekt dyrektywy w sprawie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, który zakłada, dla wyrównania konkurencyjności kolei z drogami, konieczność obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej do poziomu 35% kosztów bezpośrednich zarządcy infrastruktury.


Propozycje kig
PROPOZYCJE KIG KOLEJOWEJ

 • Przekazać infrastrukturę kolejową do Skarbu Państwa i JST w zamian za długi PKP i PKP PLK

 • Obniżyć stawki opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej według propozycji KE i nałożyć na Ministra Transportu ustawowy obowiązek ich ustalania na poziomie opłat dla przewoźników drogowych.

 • Nałożyć na Ministra Transportu ustawowy obowiązek podziału środków b. na transport lądowy w proporcji 60% - drogi, 40% - kolej.


Propozycje kig1
PROPOZYCJE KIG KOLEJOWEJ

ROZPOCZĄĆ NATYCHMIAST PRACE NAD USTAWĄ O INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ, która określi docelowy model rozwiązań w zakresie:

 • Własności infrastruktury kolejowej.

 • Zasad udostępniania infrastruktury kolejowej i opłat.

 • Finansowania robót w zakresie utrzymania i inwestycji w infrastrukturze kolejowej.

 • Systemu organizacji zarządzania infrastrukturą kolejową.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KOLEJOWEJJózef Marek Kowalczyk

Przewodniczący Komitetu Infrastruktury


ad