k zm ell t s 3 el ad s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Közműellátás 3. előadás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Közműellátás 3. előadás - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC). Közműellátás 3. előadás. Vízellátás II. Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039. [email protected] Szivattyúk kiválasztásának szempontjai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Közműellátás 3. előadás' - martin-perez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k zm ell t s 3 el ad s

PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC)

Közműellátás3. előadás

Vízellátás II.

Dittrich Ernő

egyetemi adjunktus

PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039.

[email protected]

szivatty k kiv laszt s nak szempontjai
Szivattyúk kiválasztásának szempontjai
 • Felhasználási terület (pl. öntözés, szennyvíz átemelés, vízellátás, ipari nyomásfokozás, stb..)
 • Szállítandó anyag jellemzői (fajta, pH, szennyezettség, sűrűség, viszkozitás, stb..)
 • Teljesítmény adatok (szállító képesség, nyomás, emelőmagasság, teljesítmény, jelleggörbe alak, hatásfok, szívóképesség, fordulatszám, energia hatékonyság, stb..)
 • Működési elv és szerkezeti felépítés (dugattyús-, csiga-, örvény-, aprító, stb..)
 • Járókerék anyaga és szerkezeti anyagok (műanyag, öv, acél, KO-acél, bronz, stb..)
 • Forgalmazó
 • Garanciák
szivatty k p rhuzamos zeme i
Szivattyúk párhuzamos üzeme I.
 • Ha egy szivattyú maximális vízhozama nem éri el a csúcs vízigényt, vagy jelentősen ingadozik a vízigény, vagy növelni akarjuk az üzembiztonságot.
 • Párhuzamos üzemre közel azonos vízhozamú szivattyúkat célszerű kapcsolni!
 • Szívóvezeték lehet közös vagy önálló. A nyomóvezeték közösített.
 • Együttdolgozó szivattyúk eredő Q-H görbéje az összetartozó abcissza (vízhozam) értékek összegzésével nyerhető.
 • A vezetéki jelleggörbe metszéspontjaiból meghatározható az együttdolgozó szivattyúk és az önállóan működő szivattyú munkapontja is.
 • A vízhozam növekedésével a csővezetéki ellenállás négyzetesen nő. Így a Q1<Q és H1>H.
szivatty v laszt s s cs h l zat hidraulika kapcsolata i
Szivattyú választás és csőhálózat hidraulika kapcsolata I.

Csőhálózati jelleggörbe

Vezetéki jelleggörbe

v zt rol k csoportos t sa s feladatai
Víztárolók csoportosítása és feladatai
 • Víztárolók funkciói lehetnek:
  • Vízfogyasztás ingadozásból eredő többlet vízigény tárolása
  • Vízfogyasztás ingadozásából eredő vízhiány pótlása
  • Tűzi-víz biztosítása
  • Üzemzavarok idején történő vízellátás biztosítása (csőtörés, géphiba, stb..)
  • Energiaköltség - takarékosság (éjszakai áram)
  • Stb..
 • Mély tárolók:
  • Általában a tisztavíz medence és a tűzi-víz tározók többsége mélytározó
  • Csak mennyiségi kiegyenlítésre (és) vagy egyéb speciális célra szolgál
 • Magas tárolók:
  • Mennyiségi és nyomás kiegyenlítésre is szolgálnak
magas t rol k elhelyez se i
Magas-tárolók elhelyezése I.
 • Súlyponti tároló
  • A legkedvezőbb nyomásviszonyok
 • Ellennyomó tároló
  • Kétfelől táplált fogyasztási terület – legnagyobb üzembiztonság
  • Nagyobb medence magasság
 • Átfolyó tároló
  • A fogyasztók csak a medencéből kapnak vizet
  • Egyszerűbb üzemmenet
 • Oldal tároló
  • Általában domborzati igény miatt az ellátandó körzet oldalsó felén kerül elhelyezésre a tároló
v zell t h l zat vezet k t pusai
Vízellátó hálózat vezeték típusai
 • Fővezeték, távvezeték
  • Ellátási biztonság
   • Vízhiány nagy károkat okoz (tüzi víz, kórházak, erőművek, stb..)
   • Vízhiány nem okoz jelentős károkat
  • Gazdaságossági szempontok
  • 147/2010 Korm.r. szerint a fővezetékek létesítésének tervezésekor vizsgálni kell a kettős betáplálás lehetőségét
 • Gerinc vezetékek: elosztó hálózat fővezetékei
 • Elosztó vezetékek:
  • Feladatuk a fogyasztók részére történő szétosztás
  • Megkülönböztetünk elsőrendű, másodrendű, stb.. elosztó vezetékeket
v zell t h l zat t pusai i
Vízellátó hálózat típusai I.
 • Elágazó rendszer:
  • Előnyei:
   • Legrövidebb csőhossz
  • Hátrányai:
   • Alacsony üzembiztonság
   • Csővégek környezetében
    • jelentős nyomásingadozás
    • pangó vizek alakulhatnak ki
 • Összekapcsolt rendszer:
  • Előnyei:
   • Nagyobb üzembiztonság az elosztó hálózatban
   • Nincs pangó víz probléma
  • Hátrányai:
   • A fővezeték törése komoly ellátási gondokat okozhat
v zell t h l zat t pusai ii
Vízellátó hálózat típusai II.
 • Körvezetékes rendszer:
  • Előnyei:
   • Legkisebbek a vízellátási zavarok
   • Nincs pangó víz probléma
   • Nyomásingadozás a legkisebb mértékű
  • Hátrányai:
   • Legmagasabb kivitelezési költség
   • Alacsony vízfogyasztásnál kis vízsebességek
magass gi vonalvezet s i
Magassági vonalvezetés I.
 • A vízvezetéket min. 1 m csőtakarással a domborzatot közelítőleg követve fektetik (fagyveszély)
 • Meglévő terep – Tervezett terep ?!
 • Magas pontokra légtelenítők telepítése szükséges
 • A magas pontok sosem emelkedhetnek a nyomásvonal fölé! (beszivárgás, gázkiválás)
 • Mélypontokba leürítő akna telepítendő.
 • Minimális hossz-esés 0,1-0,3% (üríthetőség)
 • Magas és mélypontok számát lehetőleg minimalizálni kell!
 • Keresztező közművek magassági védőtávolságai
 • Vízfolyás, árok, út és vasútkeresztezések magassági kötöttségei
magass gi vonalvezet s ii
Magassági vonalvezetés II.
 • Útburkolat alatt minimális csőtakarás 1,2 m. Csőstatikai számítással kell igazolni a cső állékonyságát!
 • Nagyátmérőjű tolózárak, illetve légtelenítők magassága indokolttá tehet mélyebb vezetési igényt
 • Domborzati viszonyok – nyomásviszonyok
 • Talajmechanikai viszonyok
v zell t h l zat kialak t s n h ny szempontja
Vízellátó hálózat kialakítás néhány szempontja
 • 30/2008 (XII.31) KvVM r. figyelembe vétele:
  • Körvezetékes rendszert kell kialakítani, kivéve ha műszakilag nem lehetséges, illetve gazdaságilag nem indokolt.
  • Koncentrált ivóvízhasználat esetén (pl. városszéli lakótelep, kórház) kétoldali vízellátást kell biztosítani.
 • Fővezeték mindig összeköti a tározó(ka)t és a szivattyús betáplálás(oka)t.
 • Fővezetékre általában közvetlenül csak a nagyfogyasztók köthetőek.
 • Fő elosztó vezetékek a nagy vízigényű területeken haladjanak keresztül.
 • Elosztó vezetékeket minden vízellátásba bevont közterületi sávban vezetni kell.
 • Az optimális hálózatkialakításhoz szükséges a vízigények területi eloszlását szemléltető helyszínrajz előállítása
v d ter letek v d t vols gok a 123 1997 korm r szerint
Védőterületek, védőtávolságok a 123/1997 Korm. r. szerint
 • Védőterületek:
  • Zárt víztároló: 10 m
  • Nyílt felszínű víztároló: 50 m
  • Víztechnológiai célú légbeszívás: 20 m
  • Víztorony: csak a vezetékek védősávjának kijelölése szükséges
  • Vízvezeték: 2-2 m
 • Vízvezeték és szennyvízvezeték közötti védőtávolság:
  • Ha a vízvezeték talajvízben van: 1 m
  • Ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik mint a vízvezeték: 1 m
  • Ha a vízvezeték magasabban fekszik mint a szennyvízcsatorna: 0,5 m
  • Nyomás alatti szennyvízvezeték esetén: 2 m
k zm vek elhelyez se msz 7487 2 szerint i hat lyos jogszab lyokkal m dos tva
Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint I. –hatályos jogszabályokkal módosítva
 • Nincs érvényben, mégis mindenki ezt használja, azokban az esetekben ahol a 123/1997 Korm. r. nem szabályoz.

Üreges közmű és gáz között 2 m!

123/1997 Korm. r. szerint

k zm vek elhelyez se msz 7487 2 szerint iv
Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint IV.
 • Szennyvízcsatorna és vízvezeték közötti függőleges védőtávolság 50 cm a 123/1997 Korm. r. szerint
 • Vízvezeték függőleges védőtávolsága egyéb közművektől 20 cm
 • Egyéb esetekben a vízvezetéket védelembe kell helyezni
  • Védőcső
  • Beton védelem
cs anyagokkal szemben t masztott ltal nos k vetelm nyek
Csőanyagokkal szemben támasztott általános követelmények
 • Csak közegészségügyi alkalmassági engedéllyel rendelkező csőanyag építhető be, illetve csőbevonat alkalmazható.
 • Csőanyagnak és csőkötéseinek vízállónak és nyomásbírónak kell lenniük.
 • Csőanyagnak külső sérülésekkel szemben ellenállónak kell lenniük.
 • Igénybevételeket bíró szilárdságú kell hogy legyen.
 • Csővezetékeket érő főbb igénybevételek, hatások:
  • Önsúly
  • Szállított vízsúly
  • Külső és belső víznyomás
  • Talajnyomás
  • Forgalmi terhelés
  • Biológiai hatások (talaj)
  • Vegyi hatások (talajvíz)
  • Korrózió
v zell t sban haszn lt cs anyagok
Vízellátásban használt csőanyagok

Régen:

AC (egészségre veszélyes csőanyag, alkalmazása ma már tilos!)

Hga (földbe helyezve könnyen korrodál)

Lemezgrafitos ÖV (rideg, nagy anyagigény)

Réz (könnyen korrodál)

Ólom (egészségre veszélyes csőanyag, alkalmazása ma már tilos!)

 • Gyakran:
  • GÖV
  • KPEKM-PVC
 • Ritkán:
  • Acél
  • PP
  • Üvegszál erősítésű epoxi csövek
  • Feszített Vb (kifejezetten nagy átmérőknél (NA 800 felett) lehet alternatíva)
ac l cs vek
Acél csövek
 • Kötési mód lehet:
  • Karimás
  • Menetes
  • Hegesztett (varratminőség ellenőrzése MSZ 6442 szerint!)
 • Előnyök:
  • Nagy szilárdság
  • Nagy rugalmasság
  • Könnyű szerelhetőség
 • Hátrányok:
  • Fokozott korrózió védelmi igény → rövid élettartam
 • Korrózió védelem
  • Aktív (katódos) vagy passzív (bevonatokkal)
  • Külső vagy belső
  • MI 18100 és MSZ 1891/1 szerint
pe cs vek
PE csövek
 • Kötési mód lehet:
  • Fittinges
  • Elektrofittinges
  • Karimás
  • Tompán hegesztett
  • Polifúziós
 • Előnyök:
  • Kis súly
  • Rugalmas
  • Könnyen szerelhető
  • Hajlékony (Rmin=20Dk) (ez hátrány is lehet)
  • Olcsó
 • Hátrányok:
  • Átszúródási ellenállás gyenge
  • Magas hőtágulási együttható (kb. az acél 10-szerese)
km pvc cs vek
KM-PVC csövek
 • Kötési mód lehet:
  • Karimás
  • Ragasztott
  • Tokos
 • Előnyök:
  • Nagy szilárdság
  • Könnyű szerelhetőség
 • Hátrányok:
  • Kis rugalmasság
  • Nagy merevség (előny is lehet)
  • Dinamikus terhelést rosszul viseli
g v cs vek
GÖV csövek

Belső bevonatok:

Cementezés

Műanyag alapú bevonatok

Külső bevonatok:

Műanyag alapú bevonatok

Bitumen alapú bevonatok

 • Kötési mód lehet:
  • Karimás
  • Menetes (ritkán)
  • Tokos
 • Előnyök:
  • Nagy szilárdság
  • Kimagasló élettartam
 • Hátrányok:
  • Külső belső bevonatok növelik az élettartamot
  • Nagy súly
  • Drága
felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom
 • MSZ-10-158/1-1990. A vízellátás fajlagos vízigényei: kommunális vízellátás
 • Buzás Kálmán: Települések vízellátása II. Typotex, Budapest, 1991.
 • György István (szerk): Vízügyi létesítmények kézikönyve. Műszaki könyvkiadó 1974.
 • Öllős Géza: Vízellátás K+F eredmények. Vízdok, Budapest, 1987.
 • Vízépítési segédletek: Vízi-közművek. Vízdok, Budapest 1986.
 • MSZ-10-310-86 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli vízszállító csővezetékek.
 • Öllős Géza – Borsos József: Vízellátás – Csatornázás I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
 • Markó Iván (szerk): Vízépítő művezetők zsebkönyve. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1990.
 • Flowtite csőkatalógus. Vízért Kft.
 • PVC-U nyomó és csatornacsövek a közműépítésben. Alkalmazástechnikai kézikönyv. Pannonpipe Kft.
 • Gömbgrafitos öntvénycsövek, -idomok ivóvízhálózatok építésében, hibajavításában. Vonroll Hydrotech. Alkalmazástechnikai kézikönyv.
 • Polietilén KPE nyomócsövek és nyomócső rendszerek építése. Alkalmazástechnikai kézikönyv. Pannonpipe Kft.
ad