slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
NÆRMILJØANLEGG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

NÆRMILJØANLEGG - PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on

NÆRMILJØANLEGG. Hva er et nærmiljøanlegg?. ”Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og eller oppholdsområder”. Hvorfor bygge nærmiljøanlegg?. Nærmiljøanlegg er tilpasset mange idretter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NÆRMILJØANLEGG' - martin-blake


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er et n rmilj anlegg
Hva er et nærmiljøanlegg?

”Nærmiljøanlegg er anlegg eller

områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig

beliggende i tilknytning til bo- og

eller oppholdsområder”

hvorfor bygge n rmilj anlegg
Hvorfor bygge nærmiljøanlegg?
 • Nærmiljøanlegg
  • er tilpasset mange idretter
  • krever ikke medlemskap i lag eller foreninger
  • treffer alle brukergrupper
  • ivaretar barns oppvekstvilkår
  • er et aktivitetssenter for egenorganisert idrett og lek i trygge former
  • blir et møtested i lokalmiljøet
  • har høy politisk prioritet og oppmerksomhet
  • gir berettigelse til stønad gjennom spillemidlene
  • blir brukt av ALLE
ballbinge
Ballbinge
 • Hva er en ballbinge?

En ballbinge er en

modernisering av

den gamle fotballløkka,

tilpasset mange idretter

og integrert med

lekeapparater og lys

ballbinge1
Ballbinge
 • Hvorfor ballbinge i ditt nærområde?
  • Muligheter for flere aktiviteter som
   • Fotball,
   • Håndball,
   • Volleyball,
   • Basketball,
   • Tennis,
   • Badminton,
   • ”Stikkball”,
   • Landhockey /innebandy –
   • Isaktiviteter på vinteren.
ballbinge2
Ballbinge
 • Hvorfor ballbinge i ditt nærområde- forts.?
  • Mer og bedre fysisk aktivitet for barn og ungdom
  • Bedre utnyttelse av skolearealet – utendørs gymsal.
  • Bedre forutsetning for den uorganiserte aktiviteten
  • Gode sosialiseringsarenaer – alle aldersgrupper og begge kjønn samtidig
  • Tryggere og bedre oppvekstmiljøer
kan man s ke om spillemidler
Kan man søke om spillemidler?
 • Ja, men hvor mye?
 • Definert som nærmiljøanlegg,

kan det gis tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad, begrenset oppad

til kr 200.000

spillemidler
Spillemidler
 • Hvem kan søke?
  • Kommuner/fylkeskommuner
  • Idrettslag/organisasjonsledd i NIF
  • Velforeninger/ borettslag
  • Stiftelser
  • Andre sammenslutninger

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av

spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjeneste-

baserte eierformer.

spillemidler1
Spillemidler
 • Hvordan søker vi?
  • På fastsatt skjema til kommunen

(innen 15.10.)

  • Fylkeskommunen fordeler og prioriterer
  • Kultur og Kirkedepartementet fordeler midler etter behandling (ca 1. juli)
hva koster en ballbinge
Hva koster en ballbinge?
 • Standard størrelse (ca 13 x 23 m)
  • Ca kr. 430.000 inkl. mva
  • Dette inkluderer montering, vegger, kunstgress, nett og mål
hvordan kan man finansiere en ballbinge
Hvordan kan man finansiere en ballbinge?
 • Kostnad: Kr. 430.000,-
 • Finansiering:
  • Spillemidler: Kr. 200.000,-
  • Dugnad: Kr. 100.000,-
  • Tilskudd fra banken: Kr. 30.000,-
  • Sponsorer: Kr. 30.000,-
  • Momsrefusjon: Kr. 50.000,- (*)
  • Egenkapital: Kr. 20.000,- Kr. 430.000,-

(*) Momsrefusjon får man dersom kommunen bygger

hva kan gj res p dugnad
Hva kan gjøres på dugnad?
 • Grunnarbeider før forskaling av ringmur.
 • Fundamentering av ringmur
 • Støping av ringmur
 • Fylling av masser innvendig og utvendig ringmur
 • Sveising av ballbinge til innstøpte fundamentplater i ringmur
 • 2 personer som hjelpearbeidere ved montering av kunstgress
 • Planeiring (dersom man har en lokal entreprenør)
 • Eventuelt montere gjerdet rundt bingen
spillemidler info hvor
Spillemidler Info hvor?
 • Kommunene ved Kulturkontoret
 • Fylkeskommunene ved fylkesidrettskonsulenten
 • Kultur- og Kirkedepartementet ved Idrettsavdelingen
 • Internett:

www.dep.no/kkd

www.idrettsanlegg.no

(Finn V-0732)

www.fotball.no/bredde/anlegg

sp rsm l hvor kan man henvende seg
Spørsmål? Hvor kan man henvende seg?

Ta gjerne kontakt med Norges Fotballforbund og

anleggsansvarlig i region Vest:

Geirfinn Kvalheim, Mobilnr. 906 80006

[email protected]

-eller medlem av NFF’s ballbingekorps i ditt nærområde:

Olav Kjos Wenjum, Mobil nr.: 995 92914

ad