Investice a regulatorn prost ed pro oblast s t v elektroenergetice
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice. Jiří Chvojka Ředitel sekce vnějších vztahů Energetický regulační úřad Praha, 30. září 2014. Úvod. Energetická bezpečnost je klíčový problém dneška Týká se ČR i celé Evropské unie

Download Presentation

Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice

Jiří Chvojka

Ředitel sekce vnějších vztahů

Energetický regulační úřad

Praha, 30. září 2014


Úvod

Energetická bezpečnost je klíčový problém dneška

 • Týká se ČR i celé Evropské unie

  V elektroenergetice i plynárenství došlo v posledních letech k revoluci

 • Obnovitelné zdroje, samozásobování, diskuse o břidličném plynu…

  Postup regulátora vzhledem k těmto změnám

 • Příprava regulačních období, nový tarifní model, zjednodušení připojení malých samozásobitelů

 • Důraz na ochranu spotřebitelů a zákazníků


Klíčovým faktorem je stabilita

 • Legislativní stabilita

 • Stabilita pro účastníky trhu

 • Stabilita regulátora


Legislativní stabilita

Stabilní zákonné prostředí je podmínkou pro zajištění energetické bezpečnosti

Byla by na místě veřejná diskuse o materiálech typu energetický balíček, Státní energetická koncepce a další

ERÚ přestal být spolugestorem, v případě ASEK ani přes veřejné sliby není připomínkovým místem


Legislativní stabilita

Novela nebyla projednávána standardně, v MPŘ mělo 42 organizací přes 1000 připomínek

Na druhý pokus byl ERÚ přizván na poslední chvíli k diskusi, stále trvá problém okolo klíčového paragrafu 19a – úprava regulace

Dostatečná diskuse se však stále nevede, o postupu prací nejsou informováni všichni stakeholdeři

Už nyní jsou signály o desítkách pozměňovacích návrhů ve Sněmovně


Stabilita pro účastníky trhu

Prvním předpokladem regulace je ochrana rovného postavení účastníků trhu

Dosavadní návrhy nové legislativy spíše zvýhodňovaly monopoly

Je velmi obtížné připravit transparentní a předvídatelná regulační období a cenová rozhodnutí

Vázne kontrola a uplatňování sankcí


Stabilita regulátora

První verze energetického zákona v MPŘ byla útokem na nezávislost regulátora a byla v rozporu s evropskými pravidly

Snaha omezit nezávislost rozhodování ERÚ:

 • Regulační období

 • Cenová rozhodnutí

 • Kontrolní činnost – REMIT

 • Nejasné kompetence a odpovědnost dozorčí rady

 • Předseda bude velmi drahá „mašina“ na podpisy


Stabilita regulátora

Tlak na ERÚ kvůli plynovodům ze strany českých i mezinárodních vládních kruhů = silný lobbing a diplomatické útoky

Tlak na ERÚ ze strany státních zástupců, protože se jim nelíbí postup ERÚ jako nezávislého správního úřadu = kriminalizace výkonu státní správy

Tlak na ERÚ z energetického trhu = legislativní útoky

Zahlcování a šikana úřadu pomocí stížností a žádostí


Dopady do regulace

Nejistota regulovaných subjektů i celého trhu = neustálé změny v legislativě, ASEK i prioritách státu

Nemožnost dodržení zákonných lhůt = nutnost měnit trvání regulačních období, tlak na změny v cenových vyhláškách

Nejednoznačnost legislativy = problém s dohledem i kontrolami

Omezování práv plátců – zákazníků a spotřebitelů


Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2015

Ekonomické faktory

 • Meziroční nárůst průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC) a shodná výše povolených nákladů na základě fixace dané vyhláškou č. 436/2013 Sb.

  Cena silové elektřiny

 • Předběžně uvažovaný pokles cen silové elektřiny na krytí ztrát o 8,7 %.

  Spotřeba elektřiny

 • Změny v predikci spotřeby mezi roky 2015 a 2014

  • VVN 95,79 %

  • VN 100,16 %

  • NN 99,46 %


Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny

 • Maximální možná výše ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny určena zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie na 495 Kč/MWh.


Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny

 • Maximální možná výše ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny určena zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie na 495 Kč/MWh.


Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2015


Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníky na úrovni VVN

 • Bez daňových položek


Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro MOO

 • Včetně daňových položek


Nová tarifní struktura v elektroenergetice

Zajištění základních požadavků pro IV. regulační období podmíněno přehodnocením tarifní struktury v elektroenergetice:

 • Vyhodnocení stávající tarifní struktury včetně mezinárodního srovnání

 • Příprava nové tarifní struktury pro všechny napěťové hladiny

 • V rozsahu všech regulovaných cen elektřiny

 • Ekonomické nastavení pro cílovou skupinu účastníků trhu

 • Eliminace vlivu snižování distribuovaného množství elektřiny na regulované ceny (vodárenský efekt)

 • Vyvážený rozvoj energetické soustavy (související rozvoj výroby, akumulace apod.)

 • Spravedlivé rozdělení nákladů/výnosů a plateb mezi účastníky trhu s elektřinou

 • Nová koncepce tarifů na hladině NN (může se promítnout až v průběhu IV. RO)

 • Projekt vytvoření Nového tarifního modelu

 • Pod záštitou ERÚ za účasti relevantních účastníků trhu


Účastníci Projektu

 • Zadavatel - Česká republika – Energetický regulační úřad

 • Projektoví partneři

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky,

  • Provozovatelé přenosové a regionálních distribučních soustav (ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s.),

  • OTE, a.s.,

  • Dodavatelé elektřiny (ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s., Pražská energetika, a.s.),

  • Sdružení velkých spotřebitelů energie.

 • Ke spolupráci mohou být vyzváni i další partneři. Účast těchto partnerů musí být vždy předem odsouhlasena Řídicím výborem Projektu.


Tarifní model v elektroenergetice Obsah a harmonogram Projektu


Shrnutí

Pokud bude jasná legislativa a stabilní názor státu na další vývoj, bude možné zajistit stabilitu pro všechny účastníky trhu

ERÚ koncepčně a s dlouhodobým výhledem řeší „energetickou revoluci“

ERÚ je připraven diskutovat s každým relevantním partnerem

ERÚ připravuje transparentní pravidla, ale pouze v mezích zákonných limitů


Děkuji za pozornost

www.eru.cz


 • Login