Comunica ii de date
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Comunica ții de Date PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Comunica ții de Date. asist . dr. ing. Lucian-Florentin Bărbulescu. Protocoale de comunicatie la nivelul legaturii de date. In comunicatia de date, in general, detectarea erorilor si corectia erorilor sunt efectuate separat

Download Presentation

Comunica ții de Date

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Comunica ii de date

Comunicații de Date

asist. dr. ing. Lucian-Florentin Bărbulescu


Protocoale de comunicatie la nivelul legaturii de date

Protocoale de comunicatie la nivelullegaturii de date

 • In comunicatia de date, in general, detectareaerorilorsicorectiaerorilorsuntefectuateseparat

 • Ciclul mixt de detectare şi corectare a erorii este cunoscut sub numele de control al erorii.

 • In plus existasialtemecanisme de control al fluxului de date

 • Controlulerorilorsicontrolulfluxului de date formeazaprotocolul de comunicatiela nivelulconexiunii respective


Controlul erorilor

Controlulerorilor

 • Douametode:

  • verificarea prin ecou

  • cererea de repetare automată (ARQ ‑ automatic repeatrequest)

 • Alegereametodeidepinde de cerinteleaplicatiei.


Verificarea prin ecou

Verificareaprinecou

 • Folosita in general în cadrul comunicaţiei asincrone orientată pe caracter (Ex.: comunicatiaintre un terminal si un calculator)

 • Receptorultrimitecatreemitatorcaracterulprimit (ecou)

 • In caz de eroare se poatetrimite(manual) un caracter special (de exemplu DEL)

 • Nu se trateaza special cazul in care se pierdecaracterulecou

 • Fiecarecaracter se trimite de douaori


Cerere de repetare automat

Cerere de repetare automată

 • Folosita, in general, atuncicandse transmite un bloc de informatie

 • Nu estenecesaraprezentaunuiutilizatoruman

 • Presupunereturnareaunuimesaj de control scurt (acknowledge)

 • Se mainumestesiAutomatic Repeat reQuest (ARQ)

 • Existadouavariantemaifolosite:

  • Idle RQ (send and wait)

  • Continuous RQ


Idle rq

Idle RQ

 • Ceamaisimplavarianta de ARQ

 • Cadrele se transmit secventialasteptandu-se confirmareaprimiriifiecaruia

 • Timpoptim:

  • Tt= Tix+Tip+Tax+Tap+2Tp


Idle rq1

Idle RQ

 • In caz de eroare se asteapta un interval de timppredefinit

  • Eroaretransmiterecadru

  • Eroaretransmitere acknowledge


Idle rq2

Idle RQ

 • Timpul de asteptare in caz de eroare se poatescurtaprintrimitereaunuimesaj NAK in cazulreceptionariiunuicadrueronat

 • Protocolul Idle RQ este foarte potrivit pentru distanţe scurte şi rate de transfer mici.

 • Folosestebuffere de micidimensiuni


Continuous rq

Continuous RQ

 • Blocurile de informatie se trimitcontinuu

 • Se folosescbufferemaimari

 • In lipsaerorilor

  • Eficientaaproape 100%

 • In cazulerorilor

  • Retransmisie selectivă

  • Retransmisie neselectivă (Go back N)


Retransmisie selectiva

RetransmisieSelectiva

 • Eroare de transmiterecadru


Retransmisie selectiva1

RetransmisieSelectiva

 • Eroare de transmitere acknowledge


Retransmisie selectiva2

RetransmisieSelectiva

 • Ordinea de receptie nu esteintotdeaunaidentica cu ordinea de emisie

 • Foarteutilaatuncicandinformatiatrimisaincapeintr-un singur bloc

 • Dacainformatiaesteimpartitapemaimulteblocuriatuncisuntnecesarebufferemaimari


Retransmisie n eselectiv go back n

Retransmisie Neselectivă (Go back N)

 • Eroare de transmiterecadru


Retransmisie n eselectiv go back n1

Retransmisie Neselectivă (Go back N)

 • Eroare de transmitere acknowledge


Retransmisie neselectiva go back n

RetransmisieNeselectiva (Go back N)

 • Ordineablocurilor la receptieesteintotdeaunaaceiasi cu ordinea de transmisie

 • Se folosescbufferemaimici la receptie

 • O eroarepoate conduce la retransmitereaunorblocuri care au maifosttrimise anterior – eficientascazuta


 • Login