สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555 - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 25

  • 100 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น. หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน. * เบื้องต้น. อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น. GDP. ก๊าซธรรมชาติ. น้ำมัน. ถ่านหิน/ลิกไนต์.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2554 2555

2554 2555


2554 2555

:

*


2554 2555

GDP

/

:

*


2554 2555

37%

63%

3%

/

17%

/

37%

63%

44%

21%

79%

36%

15%

85%

*


2554 2555

2554*

1,914,199 *

*


2554 2555

2554*

1,247,217 *

*


2554 2555

2554*

311,590 *

*


2554 2555

3.1%

*


2554 2555

:

** LPG Feed stocks

*


2554 2555

/

/

2554*

20.0

2550

20.1

2552

20.6

2553

20.3

2551

19.5

2554

*


2554 2555

91

/

95 91

2552

12.2

2550

4.8

2553

12.0

2554*

11.5

2551

9.2

2554

*


95 e10

95(E10)

/

/

2552

8.14

2550

4.16

2553

7.37

2554*

5.82

2551

6.66

2554

*


91 e10

91(E10)

/

2550

0.67

2552

3.88

2553

4.25

2554*

5.06

2551

2.52

2554

*


2554 2555

2554*

Gasohol 95 (E10)

Gasohol 95 (E20)

5.82 /

Gasohol 91 (E10)

Gasohol 95 (E10)

Gasohol 91(E10)

5.06 /

Gasohol 95 (E20)

0.60 /

*


2554 2555

/

/

2550

51.1

2552

50.6

2553

50.6

2554*

52.2

2551

48.2

2554

*


2554 2555

LPG

2554*

34.9

30.2

5%

26.4

8%

24.2

33%

8%

27%

7%

25%

19%

13%

11%

16%

13%

10%

13%

11%

14%

39%

41%

43%

44%

*


2554 2555

10%

NGV

LPG

5%

58%

27%

*


2554 2555

/

6%

NGV

14%

21%

60%

*


2554 2555

2554*

147,836 GWh

*


2554 2555

2555


2554 2555

:

p

f


2554 2555

:

* LPG Feed stocks

p

f


2554 2555

LPG

:

p

f


2554 2555

: /

: 1 1,000

p

f


2554 2555

p

f


  • Login