Skansemyrsveien 20
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Skansemyrsveien 20 PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Skansemyrsveien 20. Dette er saken Liknende utbygg og beregning av BYA Andre tomter og BYA Hva er det vi ønsker med vår søknad? Vedlegg Ny BYA for Skansemyrsveien 20. Dette er saken. Vår søknad:. Svar fra Fagetat og Byråd:. Dette er saken Liknende utbygg og beregning av BYA

Download Presentation

Skansemyrsveien 20

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Skansemyrsveien 20


 • Dette er saken

 • Liknende utbygg og beregning av BYA

 • Andre tomter og BYA

 • Hva er det vi ønsker med vår søknad?

 • Vedlegg

  • Ny BYA for Skansemyrsveien 20


Dette er saken

Vår søknad:

Svar fra Fagetat og Byråd:


 • Dette er saken

 • Liknende utbygg og beregning av BYA

 • Andre tomter og BYA

 • Hva er det vi ønsker med vår søknad?

 • Vedlegg

  • Ny BYA for Skansemyrsveien 20


Skansemyrsveien 18


Utnyttelsesgrad nummer 18 og nummer 20

Skansemyrsveien 18

Søknad (23. mars 03): 33,3%

Beregnet bygg*: 99,4/286 = 34,8%

Beregnet BYA**: 120,4/286 = 42,1%

12,3 kvm

17,1 kvm

3 kvm (trapp)

69 kvm

18 kvm

Skansemyrsveien 20

Søknad: 38% - feil beregning!

Beregnet bygg*: 82,16/287 = 28,6%

Ny beregnet BYA**: 96,3/287 = 33,5%

16,74 kvm

2,04 kvm

1,76 kvm

63,14 kvm

3,3 kvm

3,3 kvm

7,2 kvm

*Bygg, carport og altan

**Bygg, trapper, terrasse, carport og altan = BYA


Skansemyrsveien 18

Klippet fra Byggesaksavdelingens rammetillatelse 28.07.2003:

Planområde C er relativt stort område i Kommunedelplanen og omfatter bebyggelse fra vest for Skansemyren til øvre områdene i Fjellsiden. Området vest for Skansemyren som denne tomten er en del av har en annen karakter og er tettere bebygget enn de øvrige delene i fjellsiden. Dette gjelder både struktur på tomter og type bebyggelse. Byggesaksavdelingen mener at en derfor for denne del av planområdet lettere kan dispensere fra utnyttelsesgraden.


 • Dette er saken

 • Liknende utbygg og beregning av BYA

 • Andre tomter og BYA

 • Hva er det vi ønsker med vår søknad?

 • Vedlegg

  • Ny BYA for Skansemyrsveien 20


Skansemyrsveien 15a


Skansemyrsveien 15a

80,9 kvm

10,5 kvm

32,76 kvm

19,5 kvm

18,2 kvm

5 kvm

Beregnet utnyttelsesgrad (BYA)*: 166,9/364,4 = 45,8%

*Hus med utbygg, garasje, bod, terrasse og trapp


Skansemyrsveien 17


Skansemyrsveien 17

Godkjent utnyttelsesgrad (BYA): 139,6/356 = 39,21%


Skansemyrsveien 17a


Skansemyrsveien 17a

Godkjent utnyttelsesgrad (BYA) i Byrådet 4. november 2010: 37%

Byrådet 4. november 2010:

Som det fremgår av kart over området fører ikke utvidelsen til større utnyttelse enn det som er tilfellet for mange andre eiendommer i området. Byråden mener det er grunnlag for å gi dispensasjon i dette tilfellet.


 • Dette er saken

 • Liknende utbygg og beregning av BYA

 • Andre tomter og BYA

 • Hva er det vi ønsker med vår søknad?

 • Vedlegg

  • Ny BYA for Skansemyrsveien 20


Hva ønsker vi?


Hva ønsker vi?


Hva ønsker vi?

1. etg.

2. etg.


Hva ønsker vi?

Dispensasjonframaksimalutnyttelsesgrad og tillatelsetil å byggeettersistereviderteforslag (BYA 33,5%). Dettevilpåingenmåtebryte med hvasomergitttillatelsetilpåtilsvarendeeiendommeriSkansemyrsveien.

Hvisdetfremdelesertvilber vi ombefaringavområdet.


 • Dette er saken

 • Liknende utbygg og beregning av BYA

 • Andre tomter og BYA

 • Hva er det vi ønsker med vår søknad?

 • Vedlegg

  • Ny BYA for Skansemyrsveien 20


Ny BYA for Skansemyrsveien 20


 • Login