Skansemyrsveien 20 - PowerPoint PPT Presentation

Skansemyrsveien 20
Download
1 / 21

 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Skansemyrsveien 20. Dette er saken Liknende utbygg og beregning av BYA Andre tomter og BYA Hva er det vi ønsker med vår søknad? Vedlegg Ny BYA for Skansemyrsveien 20. Dette er saken. Vår søknad:. Svar fra Fagetat og Byråd:. Dette er saken Liknende utbygg og beregning av BYA

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Skansemyrsveien 20

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Skansemyrsveien 20

Skansemyrsveien 20


Skansemyrsveien 20

 • Dette er saken

 • Liknende utbygg og beregning av BYA

 • Andre tomter og BYA

 • Hva er det vi ønsker med vår søknad?

 • Vedlegg

  • Ny BYA for Skansemyrsveien 20


Dette er saken

Dette er saken

Vår søknad:

Svar fra Fagetat og Byråd:


Skansemyrsveien 20

 • Dette er saken

 • Liknende utbygg og beregning av BYA

 • Andre tomter og BYA

 • Hva er det vi ønsker med vår søknad?

 • Vedlegg

  • Ny BYA for Skansemyrsveien 20


Skansemyrsveien 18

Skansemyrsveien 18


Utnyttelsesgrad nummer 18 og nummer 20

Utnyttelsesgrad nummer 18 og nummer 20

Skansemyrsveien 18

Søknad (23. mars 03): 33,3%

Beregnet bygg*: 99,4/286 = 34,8%

Beregnet BYA**: 120,4/286 = 42,1%

12,3 kvm

17,1 kvm

3 kvm (trapp)

69 kvm

18 kvm

Skansemyrsveien 20

Søknad: 38% - feil beregning!

Beregnet bygg*: 82,16/287 = 28,6%

Ny beregnet BYA**: 96,3/287 = 33,5%

16,74 kvm

2,04 kvm

1,76 kvm

63,14 kvm

3,3 kvm

3,3 kvm

7,2 kvm

*Bygg, carport og altan

**Bygg, trapper, terrasse, carport og altan = BYA


Skansemyrsveien 181

Skansemyrsveien 18

Klippet fra Byggesaksavdelingens rammetillatelse 28.07.2003:

Planområde C er relativt stort område i Kommunedelplanen og omfatter bebyggelse fra vest for Skansemyren til øvre områdene i Fjellsiden. Området vest for Skansemyren som denne tomten er en del av har en annen karakter og er tettere bebygget enn de øvrige delene i fjellsiden. Dette gjelder både struktur på tomter og type bebyggelse. Byggesaksavdelingen mener at en derfor for denne del av planområdet lettere kan dispensere fra utnyttelsesgraden.


Skansemyrsveien 20

 • Dette er saken

 • Liknende utbygg og beregning av BYA

 • Andre tomter og BYA

 • Hva er det vi ønsker med vår søknad?

 • Vedlegg

  • Ny BYA for Skansemyrsveien 20


Skansemyrsveien 15a

Skansemyrsveien 15a


Skansemyrsveien 15a1

Skansemyrsveien 15a

80,9 kvm

10,5 kvm

32,76 kvm

19,5 kvm

18,2 kvm

5 kvm

Beregnet utnyttelsesgrad (BYA)*: 166,9/364,4 = 45,8%

*Hus med utbygg, garasje, bod, terrasse og trapp


Skansemyrsveien 17

Skansemyrsveien 17


Skansemyrsveien 171

Skansemyrsveien 17

Godkjent utnyttelsesgrad (BYA): 139,6/356 = 39,21%


Skansemyrsveien 17a

Skansemyrsveien 17a


Skansemyrsveien 17a1

Skansemyrsveien 17a

Godkjent utnyttelsesgrad (BYA) i Byrådet 4. november 2010: 37%

Byrådet 4. november 2010:

Som det fremgår av kart over området fører ikke utvidelsen til større utnyttelse enn det som er tilfellet for mange andre eiendommer i området. Byråden mener det er grunnlag for å gi dispensasjon i dette tilfellet.


Skansemyrsveien 20

 • Dette er saken

 • Liknende utbygg og beregning av BYA

 • Andre tomter og BYA

 • Hva er det vi ønsker med vår søknad?

 • Vedlegg

  • Ny BYA for Skansemyrsveien 20


Hva nsker vi

Hva ønsker vi?


Hva nsker vi1

Hva ønsker vi?


Hva nsker vi2

Hva ønsker vi?

1. etg.

2. etg.


Hva nsker vi3

Hva ønsker vi?

Dispensasjonframaksimalutnyttelsesgrad og tillatelsetil å byggeettersistereviderteforslag (BYA 33,5%). Dettevilpåingenmåtebryte med hvasomergitttillatelsetilpåtilsvarendeeiendommeriSkansemyrsveien.

Hvisdetfremdelesertvilber vi ombefaringavområdet.


Skansemyrsveien 20

 • Dette er saken

 • Liknende utbygg og beregning av BYA

 • Andre tomter og BYA

 • Hva er det vi ønsker med vår søknad?

 • Vedlegg

  • Ny BYA for Skansemyrsveien 20


Ny bya for skansemyrsveien 20

Ny BYA for Skansemyrsveien 20


 • Login