Flertallet
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Flertallet av norske journalister har aldri brukt våre to mest sentrale innsynslover . PowerPoint PPT Presentation


  • 52 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Flertallet av norske journalister har aldri brukt våre to mest sentrale innsynslover. Har du benyttet den nye offentlighetsloven ?. 60,3 %. 39,7 %. Nei. Ja. Hvorfor ikke ?. 60,3 %. 4,6%: Ikke tid. 25,8%: Manglende kunnskap. 39,7 %. Nei. Ja. 69,6%: Irrelevant.

Download Presentation

Flertallet av norske journalister har aldri brukt våre to mest sentrale innsynslover .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Flertalletavnorskejournalisterharaldribruktvåre to mestsentraleinnsynslover.


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Har du benyttet den nyeoffentlighetsloven?

60,3%

39,7%

Nei

Ja


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Hvorforikke?

60,3%

4,6%: Ikketid

25,8%: Manglendekunnskap

39,7%

Nei

Ja

69,6%: Irrelevant


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Hvor jobber du hovedsakelig?

Brukerikkeloven

Brukerloven

Region-

avis

Lokal-

avis

TV

Magasin


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Hvorofte?

Frilanserebenytteroffentlighetslovenmindre og sjeldnereenn fast ansatte.

Sjeldnere

Månedlig

Ukentlig


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

45,6% aldribruktOEP.

62,6%kjennerikketil offentlighet.no.

Færrefrilansereenn fast ansattebrukerdissenettsidene.


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Har du opplevd å fåavslag?

71,1%

28,9%


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Har du klaget?

Nei

26%

Noen ganger

58,7%

Ja, alltid

15,3%


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Hvorforikke?

29,8%: Ikketid

52,1%: Manglendekunnskap

18,1%: Trorikkeklagefungerer


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Har du benyttetmiljøinformasjonsloven?

96,6%

3,4%


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Hvorforikke?

96,6%

4,6%: Ikketid

37,8%: Manglendekunnskap

59,4%: Irrelevant

3,4%


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Hvorofte?

Sjeldnere

Månedlig

Ukentlig


Flertallet av norske journalister har aldri brukt v re to mest sentrale innsynslover

Flertalletavnorskejournalisterharaldribruktvåre to mestsentraleinnsynslover.


  • Login