Hasta vent lat r uyumsuzlu u
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

HASTA-VENTİLATÖR UYUMSUZLUĞU PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HASTA-VENTİLATÖR UYUMSUZLUĞU. Prof. Dr. Arzu Topeli İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları YBÜ TTD Kongresi 2008. GÜNÜMÜZÜN MODERN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Solunum terapisti ventilatöre, hemşire monitöre, asistanlar lab. sonuçlarına bakar; hiç kimse hastaya bakmaz. Tanı.

Download Presentation

HASTA-VENTİLATÖR UYUMSUZLUĞU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HASTA-VENTİLATÖR UYUMSUZLUĞU

Prof. Dr. Arzu Topeli İskit

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları YBÜ

TTD Kongresi 2008


GÜNÜMÜZÜN MODERN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Solunum terapisti ventilatöre, hemşire monitöre,

asistanlar lab. sonuçlarına bakar;

hiç kimse hastaya bakmaz


Tanı

 • Klinik bulgular

  • Anksiyete

  • Ajitasyon

  • Taşipne

  • Taşikardi

  • Yardımcı solunum kaslarının kullanılması

   • İnspeksiyon ve palpasyonla abdominal kasların kontraksiyonu

   • Paradoksik solunum

 • Ventilatör dalga formlarında değişiklikler


Hasta Ventilatör Uyumsuzluğunun Sonuçları

 • Hasta-ventilatör boğuşması

 • Daha fazla sedasyon gereksinimi

 • Solunum işinde artış

 • Kas hasarı

 • Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu

 • Oto-PEEP

 • ‘Weaning’ uzaması veya gecikmesi

 • Uzun süreli yatış

 • Maliyet artışı


ACİLİYETİ BELİRLE, ACİL BİR DURUM SÖZ KONUSU İSE HEMEN MÜDAHALE ET !


 • Ventilatöre bağlanır bağlanmaz distres gözleniyor ise,

  • Ayar problemleri

  • Sedasyon azlığı


Nedenleri

 • Ventilatör ayarları

  • Yanlış veya yetersiz ayarlar

   • İnspiratuar akım hızı

   • İnspiratuar basınç

   • Tidal volum

   • PEEP

   • Tetikleme hassasiyeti

  • Sistemdeki kaçaklar

  • Ventilatörde bozukluk


Nedenleri

 • Havayolu ( Ptepe - Pplat)

  • ETT

   • Tüpün ısırılması

   • Kaf kaçağı veya rüptürü

   • Havayolu direncinin artması

    • Isı-nem değitiricili filtreler nedeniyle

    • Sekresyon/kan/yabancı cisim

  • Bronkospazm veya alt havayollarında tıkaç


Nedenleri

 • Parenkim (N Ptepe – Pplat)

  • Sağ ana bronş entübasyonu

  • Pnömoni

  • Atelektazi

  • Pulmoner ödem

  • Aspirasyon

  • Pulmoner tromboemboli


Nedenleri

 • Ekstrapulmoner

  • Pnömotoraks

  • Plevral efüzyon

  • Abdominal distansiyon

  • Deliryum, anksiyete, ağrı, akut nörolojik olay


En Sık Nedenleri

 • ETT tıkanması

 • İnspiratuar akım hızının düşük tutulması

 • Yetersiz sedasyon

 • Kalp yetmezliği

 • Pnömoni

 • Plevral efüzyon

 • Karın distansiyonu

 • Oto-PEEP


Endotrakeal Tüp

18-24 cm

Kaf sorunları

Vokal kord-karina mesafesinin ortası

 • Tüpün yer değişimi

 • Boyun fleksiyonu aşağıya

 • Boyun ekstansiyonu yukarıya


Hava Yolu Sorunları

 • Fazla ve koyu sekresyon (obstrüksiyon, atelektazi)

  • Nemlendirme

  • Sık aspirasyon

  • Bronkoskopi

  • Entübasyon sırasında yabancı cisim aspirasyonu

 • Bronkospazm (KOAH, astım, akciğer ödemi, bronkoskopi, aspirasyon, beta bloker, allerji)

  • Beta mimetik

  • Steroid


Oto-PEEP

 • Nedenleri

  • Düşük inspiratuar akım hızı ( I/E)

  • Bronkospazm

  • Artmış VE

 • Sonuçları

  •  solunum işi

  • Hipotansiyon

  • Nabızsız elektriksel aktivite, arrest

 • Akım-zaman traselerine bakarak veya end-ekspiratuar duraklama manevrası ile anlaşılır


Oto-PEEP’i Önlemek

 • VE’nin azaltılması (permisif hiperkapni)

 • Tİ’yi azaltıp, TE’yi artırmak

 • İnspiratuar akım hızının arttırılması

 • Rezistansın azaltılması (geniş çaplı ETT, bronkodilatör tedavi)

 • PEEPe eklenmesi


Hayır


Hikaye-fizik inceleme

Göğüs ağrısı

Sekresyon

Yeni ilaçlar

Hipotansiyon + CVP

Oto-PEEP

Pnömotoraks

Masif PTE

Ateş (enfeksiyon, PTE, allerji)

Simetrik olmayan akciğer sesleri

Sağ ana bronş entübasyonu

Pnömotoraks

Plevral Efüzyon

Ventilatör ayarları, alarmlar

AKG

Solunum mekanikleri (Ptepe – Pplat)

Akciğer grafisi

Detaylı Yaklaşım


Ventilatör Ayarları


Akım hızı en sık yanlış ayarlanan parametredir !


Pmus


Ti ve Solunum Sayısı

Pi = 20, PEEP = 5, Ti = 1.5, SS = 10


Pi = 20, PEEP = 5, Ti = 1.2, SS = 10


Pi = 20, PEEP = 5, Ti = 1.2, SS = 22


Tetikleme Sorunları

12/dk

33/dk


Basınç yerine akım tetikleme solunum işini azaltabilir !


Oto-tetikleme

Devrede su birikimi, kaçak, kardiyak osilasyonlar


İnspiratuar akım hızının arttırılması tetiklemeyi de arttırır !


PAV (proportional assist ventilation; hastanın eforuna (solunum mekaniklerinin ölçülmesi) oranla basınç verilmesi) hasta ventilatör uyumunu arttırabilirır !


NIMV’de Sorunlar

 • Daha büyük sorun

  • Hasta ventilatöre tam bağlı değil

  • Kaçaklar var

  • Oto-PEEP ölçümü mümkün değil


 • En önemli 2 sorun:

  • Maskeden tetikleme zor (oto-PEEP)

   • PEEPe eklenmesi (hasta konforuna göre)

  • İnspiryum sonu belirlenemiyor (kaçak)

   • Zaman döngülü modlar (PCV, ACV)


Sonuçlar

 • Mekanik ventilasyon sırasında (NIMV’de daha sık) hasta ventilatör uyumsuzluğu ve hatta boğuşması sıktır.

 • Öncelikle yaşamı tehdit eden tabloya müdahale edilmelidir.

 • Daha sonra detaylı inceleme yapılmalıdır.

 • Fizik inceleme ile akım-zaman, basınç-zaman traseleri çok önemlidir.

 • Bazen basit ventilatör ayarları ile hasta konforu arttırılabilir ve sedasyon azaltılabilir.


 • Login