Język korporacji jako przykład żargonu - PowerPoint PPT Presentation

J zyk korporacji jako przyk ad argonu
Download
1 / 18

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Justyna Konopko-Urbaniak. Język korporacji jako przykład żargonu. Agenda. Charakterystyka języka korporacji Język korporacji jako przykład żargonu: - Język specjalistyczny - ‘ K orpomowa’ Żargon korporacyjny a efektywna komunikacja. FORMALNY. NIEFORMALNY.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Język korporacji jako przykład żargonu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


J zyk korporacji jako przyk ad argonu

Justyna Konopko-Urbaniak

Język korporacji jako przykład żargonu


Agenda

Agenda

 • Charakterystyka języka korporacji

 • Język korporacji jako przykład żargonu:

  - Język specjalistyczny

  - ‘Korpomowa’

 • Żargon korporacyjny a efektywna komunikacja


Charakterystyka j zyka korporacji

FORMALNY

NIEFORMALNY

Charakterystyka języka korporacji

Oficjalne dokumenty

Komunikaty zewnętrzne i wewnętrzne

Korespondencja z Klientami

Oficjalne spotkania i prezentacje

Materiały marketingowe i promocyjne

Strony www

Korespondencja wewnętrzna (częściowo)

Spotkania zespołów

Prezentacje wewnętrzne

Notatki ze spotkań

Rozmowy pracowników

CECHY

CECHY


Cechy j zyka formalnego

Cechy języka formalnego

Przykład

 • Na podstawie podanych przykładów wypisz

 • 3-4 cechy charakteryzujące język oficjalnych komunikatów korporacyjnych.

 • 10min

www.tumblr.com


Charakterystyka j zyka korporacji1

Charakterystyka języka korporacji

 • CECHY JĘZYKA FORMALNEGO

Niejasne znaczenie słów

Długie skomplikowane zdania

Neologizmy

Specjalistyczne słownictwo

Schematyczność zdań – budowa przypomina wzór matematyczny

Skróty

Unikanie formy pierwszej osoby liczby pojedynczej

Zapożyczenia i kalki językowe

(j. angielski)

Powtarzane te same słowa, frazy, wyrażenia

Eufemizmy


Corporate bingo

Corporate Bingo


Charakterystyka j zyka korporacji2

FORMALNY

NIEFORMALNY

Charakterystyka języka korporacji

Oficjalne dokumenty

Komunikaty zewnętrzne i wewnętrzne

Korespondencja z Klientami

Oficjalne spotkania i prezentacje

Materiały marketingowe i promocyjne

Zewnętrzne strony www

Korespondencja wewnętrzna (częściowo)

Spotkania zespołów

Prezentacje wewnętrzne

Notatki ze spotkań

Rozmowy pracowników

CECHY

CECHY


Cechy j zyka nieformalnego

Cechy języka nieformalnego

Przykłady

Hej,

Przesylam feedback pocoachingu. Wynikisanaprawdedobre. Wysylamtez feedback trenerazeszkolen PE.

Pozdrawiam,

Kasia

Cześć Justyna,

Czy trzeba podpisywać jakieś doatkowe umowy z vendorami na najbliższą edycję PMP Exam Prep Q2? Chyba nie musi to iść do EM natomiast zastanawiam się jak to będzie wygladalo z punktu widzenia AP. Czy approval od Tomajest wystarczajacy?

@Karolina – wysłałam do Ciebie kilka Training Offeringów do wprowadzenia do Impacta.

Dzięki,

Olga


Charakterystyka j zyka korporacji3

Charakterystyka języka korporacji

 • CECHY JĘZYKA NIEFORMALNEGO

Niejasne znaczenie słów

Slang korporacyjny

Skróty

Neologizmy

’Nowotworki’

Kolokwializmy

Używanie formy pierwszej osoby liczby pojedynczej

Zapożyczenia i kalki językowe

(j. angielski)

Naśladuje język mówiony

Fragmenty zdań, literówki, brak znaków diakrytycznych


J zyk korporacji jako przyk ad argonu1

Język korporacji jako przykład żargonu

Żargon

Wjęzykoznawstwie: język jakiejś grupy społecznej (środowiskowej, zawodowej, ale nie terytorialnej), różniący się od języka ogólnego (narodowego) zasobem słów, wyrażeń i wymową; slang, argot, gwara, wiech, język specjalistyczny (środowiskowy, zawodowy)

Słownik Języka Polskiego

Korporacyjna nowomowa, ’Ponglish’

Język specjalistyczny, charakterystyczny dla danej branży


J zyk korporacji jako przyk ad argonu2

Język korporacji jako przykład żargonu

Język specjalistyczny, branżowy

 • Zrozumiały dla wąskiej grupy specjalistów

 • Wymaga bardzo dobrej znajomości branży, ale również specificznego środowiska/grupy osób

 • Skrótowy

 • Zapożyczenia dla zjawisk, przedmiotów, pojęć, które nie mają swoich odpowiedników w języku polskim

 • Daje poczucie przynależności do grupy

 • Poznanie żargonu jest konieczne do komunikowania się z daną grupą i wykonywania pracy


J zyk korporacji jako przyk ad argonu3

Język korporacji jako przykład żargonu

Korpomowa, Ponglish

Re: Meeting

Hej,

Jutro o tej godzinie mam ważnego calla, ale wrzuć mi invite’a do Outlooka. Mój kalendarz jest zupdateowany.

Dzięki,

Asia

Subject: Draft case’a

Sforwarduj proszę draft tego case’a do swojego teamu ASAP, żeby każdy mógł przygotwać action plan przed piątkowym deadlinem. Zrobię wam szybki biefing przed meetingiemi ustalimy schedule implementacji.

K.


J zyk korporacji jako przyk ad argonu4

Język korporacji jako przykład żargonu

"Odebrałam calla od usera, powiedział że jego ticket nadal jest na pendingu, a onsite się nie zajął jeszcze jego hardwarem. Zwiększyłam prio i handlnęłam maila, po co miałby mi ktos go później odbić?”

„Muszę wyguglować parę informacji na temat podatków. Taki mały risercz pozwoli na ustawienie targetu, i dobranie odpowiedniego pijaru w sieci”.

„W tym templejcie musimy pokazać, jak zastaffujemy i sczardżujemy ten projekt.”


J zyk korporacji jako przyk ad argonu5

Język korporacji jako przykład żargonu

Korpomowa, Ponglish

 • Mieszanie języka polskiego i angielskiego

 • Anglicyzmy podlegające polskim zasadom odmiany:

 • „Muszę zaclaimować nadgodziny z nocnego shiftu”

 • Niepoprawna pisownia: „zarikłestować”

 • Kalki językowe

 • „Nowotworki”: sforwarduj, sczardżuj, adżastuj, itd.

 • Skróty zrozumiałe tylko dla wąskiej grupy wtajemniczonych


J zyk korporacji jako przyk ad argonu6

Język korporacji jako przykład żargonu

 • Konkurs – przetłumacz na język polski 

 • Feedback

 • Wartość dodana

 • Deadline

 • Bekap pracowniczy

 • Wyguglować

 • Badż do drzwi

 • Zdobywanie know-how

 • Briefowanie

 • Updejtowanie

 • Approval na koszty

 • Robić research


J zyk korporacji jako przyk ad argonu7

Język korporacji jako przykład żargonu

Feedback  Informacja zwrotna

Wartość dodana  dodatkowe korzyści

Deadline  ostateczny termin realizacji projektu lub zadania

Bekap pracowniczy  zastępstwo

Wyguglować  wyszukać w Internecie

Badż do drzwi  karta dostępu do pomieszczeń biurowych

Zdobywanie know-how  zdobywanie wiedzy na temat tego jak coś zrobić lub jak coś działa

Briefowanie  przekazanie najważniejszych informacji

Updejtowanie uzyskiwanie najnowszych danych

Forwardować  przekazywać wiadomości kolejnym osobom


Argon a efektywna komunikacja

Żargon a efektywna komunikacja

 • Utrudnia lub uniemożliwia komunikację z osobami postronnymi

 • Często niezrozumiały dla nowych pracowników

 • Wymaga wdrożenia, wyjaśnienia

 • Wpływa na niedbałość językową (Ponglish, korpomowa)

 • Używany poza miejscem pracy może być źle odebrany

 • Utrudnia wyjaśnienie babci czym się zajmujesz 

 • To samo słownictwo w międzynarodowej firmie ma wymiar praktyczny

 • Umożliwia udział w komunikacji globalnej

 • Daje poczucie przynależności do grupy

 • Pomaga w identyfikacji z firmą

 • Ułatwia i usprawnia pracę

 • Język angielski jest wygodny i trafny

 • Brak polskich odpowiedników


 • J zyk korporacji jako przyk ad argonu

  Q&A


 • Login