J zyk korporacji jako przyk ad argonu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Język korporacji jako przykład żargonu PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Justyna Konopko-Urbaniak. Język korporacji jako przykład żargonu. Agenda. Charakterystyka języka korporacji Język korporacji jako przykład żargonu: - Język specjalistyczny - ‘ K orpomowa’ Żargon korporacyjny a efektywna komunikacja. FORMALNY. NIEFORMALNY.

Download Presentation

Język korporacji jako przykład żargonu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Justyna Konopko-Urbaniak

Język korporacji jako przykład żargonu


Agenda

 • Charakterystyka języka korporacji

 • Język korporacji jako przykład żargonu:

  - Język specjalistyczny

  - ‘Korpomowa’

 • Żargon korporacyjny a efektywna komunikacja


FORMALNY

NIEFORMALNY

Charakterystyka języka korporacji

Oficjalne dokumenty

Komunikaty zewnętrzne i wewnętrzne

Korespondencja z Klientami

Oficjalne spotkania i prezentacje

Materiały marketingowe i promocyjne

Strony www

Korespondencja wewnętrzna (częściowo)

Spotkania zespołów

Prezentacje wewnętrzne

Notatki ze spotkań

Rozmowy pracowników

CECHY

CECHY


Cechy języka formalnego

Przykład

 • Na podstawie podanych przykładów wypisz

 • 3-4 cechy charakteryzujące język oficjalnych komunikatów korporacyjnych.

 • 10min

www.tumblr.com


Charakterystyka języka korporacji

 • CECHY JĘZYKA FORMALNEGO

Niejasne znaczenie słów

Długie skomplikowane zdania

Neologizmy

Specjalistyczne słownictwo

Schematyczność zdań – budowa przypomina wzór matematyczny

Skróty

Unikanie formy pierwszej osoby liczby pojedynczej

Zapożyczenia i kalki językowe

(j. angielski)

Powtarzane te same słowa, frazy, wyrażenia

Eufemizmy


Corporate Bingo


FORMALNY

NIEFORMALNY

Charakterystyka języka korporacji

Oficjalne dokumenty

Komunikaty zewnętrzne i wewnętrzne

Korespondencja z Klientami

Oficjalne spotkania i prezentacje

Materiały marketingowe i promocyjne

Zewnętrzne strony www

Korespondencja wewnętrzna (częściowo)

Spotkania zespołów

Prezentacje wewnętrzne

Notatki ze spotkań

Rozmowy pracowników

CECHY

CECHY


Cechy języka nieformalnego

Przykłady

Hej,

Przesylam feedback pocoachingu. Wynikisanaprawdedobre. Wysylamtez feedback trenerazeszkolen PE.

Pozdrawiam,

Kasia

Cześć Justyna,

Czy trzeba podpisywać jakieś doatkowe umowy z vendorami na najbliższą edycję PMP Exam Prep Q2? Chyba nie musi to iść do EM natomiast zastanawiam się jak to będzie wygladalo z punktu widzenia AP. Czy approval od Tomajest wystarczajacy?

@Karolina – wysłałam do Ciebie kilka Training Offeringów do wprowadzenia do Impacta.

Dzięki,

Olga


Charakterystyka języka korporacji

 • CECHY JĘZYKA NIEFORMALNEGO

Niejasne znaczenie słów

Slang korporacyjny

Skróty

Neologizmy

’Nowotworki’

Kolokwializmy

Używanie formy pierwszej osoby liczby pojedynczej

Zapożyczenia i kalki językowe

(j. angielski)

Naśladuje język mówiony

Fragmenty zdań, literówki, brak znaków diakrytycznych


Język korporacji jako przykład żargonu

Żargon

Wjęzykoznawstwie: język jakiejś grupy społecznej (środowiskowej, zawodowej, ale nie terytorialnej), różniący się od języka ogólnego (narodowego) zasobem słów, wyrażeń i wymową; slang, argot, gwara, wiech, język specjalistyczny (środowiskowy, zawodowy)

Słownik Języka Polskiego

Korporacyjna nowomowa, ’Ponglish’

Język specjalistyczny, charakterystyczny dla danej branży


Język korporacji jako przykład żargonu

Język specjalistyczny, branżowy

 • Zrozumiały dla wąskiej grupy specjalistów

 • Wymaga bardzo dobrej znajomości branży, ale również specificznego środowiska/grupy osób

 • Skrótowy

 • Zapożyczenia dla zjawisk, przedmiotów, pojęć, które nie mają swoich odpowiedników w języku polskim

 • Daje poczucie przynależności do grupy

 • Poznanie żargonu jest konieczne do komunikowania się z daną grupą i wykonywania pracy


Język korporacji jako przykład żargonu

Korpomowa, Ponglish

Re: Meeting

Hej,

Jutro o tej godzinie mam ważnego calla, ale wrzuć mi invite’a do Outlooka. Mój kalendarz jest zupdateowany.

Dzięki,

Asia

Subject: Draft case’a

Sforwarduj proszę draft tego case’a do swojego teamu ASAP, żeby każdy mógł przygotwać action plan przed piątkowym deadlinem. Zrobię wam szybki biefing przed meetingiemi ustalimy schedule implementacji.

K.


Język korporacji jako przykład żargonu

"Odebrałam calla od usera, powiedział że jego ticket nadal jest na pendingu, a onsite się nie zajął jeszcze jego hardwarem. Zwiększyłam prio i handlnęłam maila, po co miałby mi ktos go później odbić?”

„Muszę wyguglować parę informacji na temat podatków. Taki mały risercz pozwoli na ustawienie targetu, i dobranie odpowiedniego pijaru w sieci”.

„W tym templejcie musimy pokazać, jak zastaffujemy i sczardżujemy ten projekt.”


Język korporacji jako przykład żargonu

Korpomowa, Ponglish

 • Mieszanie języka polskiego i angielskiego

 • Anglicyzmy podlegające polskim zasadom odmiany:

 • „Muszę zaclaimować nadgodziny z nocnego shiftu”

 • Niepoprawna pisownia: „zarikłestować”

 • Kalki językowe

 • „Nowotworki”: sforwarduj, sczardżuj, adżastuj, itd.

 • Skróty zrozumiałe tylko dla wąskiej grupy wtajemniczonych


Język korporacji jako przykład żargonu

 • Konkurs – przetłumacz na język polski 

 • Feedback

 • Wartość dodana

 • Deadline

 • Bekap pracowniczy

 • Wyguglować

 • Badż do drzwi

 • Zdobywanie know-how

 • Briefowanie

 • Updejtowanie

 • Approval na koszty

 • Robić research


Język korporacji jako przykład żargonu

Feedback  Informacja zwrotna

Wartość dodana  dodatkowe korzyści

Deadline  ostateczny termin realizacji projektu lub zadania

Bekap pracowniczy  zastępstwo

Wyguglować  wyszukać w Internecie

Badż do drzwi  karta dostępu do pomieszczeń biurowych

Zdobywanie know-how  zdobywanie wiedzy na temat tego jak coś zrobić lub jak coś działa

Briefowanie  przekazanie najważniejszych informacji

Updejtowanie uzyskiwanie najnowszych danych

Forwardować  przekazywać wiadomości kolejnym osobom


Żargon a efektywna komunikacja

 • Utrudnia lub uniemożliwia komunikację z osobami postronnymi

 • Często niezrozumiały dla nowych pracowników

 • Wymaga wdrożenia, wyjaśnienia

 • Wpływa na niedbałość językową (Ponglish, korpomowa)

 • Używany poza miejscem pracy może być źle odebrany

 • Utrudnia wyjaśnienie babci czym się zajmujesz 

 • To samo słownictwo w międzynarodowej firmie ma wymiar praktyczny

 • Umożliwia udział w komunikacji globalnej

 • Daje poczucie przynależności do grupy

 • Pomaga w identyfikacji z firmą

 • Ułatwia i usprawnia pracę

 • Język angielski jest wygodny i trafny

 • Brak polskich odpowiedników


 • Q&A


 • Login