Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling
Download
1 / 22

Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling. Godsdienstdidactisch Ontwikkelingspsychologisch 14 maart 2009. Godsdienstdidactische operationalisering. Leertheorieën - wat is leren volgens welke theorie? - welke leerstijlen zijn er?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling' - marsden-lopez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling

Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling

Godsdienstdidactisch

Ontwikkelingspsychologisch

14 maart 2009


Godsdienstdidactische operationalisering
Godsdienstdidactische operationalisering

 • Leertheorieën- wat is leren volgens welke theorie?- welke leerstijlen zijn er?

 • Godsdienstpedagogie en die theorieëna. welke leertheorie past het beste bij G-pedagogie?b. Hoe pas je a. toe op leerprocessen en motivatie in G-pedagogie?


Leerprocessen een complex van verschillende elementen
Leerprocessen: een complex van verschillende elementen

 • Biologische basis van leren

 • Psychologische aspecten

 • Theorieën over leren

 • Contexten van leren

 • Leerstijlen en vormen van leren

 • Motivatie


1 biologische basis van leren typen van geheugen
1. Biologische basis van leren: Typen van geheugen

 • Sensorisch of onmiddellijk geheugen

 • Korte termijn – max. 15 sec. – STM

 • Lange termijn: ordelijk archiveren > later terugvinden – ezelsbrug / “cue”

 • Prospective Memory: stuurt LTM aan, individu bepaalt wat te onthouden en waar de inhoud op te slaan

  Belang van structuur en motivatie


Geheugen structuur en wisselwerkingen
Geheugen : Structuur en Wisselwerkingen


2 psychologische aspecten
2. Psychologische aspecten

 • De ‘leerling’ structureert de info om ze te onthouden en terug te vinden

 • De ‘leraar’ / ‘school’ / het instituut’ wil duurzame verandering in gedrag, zodat mensen gaan handelen naar wat ze geleerd hebben

 • Gevaar voor misbruik: indoctrinatie

 • Ware doel: beter (over)leven


3 vier theorie n over leren
3. Vier theorieën over leren

 • Behaviorisme: stimulus > respons

 • Cognitivisme: verwerking van info tot cognitieve structuren

 • Handelings psychologie : verinnerlijking van materiële daden

 • Humanistische leertheorie:zelfontplooiing > aansluiten bij behoeften van individu


Processen bij leren verhelderd vanuit diverse theorie n
Processen bij leren verhelderd vanuit diverse theorieën

 • Leren als associatie

 • Leren als constructie - belangrijkste

 • Leren als probleem oplossing

 • Leren als informatieverwerking

 • Leren als internalisatie van woorden en handelingenLeren als stimuleren van de volgende haalbare stap – reciprocal teaching


Contructivisme piaget
Contructivisme – Piaget

 • Zoeken naar stabiele organisatie van kennis

 • Kennis wordt gradueel opgebouwd, cumulatief

 • Wisselwerking tussen eisen van de omgeving en de eigen structuren

 • Geen overdracht van feiten en weetjes

 • Kennis wordt altijd actief opgenomen

 • Kennis is gereedschap om de werkelijkheid te begrijpen en betekenis te geven

 • De kennis moet steeds worden geconstrueerd, anders geen deel van de betrokkene / wereld.


Concretisatie van constructivisme
Concretisatie van constructivisme

 • Betekenisvolle kennis< wisselwerking ts informatie en pers. Referentiekader

 • Omgeving reikt de bouwstenen aan,op een gestructureerde manier enrekening houdend met ontwikkeling

 • Leerling maakt eigen bouwwerk

 • Didactiek: leerling zelf sturend actief:‘Probleem georiënteerd leren’.


4 leercontexten bolhuis 1995
4. LeercontextenBolhuis 1995

 • Alledaags: onbewust, imitatie / identificatie

 • Eigen beweging: weloverwogen, persoonlijk

 • Botsing tussen culturen: het nieuw / vreemde ‘dwingt’ mij na te denken – positief: ervaring rijker – negatief: racisme, xenofobie

 • Kritisch leren: afleren, herzien van referentie-kader, paradigmawisseling (Galileo)

 • Noodgedwongen leren: bij ramp of cultuur-omslag

 • Georganiseerd leren: school, bedrijf,vereniging


5 vormen van leren
5. Vormen van leren

 • Stapelen – zonder structuur

 • Onthouden – training van geheugen

 • Door toepassen – gericht op gebruik

 • Afleiden van betekenis: zoekt inzicht en samenhang door plaatsing binnen groter geheel

 • Zelfontplooiing – ontwikkeling van de eigen mogelijkheden.


Leerstijlen volgens kolb
Leerstijlen volgens Kolb

 • Manier van leren hangt samen met de persoonlijkheid

 • Twee x 2 polen, loodrecht op elkaar

 • Concreet ervaren <> Abstract conceptualiseren

 • Actief experimenteren <>Reflectief observeren

 • 4 stijlen: Doener, Dromer, Beslisser, DenkerVerwerking van informatie vijf strategie n
Verwerking van informatieVijf strategieën

 • Reproductie: memoriseren

 • Analyse: opsplitsen: details

 • Relateren: verbanden leggen

 • Kritisch: argumenteren, meedenken

 • Concreet: verband met werkelijkheid


Reguleren van informatie drie stategie n
Reguleren van informatieDrie stategieën

 • Zelfsturing:verzamelen info, zelfcontrole,analyse van tekorten

 • Externe sturing:afhankelijk van docent

 • Stuurloos:geen strategie


Factoren die bijdragen aan sterke leerstijl bij leerlingen
Factoren die bijdragen aan (sterke) leerstijl bij leerlingen

 • Leeroriëntatieprestatie, beroep, diploma, interesse

 • Emoties en attributie:aan wie schrijf je succes / falen toe?

 • Eigen concept over wat leren is

 • Doceer strategieën.


5 factoren bij motivatie
5. Factoren bij Motivatie

 • Hoe schat de leerling de eigen bekwaamheid in?

 • Welke waarde kent de leerling toe aan leren?

 • Hoe schat de leerling de eigen kansen op succes in?

  Formule: M = v · s

  V = waarde die men hecht, S = Succes dat men verwacht (tussen 0 en 1)


Leerconcept van g pedagogie
Leerconcept van G-pedagogie

 • Didactische driehoek met 3 punten: leerling, inhoud, vormer (leraar)

 • De leerling is actief subject van leren

 • De vormer geeft niet langer kennis, maar bemiddelt de relevante kennis naar de leerlingen – is dienstbaar

 • Inhoud wordt bepaald door leerling en vormer


Samengaan van constructivisme en g pedagogisch model vloet

G-pedagogisch model

Traditie

Explicatieve hypothese

Persoonlijke verificatie

Constructivisme

Inhoud (bouwstenen)

Vormer (uitdagen en aandragen bouwstenen)

Leerling (eigen huis bouwen)

Samengaan van constructivisme en G-pedagogisch model Vloet


Referentiekader en verandering
Referentiekader en verandering

 • Gelovigen houden soms vast aan oude beelden: lijden als straf God

 • Hun referentiekader verhindert het opnemen van nieuwe inzichten

 • Hoe kun je als vormer de blokkade wegnemen?

 • Door de dieptestructuur zichtbaar te maken en de behoeften die spelen


Blokkade wegnemen in 6 stappen
Blokkade wegnemen in 6 stappen

 • Uitdrukken van de spontane beelden en voorstellingen

 • Kritisch bevragen van de uitdrukking

 • Conflict laten zien met andere beelden – aanzet tot ander beeld

 • Nieuwe beeld laten verifiëren door een taak of test

 • Nieuwe beeld persoonlijk laten uitdrukken

 • Terugkijken op gevolgde proces : inzicht bieden in de verandering zelf


ad