Smart Grid - AMS- dataflyt Piloter - erfaringer - PowerPoint PPT Presentation

Smart Grid -
Download
1 / 36

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Smart Grid - AMS- dataflyt Piloter - erfaringer. Torstein Løvseth 25.10.2011. Investering i AMS – flere(3) aktuelle verdikjeder Hvor skal nytteverdiene hentes?. Faktura ROI=1/3. Nye tjenester ROI=1/3 Differienserte produkter Ny-forbedret kundeservice. ”Nettnytte” ROI=1/3 Smart Grid

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Smart Grid - AMS- dataflyt Piloter - erfaringer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Smart grid ams dataflyt piloter erfaringer

Smart Grid -

AMS-dataflytPiloter - erfaringer

Torstein Løvseth

25.10.2011


Investering i ams flere 3 aktuelle verdikjeder hvor skal nytteverdiene hentes

Investering i AMS – flere(3) aktuelle verdikjederHvor skal nytteverdiene hentes?

Faktura ROI=1/3

Nye tjenester ROI=1/3

 • Differienserte produkter

 • Ny-forbedret kundeservice

”Nettnytte” ROI=1/3

 • Smart Grid

 • Forbedret Nettdrift


Innhold i forskriftene

Innhold i forskriftene

 • AMS-forskriftene klare i 2011

 • Er grunnlaget for Smart Grid lagt?


Smart grid ams dataflyt piloter erfaringer

Smart Grid: Nettutvikling- Nettdrift – Nytteverdier ved AMS-innføringSmart Grid: Ikke et spørsmål om ”SKAL VI ??”men ”AMBISJONS-NIVÅ og HVORDAN”


Arbeidsprosesser p tvers av avdelinger

Monitor performance & KPIs

AvviksHINDRING/håndtering

Arbeidsprosesser på tvers av avdelinger

Fokus Kundeservice

Fokus AMS

Fokus Nettdrift

Kartstøtte SLA-overv.

Planlegging – Utrulling – Kundedata - Måledata – Tekniske data - Avbrudd - Installasjon – Innsamling - Topologi – Alarms – Nettap – Balanserapporter – Brytere – Overvåking………… osv………………………………………

KIS-system

MDMS

EVENT MGR

NIS-

DMS

Innsamling

Andre FE

Scada

FE

FE


Ams trender mot 2016

AMS – trender mot 2016

 • Nasjonale måleverdidatabaser kan på sikt overta noe av behovet for MDM-funksjonalitet hos nettselskapene

 • Alle målere er fjernavlest med timesinnsamling av forbruk

 • Automatisk overvåking og styring av 50% av nettstasjonene

 • Sanntids registrering og behandling av hendelser i nett og hos sluttkunde

 • 24/7 overvåking av kommunikasjonsnettet

 • Inn- og utkobling av last på alle sluttkunder

 • Kommunikasjonsnettet benyttes av andre tjenesteleverandører

 • Nye tariffprodukter gir stor kundeinvolvering

 • Kunden betaler i henhold til målt leveringskvalitet

 • Kortere levetid på AMS-utstyret??.


Ams erfaringer s langt

AMS - Erfaringer så langt

 • Norge

  • Forskrifter i 2011(juli) – fullskala innen utgangen av 2016

  • Økt fokus på at AMS er starten på Smart Grid (hendelser og alarmer)

  • Gjennomførte(ing) pilotprosjekter

 • Sverige

  • Første generasjons målere allerede i ferd med å bli byttet ut

  • Smart grid med ”Stasjonsmätning” på full fart inn

  • Konsolidering av innsamlingsløsninger

  • Økt fokus på forvaltning av den tekniske infrastrukturen

 • Internasjonalt

  • Piloter med AMS som muliggjører for Smart Grid

  • Data skal prosesseres nærmere og nærmere sanntid

  • Datamengden fra alarmer/eventer eksploderer


Smart metering smart grid verdikjede

Smart Metering- Smart Grid verdikjede

Utrullings-

støtte

Lev.kvalitet

avbrudds-håndtering

Demand response

NIS / DMS

Datalager:

Timeverdier-

Events

Faktura/

KIS

Ext. Head-end

Filtrering-validering, estimeringogberegninger

Faktura- og avregnings-underlag

Smart Metering

Måleradaptrer

Kommunikasjon

Import

Meter mgmt - Smart Grid

Energibruk

Leveres ikke av Powel

Avregning/

prognosering


Nasjonal m lerverdidatabase og smart grid

Nasjonal Målerverdidatabase og Smart Grid

Events for

Smart Grid

DMS


Overgang til ams tradisjonelle verdikjeder i endring

Overgang til AMS – tradisjonelle verdikjeder i endring

Illustrasjon: Sintef


The smart grid roadmap

The smart grid roadmap


Str mnettet i 2011 closing the gap

Strømnetteti 2011 – Closing the gap

Transmisjonsnett

Smart

Distribusjonsnett

Ikkeveldig smart

Kunde

I ferd med å bli smart


Meter asset management utrullingsst tte

Meter Asset Management – utrullingsstøtte


Smart grid ams dataflyt piloter erfaringer

Avbruddsovervåking

Avsluttede avbrudd med ulik lengde eller pågående avbrudd


Smart grid rapport fra kartet som brukergrensesnitt hendelser avbrudd

Smart Grid rapport fra kartet som brukergrensesnitt- hendelser - avbrudd


Nytteverdier ams data tilgjengelig i nettdrift

Nytteverdier AMS-data tilgjengelig i Nettdrift

 • Redusert KILE?

 • Riktig prioritering i feilsituasjoner

 • Tilpasse koblingsbilde for å redusere nettap

 • Økt sikkerhet ved arbeid i nettet

 • Automatisk FASIT-registrering

 • Dokumentert leveringskvalitet

 • Bedre kundebehandling/-tilfredsshet


Smart grid ams dataflyt piloter erfaringer

Prosessering av hendelser – og aksjoner- Fra registrert hendelse i nettstasjon til aksjon på driftssentralen

 • Hendelser bør dukke opp automatisk på skjerm i driftsstøttesystemet

 • Viktig med filtrering

 • Mye kan automatiseres – f.eks. arbeidsordre for lukking av åpen dør

Forbruk

Spenning

Jordfeil

Kortslutning

Bryterposisjon

Åpen dør

Luftfuktighet

Temperatur


Smart grid ams dataflyt piloter erfaringer

Høy- og lavspentnettet


Hendelser fra m ler og analyser i nis i samme grensesnitt

Hendelser fra måler og analyser i NIS i samme grensesnitt


Dms hurtig visning p skjerm hos operat r d ata enlinjeskjema hendelser og alarmer

DMS – Hurtig visning på skjerm hos operatør (data, enlinjeskjema, hendelserogalarmer)


Eb nett forventet nytteverdi

EB Nett: Forventet nytteverdi

Raskere håndtering av driftsfortstyrelser

Mindre vedlikeholdskostnader

Kunde håndtering

Tenker helhetlig i systemstrukturen

Gjøre oppgavene interessant for operatøren

25


Nettanalyser ams gir nye muligheter

Nettanalyser | AMS gir nye muligheter

Dagens situasjon

Framtiden med smarte målere

Automatisert datafangst

Fokus på avvik

 • Manuell datafangst

  • Kundens opplevde leveringskvalitet, tilstandsdata nettet

 • Usikkert datagrunnlag for analyser – estimat

  • Analyser fokusert på å simulere virkeligheten

 • Datagrunnlag basert på observasjoner

  • Analyser fokusert på årsak og tiltak


Smart grid ams dataflyt piloter erfaringer

Nettanalyser | Pilot hos

 • Nettanalyser i NetBas med data fra AMS som input

 • Henter data fra MDMS for hver analyse

 • Data fra 14 nettstasjoner, 750 kunder


Aktuelle analyser

Aktuelle analyser

 • Lastprofiler

  • Lastprofiler på kundenivå

  • Sammenlagring på nettstasjonsnivå

  • Sammenligne målte lastprofiler med statiske lastprofiler

 • Leveringskvalitet

  • Spenning på kundenivå

  • Bruke alarmer på spenning fra AMS som grunnlag for å analysere aktuelle tiltak i NetBas

 • Nettap

  • Målt uttak i nettstasjon og hos hver enkelt kunde (kWh)

  • Målt nettap vs. beregnet nettap basert på målinger hos kunder


Innsamlede data

Innsamlede data

 • Timeverdier for aktiv og reaktiv effekt hos alle kunder

 • Timeverdier for aktiv og reaktiv effekt sum for nettstasjon

 • Eventer: Spenning og strøm hos alle kunder

 • NetBas henter data fra MDMS for den aktuelle perioden ved hver analyse


Overstr mshendelser

Overstrømshendelser


Laveste spenning presentert i kart

Laveste spenning presentert i kart


Last i nettstasjon og spenning hos kunde

Last i nettstasjon og spenning hos kunde


M lt vs beregnet nettap

Målt vs. beregnet nettap


Resultater s langt

Resultater så langt

 • Avvik mellom målt og beregnet nettap – hvorfor?

  • Målefeil

  • Feil i nettdokumentasjon

  • Manglende måleverdier

  • Umålt forbruk (strømtyveri)

  • Reaktiv flyt i nettet

 • Viktige observasjoner

  • Analyser med målte verdier gir i mange tilfeller høyere last på nettstasjon enn analyser med tradisjonell metodikk

   • Dvs. tradisjonelle analyser undervurderer behovet for øke kapasiteten i nettstasjonene

   • Alternative tiltak som laststyring o.l. mer lønnsomt enn antatt

  • I andre tilfeller er lasten mindre enn man tror

   • Kan utsette investeringer man trodde var nødvendig


3 viktigste suksessfaktorer

3 viktigste suksessfaktorer

 • Involvering av nøkkelpersonell og etablering av AMS-arbeidsprosessser på tvers av avdelingene

 • Etablere og teste AMS-verdikjeden – Bygg innenfra og utover mot måler

 • Bestemme ambisjonsnivå inklusive etapper på AMS-innføringen – SSS – Små –synlige - sukesser


Smart grid ams dataflyt piloter erfaringer

Takk for meg

Torstein Løvseth

torstein.lovseth@powel.no

Mobil: 481 64 887


 • Login