Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 15

  • 57 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. . Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.


Slide2 l.jpg

Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.


Slide3 l.jpg

Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu.


Slide4 l.jpg

Chúng con đến kêu cầu, Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.


Slide5 l.jpg

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.


Slide6 l.jpg

Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.


Slide7 l.jpg

Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa.


Slide8 l.jpg

Thú nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha, thập giá Chúa giao hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha.


Slide9 l.jpg

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.


Slide10 l.jpg

Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.


Slide11 l.jpg

Con nguyện dâng Cha, là đấng Cao Tôn và Chí Thánh. Máu Mình Con Cha, đây tấm linh hồn và thiên tính.


Slide12 l.jpg

Để đền những tội tình của hết mọi chúng sinh. Ngài chết treo thập hình đem ta về dòng nước tái sinh.


Slide13 l.jpg

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.


Slide14 l.jpg

Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.


Slide15 l.jpg

Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

. . .


  • Login