Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. PowerPoint PPT Presentation


  • 52 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. . Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu.

Download Presentation

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.


Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.


Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu.


Chúng con đến kêu cầu, Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.


Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.


Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.


Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa.


Thú nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha, thập giá Chúa giao hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha.


Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.


Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.


Con nguyện dâng Cha, là đấng Cao Tôn và Chí Thánh. Máu Mình Con Cha, đây tấm linh hồn và thiên tính.


Để đền những tội tình của hết mọi chúng sinh. Ngài chết treo thập hình đem ta về dòng nước tái sinh.


Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.


Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.


Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

. . .


  • Login