Digitln uebn materil
Download
1 / 12

Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digitální učební materiál. PŘÍVLASTEK. (Atribut). Přívlastek. r ozvíjí podstatné jméno, přesněji vymezuje jeho význam p táme se otázkami jaký?, který?, čí? n ení součástí základové větné struktury, nevalenční člen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digitální učební materiál ' - marnin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P vlastek

PVLASTEK

(Atribut)


P vlastek1
Pvlastek

 • rozvj podstatn jmno, pesnji vymezuje jeho vznam

 • ptme se otzkami jak?, kter?, ?

 • nen soust zkladov vtn struktury, nevalenn len

 • je vyjden pdavnm jmnem(bl re), zjmenem (moje sestra), slovkou (ti studenti), podstatnm jmnem (hodina fyziky, sportovci z Kolna), infinitivem (chu zpvat), pslovcem (msto dole), vedlej vtou pvlastkovou nebo spojkovou (Problm, kter musme eit, je zludn. Rozkaz, aby vichni odeli, museli splnit.)

 • rozvjen podstatn jmno me bt podmtem, pedmtem, pslovenm urenm, pvlastkem neshodnm


Druhy p vlastku podle vztahu k d c mu podstatn mu jm nu
Druhy pvlastku podle vztahu k dcmu podstatnmu jmnu

 • pvlastek shodn

 • podstatn jmno d pd, slo a rod pvlastku, gramatick kategorie jsou shodn

 • vyjden pdavnm jmnem (vzrostl les), zjmenem (mj npad), slovkou (oba mui), kter stoj ped dcm jmnem

 • v odbornch nzvech, pi drazu a v citov zabarvench vpovdch stoj za dcm jmnem (lid neastn!, kudlanka nbon)

 • za shodn pvlastek jsou povaovna i nesklonn pdavn jmna (fr zpas, super zbava, prima przdniny)


Druhy p vlastku podle vztahu k d c mu podstatn mu jm nu1
Druhy pvlastku podle vztahu k dcmu podstatnmu jmnu

 • pvlastek neshodn

 • pd, slo, ani rod pvlastku a dcho podstatnho jmna se neshoduj, pi skloovn se nemn (hodina matematiky, v hodin matematiky, hodiny matematiky)

 • stoj obvykle za dcm jmnem

 • nejastji vyjden podstatnm jmnem ve 2. pd(peten dopisu, dopisod kamarda), pivlastovacm zjmenem (jeho npad), pslovcem(npady shora), infinitivem (npad cviit)


Druhy p vlastku podle po tu p vlastk rozv jej c ch d c podstatn jm no
Druhy pvlastku podle potu pvlastk rozvjejcch dc podstatn jmno

 • pvlastek hol: nerozvit dnm vtnm lenem (erven barva)

 • pvlastek rozvit: dle rozvit jinm vtnm lenem (rychle se mnc situace)

 • pvlastek postupn rozvjejc: dc podstatn jmno se rozvj nejdve jednm pvlastkem tvoenm pdavnm jmnem, potom se toto spojen rozvj dalm vrazem postupn zpesujcm, neoddluje se rkou (nejznmj souasn argentinsk fotbalista)

 • pvlastek nkolikansobn: vce pvlastk stoj vedle sebe a rozvj tot dc jmno, jejich poad je mono zamnit, oddluj se rkou, pokud nejsou spjaty sluovacmi spojkami a, i, ani, nebo, i (modr, lut a bl kostky)


Digit ln u ebn materi l
Druhy pvlastku podle vznamovho vztahu k dcmu podstatnmu jmnu a tsnosti spojen rozvitho pvlastku

 • pvlastek voln: vyjaduje doplujc nepodstatnou vlastnost, lze ho vypustit beze zmny smyslu vpovdi, oddluje se rkou, bv rozvit, stoj za dcm podstatnm jmnem (Dvr, obehnan vysokm plotem, byl pln vrak aut.)

 • pvlastek tsn: vyjaduje podstatnou vlastnost, nelze ho vypustit beze zmny smyslu vpovdi, neoddluje se rkou, me bt rozvit, stoj ped nebo za dcm jmnem (Sportovci pihlen k zpasu se dostav k zvoditi.)


Zvl tn typy p vlastku
Zvltn typy pvlastku podstatnmu jmnu a tsnosti spojen rozvitho pvlastku

 • nominativ jmenovac: nesklonn pvlastek v 1. pdu, kter zuuje nebo zpesuje vznam dcho podstatnho jmna, uvd jmno, titul, neoddluje se rkou (msto Plze, kniha Babika, hotel Hilton, MUDr. Jan Sova)

 • vrazy zastupujc vyputn podstatn jmno: eliptick vraz (jeden, kad ze student jeden, kad student z ostatnch student)

 • genitiv (2.pd) podlnosti: stoj u podstatnho jmna, zjmena, slovky a pslovce (sklenice mlka, nco hezkho, deset m, plno mravenc)

 • podstatn jmno s jako: pokojk jako klcka


P stavek
Pstavek podstatnmu jmnu a tsnosti spojen rozvitho pvlastku

 • je nkdy povaovn za typ volnho pvlastku

 • tut pedstavu oznaujeme dvojm zpsobem

 • oddlujeme ho rkou z obou stran

  Petr a Pavel, dva nerozlun kamardi, se vydali do lesa.

  spn sportovce, majitele zlatch medail, uvtali jejich fanouci.


Procvi ov n
Procviovn podstatnmu jmnu a tsnosti spojen rozvitho pvlastku

 • Pipojenm dalch slov vytvote pvlastky nkolikansobn a postupn rozvjejc:

  svtl vlasy, bl kvty, Honzovi ptel, zahranin vrobky, poln

  cesta

 • Urete pvlastky shodn a neshodn:

  Bavily ho prochzky parkem a pilehlm lesem. Ne kad student m nadn nauit se ciz jazyky. Otec dal najevo svoje obavy o Jirkv prospch ve kole. Kadou sebemen kritiku agresivn odmtal. Ulice U Hvzdy navazuje na ulici Nerudovu.


Spr vn e en
Sprvn een podstatnmu jmnu a tsnosti spojen rozvitho pvlastku

 • pvlastky nkolikansobn: svtl a tmav vlasy, bl i rud kvty, Honzovi a Pavlovi ptel, zahranin i domc vrobky, poln nebo lesn cesta

  pvlastky postupn rozvjejc: svtl krtce stien vlasy, bl uvadajc kvty, Honzovi mil ptel, zdrav ohroujc zahranin vrobky, topoly lemovan poln cesta

 • pvlastky shodn: pilehlm, kad, ciz, svoje, Jirkv, kadou,

  sebemen, Nerudovu

  pvlastky neshodn: parkem, lesem, nauit se, ve kole, U Hvzdy


Pou it zdroje
Pouit zdroje podstatnmu jmnu a tsnosti spojen rozvitho pvlastku

MAKOV, Drahue. esk jazyk: pehled stedokolskho uiva. 1. vyd. Teb: Petra Velanov, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1.

SOCHROV, Marie. esk jazyk v kostce: pro stedn koly. 1. vyd. Havlkv Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-802-5301-890.

MUKOV, Olga. Odmaturuj! z eskho jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. ISBN 80-862-8536-7.


ad
 • Login