Zklid ov n dopravy p klady dobr praxe
Download
1 / 39

Zklidňování dopravy příklady dobré praxe - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Zklidňování dopravy příklady dobré praxe. Petr Šmíd 28.11.2012. K čemu slouží ulice…. Funkce uličního prostoru: kompoziční a strukturální prostorotvorná estetická obytná společenská a kulturní dopravní hygienická technická. Dědictví minulosti….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zklidňování dopravy příklady dobré praxe' - marnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zklid ov n dopravy p klady dobr praxe
Zklidňování dopravypříklady dobré praxe

Petr Šmíd

28.11.2012


K emu slou ulice
K čemu slouží ulice…

 • Funkce uličního prostoru:

 • kompoziční a strukturální

 • prostorotvorná

 • estetická

 • obytná

 • společenská a kulturní

 • dopravní

 • hygienická

 • technická


D dictv minulosti
Dědictví minulosti…

Dopravní funkce – dominantní na úkor ostatních funkcí

méně prostoru pro chodce

změna životního stylu – zvýšení závislosti na automobilu

snížení atraktivity veřejného prostoru

přesun obchodních aktivit do příměstských zón


Co je zklid ov n dopravy
Co je zklidňování dopravy? Cíle dopravního zklidňování

 • Soubor opatření a nástrojů, sloužících k:

 • zvýšení užitné hodnoty komunikace

 • zlepšení životního prostředí

 • zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu

 • přerozdělení veřejných prostor ve prospěch šetrných způsobů dopravy

 • doprava se má přizpůsobit prostředí sídla (rychlost, prostorové nároky)

 • automobilová doprava nemá být nadřazována ostatním druhům dopravy

 • dopravní zátěž komunikací má být snížena na míru přijatelnou pro dané území

 • dopravní funkce nemá být jedinou preferovanou funkcí veřejných prostor


Prvky dopravn ho zklid ov n
Prvky dopravního zklidňování

psychologické prvky

Úkol: přimět řidiče k vyšší pozornosti a ke snížení rychlosti.

 • svislé a vodorovné dopravní značení doplněné zdůrazňujícími prvky


Prvky dopravn ho zklid ov n1
Prvky dopravního zklidňování

psychologické prvky

 • mohou suplovat fyzické prvky


Prvky dopravn ho zklid ov n2
Prvky dopravního zklidňování

psychologické prvky

 • optické zúžení (zeleň, osvětlení…)

 • kultivace přilehlého prostoru


Prvky dopravn ho zklid ov n3
Prvky dopravního zklidňování

fyzické prvky

 • Nejobvyklejší dopravní opatření:

 • zúžení vozovky

 • směrové vychýlení jízdního pruhu

 • ostrůvky a dělicí pásy

 • zpomalovací prahy

 • zvýšené plochy vozovky

 • okružní křižovatky

Úkol: snížení rychlosti a intenzit provozu motorových vozidel, zlepšení podmínek pro parkování či přecházení vozovky.

 • Opatření podle rozsahu:

 • bodová

 • liniová

 • plošná


Prvky dopravn ho zklid ov n4
Prvky dopravního zklidňování

zúžení vozovky

 • boční zúžení – vložení vysazené plochy z boku do vozovky (jednostranné nebo střídavé)


Prvky dopravn ho zklid ov n5
Prvky dopravního zklidňování

zúžení vozovky

 • zúžení středním dělícím ostrůvkem nebo pásem


Prvky dopravn ho zklid ov n6
Prvky dopravního zklidňování

zúžení vozovky

 • lokální zúžení – např. „brána“ na vjezdu do obce nebo do vymezené zóny


Prvky dopravn ho zklid ov n7
Prvky dopravního zklidňování

zúžení vozovky

 • vysazené plochy (chodník, zeleň, zastávka)


Prvky dopravn ho zklid ov n8
Prvky dopravního zklidňování

směrové vychýlení jízdního pruhu


Prvky dopravn ho zklid ov n9
Prvky dopravního zklidňování

ostrůvky

 • na přechodech pro chodce


Prvky dopravn ho zklid ov n10
Prvky dopravního zklidňování

ostrůvky

 • na vjezdu do obce

 • zátková zastávka


Prvky dopravn ho zklid ov n11
Prvky dopravního zklidňování

zpomalovací prahy

 • úzký příčný práh

 • široký příčný práh (integrace např. s přechodem)

 • zpomalovací polštář


Prvky dopravn ho zklid ov n12
Prvky dopravního zklidňování

zvýšené plochy vozovky

 • obvykle v prostoru křižovatek

 • speciální případ: „vídeňská zastávka“


Prvky dopravn ho zklid ov n13
Prvky dopravního zklidňování

okružní křižovatky

 • okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem (vnější průměr 23 - 50 m)

 • okružní křižovatky s dvěma a více jízdními pruhy (budovány jen výjimečně)

 • miniokružní křižovatkyLu ice okres hodon n1
Lužice (okres Hodonín)

původní stav

 • komunikace III. třídy bez obrubníků, dlážděná žulovými kostkami, částečně s asfaltovým povrchem

 • vozovka i chodníky v havarijním stavu

důvody pro změnu

 • zajištění maximální bezpečnosti

 • zklidnění dopravy

 • omezení tranzitu kamionů

 • architektonické řešení centra obce.


Lu ice okres hodon n2
Lužice (okres Hodonín)

realizované změny

 • vybudování stezek pro pěší a cyklisty

 • rekonstrukce vozovky s obrubníky

 • vybudování dvou okružních křižovatek

 • rekonstrukce podélných parkovacích míst

 • výstavba bezbariérových přechodů pro chodce (s ostrůvky)

 • zřízení zátkové autobusové zastávky

 • realizace nového dopravního značení (obytné zóny)

přínos úprav

 • zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty

 • umožnění bezpečného přecházení (zejména žáků ZŠ)

 • snížení rychlosti dopravy a četnosti průjezdů kamionů

 • bezpečné nastupování a vystupování na autobusových zastávkáchLu ice okres hodon n4
Lužice (okres Hodonín)

širší souvislosti

 • návaznost cyklostezek na regionální cyklotrasy regionu, přímé propojení s Hodonínem

 • navazující projekt komplexního řešení dopravního značení v obci Lužice (obytné zóny, minimalizace dopravních značek, parkování kamionů a osobních vozů)

 • v návaznosti na stavební úpravy proběhla komplexní obnova parku a mobiliáře ve Velkomoravské ulici


Kadaň

 • 18.000 obyvatel


Kadaň

původní stav

 • komunikace navržená s čistě technickým přístupem bez ohledu na urbanistické dopady (70.léta…)

 • šířkově předimenzovaná komunikace (13m)

 • šířka v intravilánu velkorysejší než u navazujících úseků ve volné krajině

 • poškozený asfaltový povrch

 • nedodržování rychlostních limitů, předjíždění umožněno téměř v celé délce komunikace.

důvody pro změnu

 • snaha o potlačení bariérového efektu komunikace

 • kultivace veřejného prostoru, začlenění komunikace do organismu města.


Kadaň

realizované změny

 • zúžení vozovky - střední dělicí pás

 • soustava okružních křižovatek (3x)

 • bezbariérové přechody (nasvětlení)

 • oddělený jízdní pruh v prostoru zastávek

 • cyklostezka

 • rozšíření zelených ploch

přínos úprav

 • dopravní zklidnění průtahu

 • zajištění plynulosti dopravy

 • vliv na chování řidičů (psychologický efekt)

 • vysazená zeleň = přirozená protihluková bariéra

 • pozitivní vliv na urbanistické začlenění průtahu do uliční sítě města

 • snížení rozsahu zpevněných ploch = méně srážkových vod v kanalizaci (cca o 25-30%)Kadaň

širší souvislosti

 • výstavba postupně v 8 etapách

 • celková délka 2,1 km

 • zkušenosti z počátečních etap byly využity při realizaci navazujících

 • projednávání s veřejností – dodatečné změny v projektu

Intenzita provozu na průtahu: cca 12 tis. vozidel/24h


Kadaň

širší souvislosti

 • navazující projekt: cyklostezka údolím OhřePraha vinohrady
Praha – Vinohrady

Projekt Bezpečné cesty do školy


Praha vinohrady1
Praha – Vinohrady

Projekt Bezpečné cesty do školy

původní stav

 • křižovatka typu T

 • komunikace umožňující rychlou jízdu

 • jednosměrné ulice, parking

 • před školou: montované zpomalovací prahy

 • chodníky s narušeným povrchem

důvody pro změnu

 • snaha o vytvoření bezpečného dopravního prostoru před školou


Praha vinohrady2
Praha – Vinohrady

Projekt Bezpečné cesty do školy

realizované změny

 • zvýšení plochy křižovatky (povrch ze žulové dlažby)

 • zúžení a směrové vychýlení vozovky

 • bezbariérová úprava přechodů

 • stavební úprava hrany parkovacích zálivů (znemožnění vjezdu na chodník)

přínos úprav

 • výrazné zvýšení bezpečnosti

 • zkvalitnění veřejných prostor


Praha vinohrady3
Praha – Vinohrady

Projekt Bezpečné cesty do školy

širší souvislosti

 • ideový návrh předložen v rámci projektu Bezpečné cesty do školy

 • aktivní zapojení dětí, učitelů i rodičů

 • velmi dobrá spolupráce s místní samosprávou


Bezpe n cesty do koly
Bezpečné cesty do školy

otevřený grantový program pro školy, školská zařízení a obecně prospěšné společnosti pracující s dětmi na území České republiky,

program poskytuje finanční podporu a metodické vedení školním projektů bezpečných cest

Spolupráce s o.s. Pražské Matky a Oživení

Grantový a asistenční program

Podstata

Bezpečnostní audits účastí veřejnosti – dětí a rodičů

(bezpečnost posuzují kromě odborníků i běžní uživatelé komunikace)


Na zelenou bezpe n cesty do koly
Na zelenou – Bezpečné cesty do školy

Fáze školního projektu

 • přípravná fáze

 • mapování

 • dopravní studie, školní plán mobility

 • schvalovací řízení a realizační fáze


Na zelenou bezpe n cesty do koly1
Na zelenou – Bezpečné cesty do školy

Hlavní výstupy školního projektu

 • mapa dopravně nebezpečných míst

 • přehled dopravního chování žáků

 • dopravně inženýrská studie, školní plán mobility

 • drobná opatření na podporu šetrné mobility (stojany na kola apod.)

 • spolupráce mezi občany a veřejnou správou


Na zelenou bezpe n cesty do koly2
Na zelenou – Bezpečné cesty do školy

Internetová databáze školních projektů


Děkuji za pozornost

Petr ŠmídNadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10tel.: 222 987 471

e-mail: [email protected]

www.nadacepartnerstvi.cz


ad