Space syntax mekan d z n
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

SPACE SYNTAX MEKAN DİZİNİ PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SPACE SYNTAX MEKAN DİZİNİ. DİZİN Dizin: basit ancak temel olarak birbirinden farklı mekansal düzenlemelerin üretilmesi için gereken kurallar bütünü olarak tanımlanır (Hillier and Leaman, 1974) MEKANSAL DİZİN Yapısal çevrenin tanımlanabilmesi için kullanılan bir teori ve yöntemdir.

Download Presentation

SPACE SYNTAX MEKAN DİZİNİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SPACE SYNTAXMEKAN DİZİNİ

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


DİZİN

Dizin: basit ancak temel olarak birbirinden farklı mekansal düzenlemelerin üretilmesi için gereken kurallar bütünü olarak tanımlanır (Hillier and Leaman, 1974)

MEKANSAL DİZİN

Yapısal çevrenin tanımlanabilmesi için kullanılan bir teori ve yöntemdir.

“ Biçimleri üreten dış etkiler ile sayısal güçler arasında ilişki vardır” teziyle yöntemin teorik tabanı ortaya çıkmıştır. (Hillier Hanson, 1984)

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


MİMARİ AÇIDAN MEKAN DİZİNİ

Tasarım özellikleri ve hedeflenen amaç ile sosyal kısıtlamalar ve şekilsel olasılıklar arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur.

Mekansal dizin yerleşim bölgelerindeki ya da binalardaki mekansal biçimlenmenin açıklama ve sınıflandırmasını yapabilmek için kullanılan teknikler bütünü olarak tanımlanır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Mekansal dizin tanımı mekansal biçimi anlamak için öncelikle MEKANI ÜRETEN KURALLARIN ve KISITLAMALARIN anlaşılması gerektiğini ortya koymaktadır.

Yöntem çeşitli tasarım alternatiflerinin etkilerini araştırmak, öngörmek ve değerlendirmek için de kullanılır.

Yötem son zamanlara binaların tasarım stilleri ile kullanıcı ya da tasarımcı gözüyle okunabilirliğini ölçmekte kullanılmaya başlanmıştır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Mekansal dizin yöntemi fiziksel formların oluşturduğu verilerin ve mekan içinde hareket eden kişinin gözlemlediği, algılayabildiği yüzey, kenar, alan ve yolların birbirleriyle ve mekanın tümüyle olan ilişkilerini açıklamaya çalışır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Mekansal dizin yönteminde kullanılan çeşitli yazılımlar bulunmaktadır. Bunlardan “SPATIALIST” yazılımı da mekan içinde hareket eden kişinin gözlemlediği, algıladığı yüzeyler, kenarlar, alanlar ve yolların birbirleriyle ve mekanın tümüyle olan ilişkilerini sayısal bağıntılar yoluyla analiz eder.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


 • Spalialist programı

 • kenar bölme (e-partition),

 • yüzey bölme (s-partition),

 • görsel alan (visual field)

 • çizgi (line) analizlerini yapabilir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Bu yöntemlerle iç veya dış mekanların derinlik değerlerini, birbirleri ile ve belirlenmiş bir merkezle olan bütünleşmelerini, görsel algılama boyutlarını, sirkülasyon yapısını analiz edebilmekteyiz.

Kenar ve yüzey bölme analizleri

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Kenar ve yüzey bölme analizlerinde

Planlar dışbükey parçalara ayrılır.

Görsel alan analizlerinde plan içinde belirlenmiş noktalardan görünen görünürlük poligonları hesaplanır ve özellikleri belirlenir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Mekansal dizin yöntemini bu yazılım ile kullanabilimek için kat planlarının öncelikle bir bilgisayar destekli tasarım (BDT- CAD) programında duvarlar ve kapı boşlukları ölçüsünde sadeleştirilmesi gerekmektedir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


GEÇİRGENLİK

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Konfigürasyon

Elemanların birbirleri ile bağımsız ilişkileridir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Konfigurasyonun içeriğindeki şekiller ne olursa olsun ilişkileri ve konfigürasyonu takip etmek mümkündür.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


İki komşu eleman

Bitişik iki eleman

Üstüste iki eleman

Toplam mekan derinliği

(total depth)

td= da+db+dc

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


7 adet tamamen benzer karenin ilişkilerine eklenen yeni bir karenin eklenme yeri hem tüm karelerdeki derinlik faktörünü değiştirmekte ve hem de toplamdaki derinliği etkilemektedir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Çeşitli konfigürasyonların

Toplam derinlik: td

Derinlik: d= td/birim sayısı

sd= standard deviation (standart sapma)

df=difference factor

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Farklı konfigürasyonların başlangıç noktalarının farklılığına göre değişimi

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Daire kare ve dikdörtgenlerin küçük karelere ayrılması ile elde edilen mekan derinliklerinin iafde edilmesi.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


 • Karolajla ilişkilerin ortaya çıkarılması yoğunluğun belirlenmesi işlemleri

 • Plan ii)karolaj iii)kullanım ilişkilerinin mekana yansıması iiii) eşikler v)eşiklere göre yoğunluklar vi)dış çevre vii) dış çevre ile yoğunluklar viii) mekan layerı ix)mekansal bağlantılar x-xi) dış mekan ve bağlantılar

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Bütünleştirilmiş analizler

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


FRACTAL GEOMETRİ

Sonu olmayan, kendini tekrar eden matematiksel şekillerin geometrisidir. Temelde doğal biçimlenmelerden yola çıkılarak tanımlanmaktadır.

Fractal boyut şeklin/dokunun tekrar edebilme derecesidir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Dikdörtgenlerin kaskatlanması (üstüste gelmesi) örneği

Hong Kong the peak 1982 Zaha Hadid

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Temel fractallar Sierpinski Gasket

Polonyalı matematikci Waclaw Sierpinski. Bir temel eşkenar üçgenle başlayan ve ortada bir eşkenar üçgenle devam eden fractaldır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Koch Curve

İsveçli matematikçi

Helge von Koch tarafından geliştirilmiştir.

Bir düz çigi ile başlar. Çizgi üçe bölünür orta bölüm tabanı kaldırılmış bir eşkenar üçgene dönüştürülür. Diğer iki bölüm yeni bir elemanın türetilmesi için kullanılır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Peano Curve

Minkowski Curve

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Matematikte özbenzerlik:

Bir geometrik yapının tüm boyutlarının aynı ölçekte değiştirilmesi ile elde edilen düzendir.

Öze benzerlik (self-similarity)

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Dragon Curve

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Iterated Function Systems elemanların küçültülerek tekrarı ile elde edilir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Koch Curve ün IFS ile üretilmesi

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


Bilgisayarla elde edilmiş IFS yaklaşımları.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


İçinde görsel etki bulunan kutucuklar yöntemi

F. L. Wrihgt’ ın Robie House u için sayılan görsel etki kutucukları analizi

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


UYGULAMA 6 / F.L. WRIHGT

ROBIE HOUSE Vitrayı

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


 • Login