Brandkursus datalogi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

Brandkursus Datalogi PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Elementær brandbekæmpelse. Brandkursus Datalogi. Teori AU baggrund Brand teori Slukning teori Øvelser Tæppe, CO2, trykvand Demo friture Opsamling Spørgsmål / video. Elementær brandbekæmpelse. AU baggrund:. http://www.brand.au.dk/. Elementær brandbekæmpelse. Trinvis brandbekæmpelse.

Download Presentation

Brandkursus Datalogi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elementær brandbekæmpelse

Brandkursus Datalogi

 • Teori

  • AU baggrund

  • Brand teori

  • Slukning teori

 • Øvelser

  • Tæppe, CO2, trykvand

  • Demo friture

 • Opsamling

  • Spørgsmål / video


Elementær brandbekæmpelse

AU baggrund:

http://www.brand.au.dk/


Elementær brandbekæmpelse

Trinvis brandbekæmpelse

 • Red mennesker

 • Alarmer brandvæsenet

 • Bekæmp ilden


Brandteori

Brandtrekanten


Brandteori

Antændelsestemperatur


Brandteori

Brandklasse A


Brandteori

Brandklasse B


Brandteori

Brandklasse C


Særlige farer

Gas

Trykflasker der opvarmes er under risiko for at

sprænge, fordi trykket overstiger hvad beholderen kan

holde til.

Hold dig væk fra alle trykflasker

i brændende områder.


Brandteori

Brandklasse D


Brandteori

Brandklasse E


Særlige farer

Elinstallationer

Svigt og fejl i elektriske installationer kan givekortslutning og starte en brand.

GODE RÅD :

 • Sluk alle elektriske husholdningsapparater når du er væk, eller når du sover.

 • Hvis et elektrisk apparat opfører sig underligt eller bliver varmt, også i stikket, så sluk.

 • Du må ikke koble for mange lamper og apparater på en enkelt stikkontakt.

 • Sørg for at TV, køleskab, PC osv. kan komme af med varmen.


Særlige farer

Halogenlamper

En halogenlampe kan blive over 500 oC varm og kan udgøre en reel brandfare.

Varmen fra en halogenlampe er så kraftig at den kan sætte ild i et stykke papir på nogle få sekunder.

Halogenlamper skal holdes

i sikker afstand fra andre materialer.


Brandteori

Udvikling af en brand - Begyndelsesfasen


Brandteori

Udvikling af en brand - Udviklingsfasen


Brandteori

Udvikling af en brand - Udviklingsfasen


Brandteori

Udvikling af en brand - Udviklet brand


Brandteori

Brandspredning

 • Røg og ild spreder sig meget hurtigt opad,

 • lidt langsommere til siderne,

 • og ganske langsomt nedad.


Red - Alarmér

Redning omfatter

 • Advarsel af truede personer

 • Vækning af sovende personer

 • Redning af børn og personer, som ikke selv kan flytte sig.


Red - Alarmér

Indespærring

Når det brænder,

er der ikke tid til

at forberede sig

på flugt.


Forebyggelse

Trappen - husets livsnerve

 • Hold døren til kælderen lukket.

 • Ryd op i pulterrum, kælderrum, og lignende steder og fjern brændbare og let antændelige materialer derfra.

 • Kældre og lagerrum bør være forsvarligt aflåst.

 • Opstil slukningsmidler på let tilgængelige steder.

 • Hold porte, gårde, brandveje og trapper frit passable.


Red - Alarmér

Indespærring

Korrekt optræden er vigtig, hvis du bliver spærret inde

af ild og røg.

 • Forhindr ilden i at brede sig til andre rum.

 • Du kan køle døren, ved at holde den våd.

 • Fyldes rummet med røg, så åbn et vindue.

 • Hold dig tæt ved gulvet.

 • Gør opmærksom på dig selv, når brandvæsenet ankommer.


Red - Alarmér

Du må aldrig åbne en dør ind til et

røgfyldt lokale.

Ved åbning af døren risikerer du at give næring til

branden og en eksplosiv brandudvikling.

Overlad dette til brandvæsenet!


Forebyggelse

Nødudgang

 • Vær opmærksom på hvor nød udgangen er placeret i en bygning.

 • Sæt dig ind i flugtvejs planerne.

 • Læs om alarmeringsforhold.

 • Orienter dig om slukningsmateriale.

 • Husk, elevator må ikke benyttes ved brand.


Forebyggelse

Opsætning af røgalarm

 • Anbring en røgalarm i lofterne på alle etager. Eks. placeres midt på loftet og mindst 50 cm fra væggen.

 • En røgalarm bør placeres ud for soveværelset.

 • Røgalarmen må ikke placeres lige ud for et køkken eller badeværelse.

 • Hæng aldrig en røgalarm op ved en ventilationskanal.

 • Test løbende om røgalarmen virker.


Brandteori

Tidlig brandbekæmpelse kan ske ved

Kvæl

Køle

Fjern


Slukning

Slukning ved køling

Vand slukker effektivt på grund af sin meget store

kølende virkning.

Vand er det bedste slukningsmiddel ved brand i træ,

papir, tekstiler,

plastic og lignende.


Slukning

Slukning ved kvælning

 • Kvælning af ilden er ofte den hurtigste slukningsmetode ved småbrande.

 • Ved kvælning af ildenforhindrer du, at brandenfår tilført luft.


Slukning

Ild i person - slukning med tæppe

 • Sørg for at den brændende person ligger ned.

 • Kvæl ilden med tæppet.

 • Tæppet skal hurtigt fjernes, når ilden er slukket og begynd straks at køle personen med vand.


Slukning

Brand i fedtstof

Sluk for varmen

Dæk gryden med et stort låg


Brug af brandtæppe


Håndildslukkere

Vandfyldt slangevinde

 • En slange oprullet på en drejelig slangevinde.

 • En vandfyldt slangevinde hardirekte forbindelse til vandforsyningen.

 • En slangevinde har fastmonteret strålerør med 3 funktioner :

  • Åbn/luk

  • Samlet stråle

  • Spredt stråle


Brug af slange


Håndildslukkere

Trykvandslukker

En trykvandslukker bruges til klasse A brande i faste

organiske materialer som :

 • Træ

 • Papir

 • Tekstiler


Håndildslukkere

Pulverslukker

Pulverslukkeren med ABC pulver bruges fortrinsvis til

klasse A, B og C brande som :

 • Motorbrand

 • Væskebrand

 • Brand i gas

 • Brand i almindelige elinstallationer


Håndildslukkere

Kulsyreslukker

En kulsyreslukker bruges til

klasse B, C og E brande som :

 • Små væskebrande

 • Brand i elinstallationer


Brug af kulsyreslukker


Brandsituationer

Er du brandsikker ?


Opgaver

Brand i juletræ Hvordan vil du slukke ?


Opgaver

Brand i lænestol - Hvad gør du ?


Opgaver

Brand i person Hvad gør du ?


Opgaver

Brand i kælderHvad vil du gøre ?


Opgaver

Brand ved brandfarlige væskerHvad gør du først ?


Opgaver

Brand i bil - Hvordan vil du slukke ?


Opgaver

Brand på hotelHvad vil du gøre ?


 • Login