Maisto saugos ir kokybės departamento Kokybės skyriaus vedėja Angelė Liubeckienė - PowerPoint PPT Presentation

Maisto saugos ir kokyb s departamento kokyb s skyriaus ved ja angel liubeckien
Download
1 / 29

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

K okybės politika ir strategija. Saugomos nuorodos bei sertifikuoti specifiniai produktai. Nacionalinės kokybės schemos. Maisto saugos ir kokybės departamento Kokybės skyriaus vedėja Angelė Liubeckienė.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Maisto saugos ir kokybės departamento Kokybės skyriaus vedėja Angelė Liubeckienė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maisto saugos ir kokyb s departamento kokyb s skyriaus ved ja angel liubeckien

Kokybės politika ir strategija. Saugomos nuorodos bei sertifikuoti specifiniai produktai. Nacionalinės kokybės schemos.

Maisto saugos ir kokybės departamento

Kokybės skyriaus vedėja Angelė Liubeckienė


Maisto saugos ir kokyb s departamento kokyb s skyriaus ved ja angel liubeckien

 • Lietuvos kaip ir Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika orientuota į konkurencingo žemės ir maisto ūkio kūrimą, ekonominės veiklos kaime įvairinimą siekiant visuotinės gerovės dabartinei ir ateinančioms kartoms.

 • Vienas pagrindinių uždavinių -plėtoti kokybiškų, pridėtinę vertę turinčių, produktų gamybą, skatinti ekologišką ūkininkavimą, užtikrinti aplinkos apsaugą, kraštovaizdžio puoselėjimą vartotojų sveikatą bei gerovę.


Kokyb

KOKYBĖ

 • Kokybė - maisto savybių visuma, leidžianti tenkinti išreikštus (deklaruojamus) ir numanomus vartotojų poreikius.


Kokyb s samprata

KOKYBĖS SAMPRATA

 • Produkto sudėtis

 • Produkto juslinės savybės

 • Atitiktis deklaruojamus rodiklius


Kokyb s samprata1

KOKYBĖS SAMPRATA

 • Apibūdinant maisto produktų kokybę į pirmąsias vietas vartotojai iškelia skonio (43,5 %) ir išvaizdos (37 %) aspektus;

 • “Tradiciškumo” aspektas yra vidutiniškai trečioje vietoje:

  • Ispanijoje vartotojams - pirmoje,

  • Prancūzijoje ir Graikijoje – antroje,

  • kitos šalys, ypač Šiaurės Europos šalys, tradiciškumą nukelia į tolesnes vietas;

 • Pietų Europos šalyse maisto produktų kokybė asocijuojama su kiek galima natūralesniu gamybos būdu.


Kokyb s garantas

KOKYBĖS GARANTAS

 • Produkto sauga

 • Atitiktis deklaruojamus rodiklius (sudėties, kiekio, kilmės)

 • Patikima kontrolė

 • Kokybės užtikrinimo (sistemos37 Lietuvos maisto gamybos įmonės)


Kokyb s politika es

KOKYBĖS POLITIKA ES

 • ES maisto kokybės politika nuo 1990 metų pagrįsta:

  nSaugomų kilmės nuorodų registravimu bei jų apsaugos įgyvendinimu

  nSaugomų geografinių nuorodų registravimu bei jų apsaugos įgyvendinimu

  nTradicinių, specifinėmis savybėmis pasižyminčių produktų sertifikavimu

  nEkologiškų produktų sertifikavimu


Enklai trumpiniai

ŽENKLAI, TRUMPINIAI

SKVN; SGN;GTG„Ekologiškas produktas“


Kam taikoma

Kam taikoma?

SKVN, SGN, TSG:

SKNV, SGN:

GTG:


Es registruojamos saugomos nuorodos

Saugoma kilmės vietos nuoroda

Saugoma geografinė nuoroda

Garantuotas tradicinis gaminys

Produktas turi būti pagamintas, perdirbtas ir paruoštas tame geografiniame regione

Produktas turi būti pagamintas ar perdirbtas ar paruoštas tame geografiniame regione

Produkto pavadinimas turi būti specifinis / išreikšti produkto specifines savybes

Kokybė ar savybės būtinai siejasi tu tuo regionu

Specifinė kokybė, reputacija ar kitos savybės

Turi būti tradicinis ar paprotinis

ES REGISTRUOJAMOS SAUGOMOS NUORODOS


Skvn r 2081 92

SKVN-R 2081/92

 • Gali būti suteikta produktui, kurio kokybė arba savybės išskirtinai priklauso nuo jo kilmės vietos geografinės aplinkos ir pavadinime yra kilmę atspindintis vietovardis.

 • Geografinė aplinka suprantama kaip būdingi, natūralūs ir žmogiškieji veiksniai, tokie kaip klimatas, dirvos kokybė ir vietinių žmonių įgūdžiai.

 • Griežtai apibrėžtas geografinis regionas.

 • Visos gamybos ir perdirbimo stadijos turi būti atliekamos tame geografiniame regione.


Sgn r 2081 92

SGN-R 2081/92

 • Saugoma geografinė nuoroda taip pat rodo ryšį tarp produkto savybių ir kilmės vietos, tačiau šiuo atveju produkto išskirtinumas įgyjamas dėl reputacijos, pakanka žinomumo ir paties regiono išskirtinumo.

 • Produktas turi tenkinti šias sąlygas:

  - pavadinime yra jo gamybos geografinės vietovės pavadinimas,

  - bent viena gamybos, perdirbimo ar paruošimo stadija būtų atliekama toje konkrečioje geografinėje vietovėje. Žaliavos gali būti iš kito regiono.


Gtg r 2082 92

GTG- R-2082/92

 • Specifinių savybių sertifikatas – tai gaminio specifinių savybių pripažinimas Bendrijoje, įregistruojant produkto pavadinimą EK tvarkomame specifinių savybių sertifikatų (SSS) registre.

 • Įregistruotam produktui suteikiama nuoroda GARANTUOTAS TRADICINIS GAMINYSir Bendrijos ženklas, kurie naudojami ženklinant, pristatant arba reklamuojant produktą.


Kam reikalingos sn

Kam reikalingos SN?

 • Skatinti žemės ūkio ir maisto produktų įvairovę.

 • Apsaugoti produktų pavadinimus nuo imitacijų ir piktnaudžiavimo.

 • Suteikti vartotojui reikiamą informaciją apie produkto specifines savybes, priklausančias nuo kilmės vietos ir gamybos būdo.

 • Suteikti produktui papildomą vertę. Jei pavadinimas turi komercinę vertę, jį verta saugoti.

  Užregistruoti tarptautinį prekės ženklą yra brangiau, nei gauti saugomą nuorodą.


Kontrol

Kontrolė

 • Visi saugomas nuorodas turintys produktai yra papildomai kontroliuojami, siekiant garantuoti, kad jie atitinka specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

 • Paraiškos teikėjai patys pasirenka kontroliuojančią instituciją. Ji gali būti valstybės ar privati.

 • Pagal ES reikalavimus, privati institucija privalo būti akredituota

 • Patikrinimų išlaidas padengia produkto gamintojai.


Kit ali patirtis

Kitų šalių patirtis

 • Europos saugomų nuorodų registruose įregistruota per 700 produktų. Iš jų:

 • 150 sūrių

 • 130 vaisių, daržovių, grūdų ir jų produktų

 • 60 šviežios mėsos

 • 90 mėsos gaminių


Sn registruose yra vir 700 pavadinim

SN registruose yra virš 700 pavadinimų

Registruotų pavadinimų pasiskirstymas pagal šalis


Pateikti registracijai lietuvi ki gaminiai

PATEIKTI REGISTRACIJAI LIETUVIŠKI GAMINIAI

 • Trys fermentiniai sūriai pretenduoja į SGN

 • Skilandis - GTG


Ekologin emdirbyst

EKOLOGINĖ ŽEMDIRBYSTĖ

Ekologinių ūkiųbei ekologiškų produktų gamybos sertifikavimo institucija viešoji įstaiga „Ekoagros“

 • Sertifikuota 1811 žemės ūkio veiklos subjektų.Bendras sertifikuotų naudmenų plotas sudaro 69,3 tūkst ha per2,7 proc. visų šalies žemės ūkio naudmenų

 • Daugiausia tokių ūkių užregistruota Biržų, Molėtų, Varėnos, Klaipėdos rajonuose

 • Užsiimančius ekologine gamyba vienija 1990 m. įkurta Lietuvos ekologinės žemdirbystės bendrija „Gaja“.


Poreikis nacionaliniame lygmenyje

POREIKIS NACIONALINIAME LYGMENYJE

 • Vartotojų poreikis skaidrios ir patikimos informacijos apie produktą

 • Gamintojų, prekybininkų ir kitų maisto gamybos grandinės dalyvių poreikis daugiau ir geriau informuoti vartotojus apie jiems teikiamus produktus


Nacionalin s kokyb s schemos

NACIONALINĖS KOKYBĖS SCHEMOS

 • Per pastaruosius metus sukurta ir įgyvendinta per 400 nacionalinių kokybės užtikrinimo ir sertifikavimo schemų

 • Jų skaičius ir toliau auga

 • Europos Parlamentas pavedė Komisijai dar šiais metais pradėti projektą kokybės užtikrinimo ir sertifikavimo scemoms išanalizuoti


Kas tai

KAS TAI?

 • Kokybės ir saugos užtikrinimo sistemos(ISO, EurepGAP, kt).

 • Viešo diferencijavimo schemos - Label Rouge (Prancūzija), KlasA (Čekija), Q (Ispanija), kt.

 • Atskirų produktų išskirtinumą pabrėžiančios schemos - Qualité certifiée Carrefour (France,Spain, etc.), The Little Red Tractor (UK), QS - Qualität und Sicherheit (Germany), kt.


A klas ekija

„A klasė“, Čekija


Qs qualit t und sicherheit kokyb ir sauga vokietija

QS - Qualität und Sicherheit (kokybė ir sauga, Vokietija)


Jautienos enklinimui u tikrintas atsekamumas austrija

Jautienos ženklinimui –(„Užtikrintas atsekamumas“ Austrija)


Kiau ini enklinimui u tikrintas vie umas austrija

Kiaušinių ženklinimui („Užtikrintas šviežumas“, Austrija)


Projekto eiga

PROJEKTO EIGA

 • Analizė vykdoma 7 šalyse(DK, SE, FI, PL, CZ, ES, FR)

 • Projektas apima 3 pagrindines sritis : mėsa, pienas, vaisiai ir daržovės

 • Kitais metais numatoma didelė konferencija, kurioje bus pateikti apibendrinti rezultatai


Ateities prognoz s

ATEITIES PROGNOZĖS

 • Aišku, kad keisis ES kokybės politika

 • Kaip įrodymas numatomų pasikeitimų – numatoma ES parama 2007-2013 metais ūkininkams, dalyvaujantiems ES ir nacionalinėse kokybės schemose

 • Tik savalaikės investicijos į kokybę, išskirtinių savo kokybe produktų teisinis reglamentavimas bei gamyba gali duoti teigiamų rezultatų per produkto pridedamąja vertę.


 • Login