KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ - PowerPoint PPT Presentation

 KIRIM  KONGO KANAMALI ATE
Download
1 / 30

 • 180 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ. Hastalık her yıl Nisan-Eylül ayları arasında görülmekte ve Temmuz ayında pik yapmaktadır. 2002 yılında başlayan salgın halen devam etmektedir. Sığır, koyun, tavşanlar, bazı kuşlar ve kemiriciler gibi hayvanlar enfekte olabilirler.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kirim kongo kanamali ate

KIRIM KONGO KANAMALI ATE


Kirim kongo kanamali ate

Hastalk her yl Nisan-Eyll aylar arasnda grlmekte ve Temmuz aynda pik yapmaktadr.

2002 ylnda balayan salgn halen devam etmektedir.


Kirim kongo kanamali ate

Sr, koyun, tavanlar, baz kular ve kemiriciler gibi hayvanlar enfekte olabilirler.

Virus keneler ve hayvanlarda hastalk oluturmaz.


K r m kongo kanamal ate i hastal n n insanlara bula

Krm-Kongo Kanamal Atei hastalnn insanlara bula

nsanlar virs, temel olarak enfekte kenenin srmas ile alr.


K r m kongo kanamal ate i hastal n n insanlara bula1

Krm-Kongo Kanamal Atei hastalnn insanlara bula

 • Enfekte hayvann kan ve dokular ile temasla da bula olabilir.

 • Bu adan veteriner hekimler, kasaplar ve hayvanlarla uraanlar bula asndan riskli grubu olutururlar.


Kkka l m vakalar n n yerle im yerlerine g re da l m t rkiye 2004

KKKA lm Vakalarnn Yerleim Yerlerine Gre Dalm (Trkiye-2004;


K r m kongo kanamal ate i virusu nas l hastal k olu turur

Krm-Kongo Kanamal Atei virusu nasl hastalk oluturur?

 • Kene srmas ile alndnda inkbasyon sresi

  1-3 gn,

 • Enfekte kan ve dokularla temesla alndnda ise 3-13 gn arasnda deimektedir.


Kirim kongo kanamali ate

Kene ile temastan sonra kendinizi 10 gn sreyle izleyin.

Ani baslayan ate,

ba ars, iddetli halsizlik, bulant ve kusma gibi ikyetler olursa en yakn salk kuruluuna bavurun.


Kirim kongo kanamali ate

Hayvan barnaklar

veya kenelerin yaayabilecei alanlarda bulunulmas durumunda, vcut belirli aralklarla kene ynnden muayene edilmelidir.


Kirim kongo kanamali ate

nsanlar ve hayvanlar kenelerden korumak iin haere kovucu ilalar (repellent) olarak bilinen bcek karanlar dikkatli bir ekilde kullanlabilir. (cilde srlerek veya elbiselere emdirilerek uygulanabilmektedir.)


Kirim kongo kanamali ate

Orman iileri gibi blgede bulunmalar zorunlu olanlar lastik izme giymeleri veya pantolonlarnn paalarn orap iine almalar koruyucu olabilmektedir.


Kirim kongo kanamali ate

Kenelerin youn olabilecei al, rp ve gr ot bulunan alanlardan uzak durulmal, bu gibi alanlara plak ayak yada ksa giysiler ile gidilmemelidir.


Kirim kongo kanamali ate

Krsal alanlara gidilerde mmkn oldugunca kapal ve ak renkli elbiseleri giymeyi tercih edilmelidir.


Kirim kongo kanamali ate

Hayvan sahipleri hayvanlarn kenelere kar uygun akarisitlerle illamal, hayvan barnaklarnda ki atlaklar ve yarklar tamir edilerek badana yaplmaldr.


Kirim kongo kanamali ate

Vcuda yapmam keneler dikkatlice toplanp amar suyu iine atlp, lmesi salanmaldr.


Kirim kongo kanamali ate

 • Risk altndaki kiiler sk aralklarla kene ynnden vcut muayenelerini yapmaldr.


Nsan v cuduna yerle mi olan keneler nas l kart lmal d r

nsan vcuduna yerlemi olan keneler nasl kartlmaldr?

Kene varsa bir cmbzla, kenenin deriye yapt yerden tutulup saa sola oynatlarak ivi karr gibi karlmaldr.


Kirim kongo kanamali ate

karlan kene trnakla ldrlmeden,

amar suyu iine atlarak lmesi salanmaldr.


Kirim kongo kanamali ate

Keneleri vcuttan uzaklatrmak amacyla zerlerine sigara basmak veya kolonya ve gazya dkmek gibi yntemlere bavurulmamaldr.


Kirim kongo kanamali ate

Kene vcuttan kartldktan sonra, srk yeri su ve sabunla temizlenmeli ve daha sonra antiseptik ile silinmelidir.


K r m kongo kanamal ate i hastal na kar a varm d r

Krm-Kongo Kanamal Atei Hastalna kar a varmdr?

KKKA hastalna kar bu gn iin insanlarda kullanlan bir a yoktur.


K r m kongo kanamal ate i hastal nda l m oran nas ld r

Krm-Kongo Kanamal Atei hastalnda lm oran nasldr?

KKKA hastalnn lm oran yaklak %10 civarndadr.


 • Login