Når brukeren bestemmer - brukermedvirkning
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Når brukeren bestemmer - brukermedvirkning PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Når brukeren bestemmer - brukermedvirkning. Plan for seminaret. Innledning fra NAV om brukermedvirkning Innlegg fra NAV’s første MB’er – Magdalena Krossgått Film ”Jeg er noen” Gruppearbeid/dialog om brukermedvirkning. Hva er brukermedvirkning.

Download Presentation

Når brukeren bestemmer - brukermedvirkning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N r brukeren bestemmer brukermedvirkning

Når brukeren bestemmer - brukermedvirkning


Plan for seminaret

Plan for seminaret

 • Innledning fra NAV om brukermedvirkning

 • Innlegg fra NAV’s første MB’er – Magdalena Krossgått

 • Film ”Jeg er noen”

 • Gruppearbeid/dialog om brukermedvirkning


Hva er brukermedvirkning

Hva er brukermedvirkning

”Med brukermedvirkning menes at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud” (FFO’s definisjon)


I praksis betyr det

I praksis betyr det:

At brukerne er med på å ta beslutninger

 • som gjelder den enkelte person

 • i utvikling av tjenestetilbud de selv skal bruke

 • der økonomiske prioriteringer innenfor slike tjenestetilbud blir foretatt


Brukermedvirkning i nav

Brukermedvirkning i NAV

 • Formalisert brukermedvirkning på

  • Sentralt nivå

  • Fylkes nivå

  • Lokalt nivå

 • Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

  • Eget kapittel om brukermedvirkning og selvhjelp

   => Medarbeider med brukererfaring (MB)


Medarbeider med brukererfaring

Medarbeider med brukererfaring

 • Medarbeider med brukererfaring

  • Eget opplæringsprogram for personer som ønsker å bruke sin erfaringskompetanse i arbeid

  • Startet i 2006 i Bergen. Programmet har også vært kjørt i Bærum og Buskerud

   Formålet

   • Gi mennesker med psykiske lidelser en mulighet til å komme i arbeid

   • Gi tjenesteapparatet ny kompetanse – de levde erfaringer. Det går faktisk an å komme seg etter psykisk sykdom.

   • Gi brukere av tjenesteapparatet håp – MB’erne blir rollemodeller.

   • Reell brukermedvirkning


F r deltakerne jobb som mb er

Får deltakerne jobb som MB’er?

 • Bergen kommune har avsatt 1 mill. i året til å tilsette MB’ere. Mange søker seg videre til faste stillinger

 • MB’er i NAV

 • MB’er i tiltaksbedrifter

 • MB’ere i brukerorganisasjoner

 • MB’er på DPS? Ikke ennå, men snart….


Brukermedvirkning er en viktig merverdi i tjenesten

Brukermedvirkning er en viktig merverdi i tjenesten

 • Gode erfaringer fra nettverksarbeid med brukere

 • Tjenestene blir riktigere og mer kvalitetssikret ved å bruke råd fra de som sitter med erfaringskompetanse

 • Tjenestene blir mer effektive ved å forhindre at feile eller unyttige løp i verksettes

 • Lettere å gjennomføre et løp som man selv har vært med og utforme og som er innenfor eget interessefelt


S ren kierkegaard om forholdet mellom hjelperen og den der skal hjelpes

Søren Kierkegaard: Om forholdet mellom hjelperen og den der skal hjelpes

 • HJÆLPEKUNST

 • ”Forholdet mellom hjælperen og den der skal hjælpes maa være saadan, at man, når det i sandhet skal lykkes een at føre et menneske til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa, at finde ham der, hvor han er og begynde der.

 • Dette er hemmeligheten i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i en indbildning, naar han mener, at kunne hjælpe en anden.

 • For i sandhet at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaa mer end ham – men dog først og fremst forstå det, han forstår.

 • Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min merviden slet ikke.

 • Vil jeg likevel gjøre min merforstaaen gjældene, så er det fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil beundres av ham.

 • Men al sand hjælpen begynder med en ydmykelse. Hjælperen må først ydmyke sig under den, han vil hjælpe og herved forstaa, at det at hjælpe ikke er at herske, men at tjene.

 • Det at hjælpe er ikke at være den herskesygeste, men den taalmodigste.

 • At det at hjælpe er villighet til, inntil videre, at finde sig i at have uret, naar du ikke forstaar det, din næste forstaar”.


Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger

 • Fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse

  Marianne Bjørkly

  • Telefon: 53 04 00 24/ 95 88 65 42

  • E-post: Marianne.Bjorkly@nav.no

   Medarbeider med brukererfaring

  • Magdalena Krossgått

  • Telefon 53 04 00 34

  • E-post Magdalena.Krossgatt@nav.no

   www.nav.no/hordaland


 • Login