ZASADY FLAGOWANIA - PowerPoint PPT Presentation

ZASADY FLAGOWANIA
Download
1 / 33

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZASADY FLAGOWANIA. Nie ma jednolitych zasad dot. flagowania ! Wskazówki: Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZASADY FLAGOWANIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zasady flagowania

ZASADY FLAGOWANIA


Zasady flagowania

Nie ma jednolitych zasad dot. flagowania !

Wskazówki:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000).

 • Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Certyfikacji i Administracji.

 • Instytut Heraldyczno – Weksylologiczny.

 • Wypowiedzi i opinie.

 • Praktyka.

 • Protokół i kurtuazja flagowa.


Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w art. 28 Konstytucji RP oraz w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000).


Wykorzystanie symboli narodowych

Wykorzystanie symboli narodowych

GODŁO RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

wzór zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej nowelą


Flaga pa stwowa

FLAGA PAŃSTWOWA

wzór zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej nowelą.

Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątnym płatem tkaniny o barwach narodowych przymocowanym do drzewca lub na maszcie.


Flaga pa stwowa z god em rp

Flaga państwowa z godłem RP

Od 1955 roku istnieje w Polsce drugi rodzaj flagi państwowej z godłem RP, która może być podnoszona zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne oraz na polskich statkach marynarki handlowej jako bandera.


Zasady flagowania

Flagę państwową wywiesza się w dniu:

 • Święta Narodowego 3 Maja,

 • Narodowego Święta Niepodległości,

 • Święta Wojska Polskiego,

 • Dnia Flagi RP,

 • Święta rodzajów sił zbrojnych, rodzajów wojsk i służb oraz jednostek wojskowych.


Warunki eksponowania flagi

Warunki eksponowania flagi*

 • Flaga państwowa ma przewagę nad innymi flagami;

 • Flaga musi być czysta i nie postrzępiona, a jej barwy nie mogą być wyblakłe;

 • Na otwartym powietrzu flaga jest eksponowana od świtu do zmroku. Jeśli ma pozostać na maszcie dłużej musi być dobrze oświetlona;

 • Nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnej i przy wyjątkowo silnym wietrze;

 • Flaga nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody;

 • Na fladze państwowej lub narodowej nie umieszcza się żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków;

 • Jedynym godnym sposobem likwidacji zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie;

 • Flagi związane z wyjątkowym wydarzeniem przekazuje się do muzeum

  * wg. Zaleceń Instytutu Heraldyczno-Weksylogicznego


Sposoby eksponowania flagi

Sposoby eksponowania flagi


Sposoby eksponowania flagi1

Sposoby eksponowania flagi


Zasady flagowania

Flagę państwową podnosi się zawsze na budynkach lub przed budynkami będącymi siedzibą władz państwowych w celu ich oznaczenia oraz z okazji wydarzeń, które wymagają podkreślenia ich szczególnej doniosłości.


Podstawowe zasady

Podstawowe zasady

Flaga gospodarza zajmuje miejsce honorowe.

Miejscem honorowym dla symboli jest strona lewa, a porządek ich eksponowania będzie postępował od lewej do prawej.

Flaga państwowa będzie umieszczana na pierwszym miejscu po lewej stronie, a po niej będą następować kolejne- regionu, miasta, organizacji.


Podstawowe zasady1

Podstawowe zasady

Znaki państwowe (m.in. flaga RP) mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi, każdym innym znakiem, znakami samorządowymi, organizacji, instytucji.

Flagi polskich samorządów mają pierwszeństwo przed flagami zagranicznych jednostek terytorialnych tego samego rzędu.


Zasady umieszczania wi kszej ilo ci flag

Zasady umieszczania większej ilości flag

Dwie flagi oraz cztery i więcej: pozycja uprzywilejowana skrajna i po lewej stronie (flaga RP powinna być po lewej stronie), następnie flagi gości umieszczone wg nazw państw w porządku alfabetycznym – w języku polskim

Trzy flagi: pozycja uprzywilejowana w środku, drugie miejsce po lewej, trzecie po prawej (np. flaga gospodarza w środku, flaga gościa po lewej stronie, flaga organizacji międzynarodowej np. UE po lewej).


Zasady flagowania

DWIE FLAGI – POLSKA Z LEWEJ /PATRZYMY NA FLAGI/


Zasady flagowania

Kraków

Lwów


Zasady flagowania

Flagi organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska lub NATO) nie mają statusu flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po prawej stronie (patrząc na flagi).


Flaga rp i flaga ue

Flaga RP i flaga UE

W przypadku stałej ekspozycji flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi Unii Europejskiej należy przestrzegać generalnej zasady pierwszeństwa flagi państwowej przed flagą organizacji międzynarodowej. Patrząc na maszt i fasadę budynku: lewy maszt – flaga państwowa RP, prawy maszt – flaga UE. W pomieszczeniach reprezentacyjnych, patrząc na stojak: z lewej strony flaga państwowa RP, z prawej – flaga UE.


Zasady flagowania

Przy trzech masztach najważniejszy jest środkowy. Drugi jest po jego lewej stronie, a trzeci po prawej (patrząc na flagi).

Na maszcie środkowym wywieszamy zawsze flagę RP, na lewym flagę Unii Europejskiej, a na prawym flagę województwa.

Na maszcie środkowym wywieszamy zawsze flagę RP, na lewym państwa Gościa, a na prawym Unii Europejskiej.


Zasady flagowania

Woj. małopolskie

UE

RP

Kraków

RP

UE


Zasady flagowania

TRZY FLAGI - POLSKA W ŚRODKU


Zasady flagowania

CZTERY FLAGI – POLSKA Z LEWEJ /patrzymy na flagi/


Zasady flagowania

Przy ustawieniu liczącym ponad pięć masztów flagowych flaga państwowamożebyć podniesiona na obu skrajnych pozycjach.


Zasady flagowania

5 - 6 i więcej FLAG –

POLSKA DWIE SKRAJNE


Zasady flagowania

Przy półkolu utworzonym przez maszty flaga państwowa znajduje się pośrodku. Jeśli maszty tworzą układ koła, porządek flag wyznacza kierunek wskazówek zegara, poczynając od miejsca naprzeciw głównego miejsca.


Zasady flagowania

Flaga ustawiona na podium przy mównicy zajmuje miejsce po prawej stronie mówcy ( z perspektywy obserwatora).


Flagi umieszczone wewn trz

Flagi umieszczone wewnątrz

Podczas rozmów lub konferencji prasowej flaga polska ustępuje pierwszeństwa fladze gościa.


Zasady flagowania

Dziękuję za uwagę.


 • Login