ajankohtaista melasta
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ajankohtaista Melasta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ajankohtaista Melasta - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Ajankohtaista Melasta. Luopumistuki 2011–2014. Luopumistavat. Sukupolvenvaihdos Sukupolvenvaihdoksen kaltainen peltojen myynti lisämaaksi lähisukulaiselle. Luopuva maatalousyrittäjä. Harjoittanut maataloutta viimeiset 10 vuotta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ajankohtaista Melasta' - marie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ajankohtaista melasta

AjankohtaistaMelasta

Luopumistuki 2011–2014

luopumistavat
Luopumistavat
 • Sukupolvenvaihdos
 • Sukupolvenvaihdoksen kaltainen peltojenmyyntilisämaaksi lähisukulaiselle
luopuva maatalousyritt j
Luopuva maatalousyrittäjä
 • Harjoittanut maataloutta viimeiset 10 vuotta
 • MYEL-vakuutettuna viimeiset 5 vuotta välittömästi ennen luopumista
 • Ei entuudestaan MYEL- tai KEL-eläkkeellä
  • perhe-eläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki eivät estä luopumistukea
 • Lopettaa maatalouden harjoittamisen ja metsän hankintatyöt
  • vapaaehtoinen MATA-vakuutus, jos työskentelee perheenjäsenenä
 • Vähentää muut ansiotulot alle 695 euroa kuukaudessa (v. 2013 taso)
  • luopumistuen maksu alkaa, kun muut tulot jäävät alle rajan
  • uinumisaikana ei ansiotulorajaa
   • ei voi toimia maatalousyrittäjänä
   • voidaan MYEL- ja MATA -vakuuttaa perheenjäsenenä
luovutus l hisukulaiselle luopujien ik rajat 2013 2014
Luovutus lähisukulaiselle, luopujien ikärajat 2013–2014

2013

Varsinaisen luopujan ikäraja 56 vuotta

 • voi hakea 2 vuotta ennen varsinaisen iän täyttymistä eli 54-vuotiaana
 • luopumistukeen oikeutettuja 1959 ja aikaisemmin syntyneet
 • uinuvan luopujan ikäraja 51 vuotta
  • ikärajan täytyttävä lopullisen luopumisen tapahtuessa
  • luopumistukeen oikeutettuja 1963 ja aikaisemmin syntyneet

2014

Varsinaisen luopujan ikäraja 59 vuotta

 • suojasäännöksen vuoksi 1957 ja aikaisemmin syntyneillä LUTU maksuun 56-vuotiaana
 • 1958 ja 1959 eivät täytä ikärajaehtoa
 • uinuva oikeus
  • 1963 syntyneet puolisot ja yhtymän sisarusosakkaat
  • 1962 syntyneet lesket ja täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä saavien puolisot

Lähisukulaisiksi katsotaan

 • luopujan / puolison lapsi tai tämän puoliso
 • luopujan / puolison sisaruksen lapsi tai tämän puoliso

Luopujan oltava aina alle 63-vuotias

luovutus vieraalle luopujien ik rajat 2013 2014
Luovutus vieraalle, luopujien ikärajat 2013–2014

Varsinainen luopuja 60-vuotias ja uinuva 55-vuotias

Luopujan oltava aina alle 63-vuotias

sukupolvenvaihdosjatkaja
Sukupolvenvaihdosjatkaja
 • Luopumishetkellä alle 40-vuotias
 • Riittävä ammatillinen pätevyys
  • jos ei täyty luopumishetkellä, koulutus hankittava kahden kalenterivuodenaikana luopumisesta
 • Sivutulot alle 60 000 euroa vuodessa
 • Sitoutuu viljelemään tilaa ja asumaan tilalla tai tilan läheisyydessä 5–14 vuotta
 • Omistusoikeus siirtyy
 • Jos tila luovutetaan kahdelle jatkajalle, molempien tulee täyttää kaikki ehdot
  • puolisolta jakamattomuussitoumus
sukupolvenvaihdosjatkajalle muodostuva maatila
Sukupolvenvaihdosjatkajalle muodostuva maatila

Taloudellisesti elinkelpoinen

 • yritystulo 15 000 euroa vuodessa / luovutuksensaaja tai luovutuksensaaja-pariskuntaa kohden, poistot vähintään 5 000 euroa vuodessa
 • luovutettaessa kahdelle erikseen viljeltäväksi yritystulovaatimus 2 ⅟₂ -kertainen

Täyttää ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset

Tilan kehittäminen kolmen vuoden aikana, jos ehdot eivät täyty luopumishetkellä

 • kehittämissuunnitelma LUTU-hakemuksen liitteeksi

Maatalousyhtymät ja maataloutta harjoittavat yhtiöt (AY, KY, OY)

 • SPV mahdollinen tietyin edellytyksin
sukupolvenvaihdoksen kaltainen lis maaluovutus
Sukupolvenvaihdoksen kaltainen lisämaaluovutus

Luovutuksensaajan ehdot

  • Lähisukulainen
  • Saanut aloittamisavustuksen aikaisemmin hankkimalleen muulle maatilalle
 • Alle 50-vuotias
 • Pakollinen MYEL-vakuutusvoimassa
 • LUTU-peltojen etäisyys enintään 20 kilometriä ostajan talouskeskuksesta
  • etäisyys lasketaan maatalouskoneilla kulkukelpoista tietä pitkin
 • Peltoala suurenee vähintään 2 hehtaaria
 • sitoutuu viljelemään tilaa 5–14 vuotta
luopumistuen hakeminen
Luopumistuen hakeminen
 • Luopumistukea on haettava etukäteen luonnosluovutuskirjan perusteella
 • Hakemuksen voi tehdä kahta vuotta ennen varsinaista luopumisikää (56 tai 60 v.)
  • lopullisen luopumisen voi toteuttaa etukäteispäätöksen saatuaan jo ennen varsinaista luopumisikää
  • uinuvan luopujan pitää täyttää ikäraja (51 tai 55 v.), kun luovutuskirja allekirjoitetaan ja hallintaoikeus siirtyy luovutuksensaajalle
  • 1958 ja 1959 syntyneet eläkehakemus jätettävä 31.12.2013 mennessä

Etukäteispäätös on voimassa 12 kk

 • vuonna 2014 annettavat etukäteispäätökset voimassa 31.12.2014 saakka
slide10
Sukupolvenvaihdosluovutus lähisukulaiselle tai sukupolvenvaihdoksen kaltainen lisämaaluovutus lähisukulaiselle (77 a§)
 • SPV-vieraalle: ikäraja varsinaisella luopujalla 60 v. ja uinuvalla 55 v.
 • Poroluopumiset: ikäraja varsinaisella luopujalla 56 v. ja uinuvalla 51 v.
 • Kaikki voivat hakea luopumistukea kahta vuotta ennen varsinaiseniän täyttymistä luopumistavasta riippumatta
ad